Meeste gevaccineerden blijven zich aan regels houden

Grote Coronastudie bevestigt dat jongvolwassenen relatief meer nevenwerkingen van vaccins vertonen

Dinsdag 6 april 2021

Mensen die hun vaccin reeds kregen, lijken zich aan de regels te blijven houden. En moeheid, pijn of zwelling op de plek van de prik, en hoofdpijn zijn de drie meest gerapporteerde bijwerkingen van de vaccins. Dat en meer blijkt uit een nieuwe ronde van de Grote Coronastudie.

Voor de 34ste keer schotelden wetenschappers vorige week de Grote Coronastudie voor aan het grote publiek. Dat publiek ging er alweer gretig op in, want net geen 22 000 mensen – zowat evenveel als twee weken eerder – vulden de enquête in. De Grote Coronastudie is een initiatief van UAntwerpen, met medewerking van UHasselt, KU Leuven, ULB en een financieel duwtje van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO).

Uit de karrenvracht aan data puurden de onderzoekers in een eerste analyse onder meer deze resultaten:

-         Van de deelnemers aan de 34e editie van de Grote Coronastudie kreeg ondertussen 18% minstens één vaccindosis. Ongeveer driekwart van de deelnemers geeft aan dat ze zich nog steeds strikt aan de maatregelen houden na vaccinatie. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het percentage deelnemers dat recent nog een hand of kus heeft gegeven aan iemand buiten het eigen huishouden. Maar we zien toch vooral de gebruikelijke leeftijdsgradiënt, waarbij oudere volwassenen vaker rapporteren dat ze zich strikt aan de regels houden dan jongere volwassenen. De associatie tussen het al dan niet (deels) gevaccineerd zijn en physical distancing lijkt tot nog toe minder relevant. Merk hierbij op dat de steekproef van minderjarigen klein is: de wetenschappers doen over hen dus geen uitspraken. Het aantal volwassenen dat al een tweede prik kreeg is in dit stadium uiteraard ook nog redelijk klein, maar toch al van die aard om voorzichtige interpretaties te kunnen formuleren (18-35 jaar: 179 deelnemers, 36-65 jaar: 1071 deelnemers, 66+: 264 deelnemers).

-         Jonge volwassenen rapporteren vaker nevenwerkingen dan andere leeftijdsgroepen. 23,2% van de 18- tot 35-jarigen geeft aan hun symptomen als hevig te hebben ervaren. Bij de 36- tot 65-jarigen is dat 11,8%, bij de 66+’ers slechts 1,2%. Moeheid, pijn of zwelling op de plek van de prik, en hoofdpijn zijn de drie meest gerapporteerde bijwerkingen. Deze bevindingen liggen in dezelfde lijn als de resultaten van verschillende fase 3-vaccinstudies.

-         Wat betreft vertrouwen blijkt opnieuw dat de deelnemers het meeste vertrouwen stellen in de wetenschappelijke experten om de COVID-19-crisis aan te pakken, gevolgd door de farmaceutische sector (om vaccins te leveren) en de stedelijke/gemeentelijke en federale overheden.

Op een jaar tijd leverde de Grote Coronastudie een ongelofelijke verzameling data op. “Maar die gegevens zijn alleen waardevol wanneer ze op de juiste manier statistisch geïnterpreteerd worden”, zegt prof. Thomas Neyens (KU Leuven). “We weten dat onze steekproef niet volledig representatief is voor de Belgische bevolking, maar via statistische correcties kunnen we toch zinvolle uitspraken doen. We zijn erg blij met het grote aantal deelnemers, maar er zijn beduidend meer Vlaamse dan Waalse respondenten. De statistieken over Franstalig België zijn dus onzekerder dan die over Vlaanderen.” In deze bijdrage kaderen de wetenschappers de statistische interpretatie achter de Grote Coronastudie.