Eén op vijf stelde medische zorg uit

Meer dan helft deelnemers Grote Coronastudie zou voor strenge lockdown gekozen hebben

Dinsdag 23 maart 2021

De Grote Coronastudie sneed dinsdag het thema van de uitgestelde zorg aan. Uit de analyse blijkt dat 21% een vorm van zorg uitstelde de voorbije drie maanden Een verlengde paasvakantie kan bij de deelnemers op minder begrip rekenen dan een verlenging van het reisverbod.

Ze waren op dinsdag 23 maart alweer met 22 500, de mensen die deelnamen aan de 33ste golf van de Grote Coronastudie. Die uitgebreide enquête is een initiatief van UAntwerpen, met medewerking van UHasselt, KU Leuven, ULB en een financieel duwtje van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO).

“Met de stijgende coronacijfers én de vervroegde bijeenkomst van het Overlegcomité in het achterhoofd, werd het opnieuw een bijzonder relevante bevraging”, zegt prof. Thomas Neyens (KU Leuven). “We beseffen uiteraard dat onze studie niet alle geledingen van de maatschappij even goed bereikt, maar we zien toch duidelijke trends die indicatief zijn voor het brede publiek."

Een eerste analyse leverde onder meer deze vaststellingen op:

-          Woensdag 24 maart kondigde het Overlegcomité strengere maatregelen aan, maar tot een harde lockdown kwam het niet. Van de deelnemers gaf vier op vijf aan al op vrijdag 19 maart strengere maatregelen te hebben verwacht. De overgrote meerderheid steunt een lockdown van drie tot vier weken, indien die nodig wordt geacht door wetenschappelijke experts. Dit verschilt licht per leeftijdsgroep, met grotere steun van 65+’ers (93%) dan van 36- tot 65-jarigen (88%) en 18- tot 35-jarigen (87%).

-          Opvallend: de meerderheid (ca. 55%) is te vinden voor de meest strenge vorm van lockdown met inbegrip van afstandsonderwijs, sluiting van niet-essentiële winkels en contactberoepen. Een mildere vorm waarbij de contactberoepen openblijven, krijgt steun van 13% onder de 65 jaar en 18% boven de 65 jaar, en een nog mildere vorm waarbij de niet-essentiële winkels ook open blijven krijgt de steun van nog eens ongeveer 14%.

-          Bij de minderheid die geen enkele vorm van lockdown steunt, vinden we significant meer arbeiders, mannen, werknemers uit de toeristische sector, of mensen die het financieel moeilijker hebben.

-          Een meerderheid steunt ook een aantal fel bediscussieerde specifieke maatregelen, zoals het aanhouden van een reisverbod naar het buitenland in de paasvakantie (79%), de nachtklok (69%) en het dragen van een mondmasker door kinderen in het vijfde en zesde leerjaar (70%). Voor een verlenging van de paasvakantie was er wat minder animo: 59% zag dat zitten. De maatregelen die de vrijheid van kinderen beperken, worden meer gesteund door gezinnen zonder kinderen dan gezinnen met kinderen. Het gaat dan om de grootte van kampbubbels, mondmaskers op school, afstandsonderwijs, langere paasvakantie, waaraan telkens nog meer dan de helft van de ouders steun wil geven.

-          De deelnemers die het aanhouden van een nachtklok niet steunen, zijn significant vaker jonger, student, werkzaam in de cultuursector, man, in een moeilijkere financiële situatie of bewoner van een centrumstad.

-          21% van de deelnemers aan de Grote Coronastudie geeft aan een of andere vorm van zorg te hebben uitgesteld tijdens de voorbije drie maanden. Bezoeken aan de tandarts/orthodont (30%) werden het vaakst uitgesteld, gevolgd door visites aan de huisarts (20%). De respondenten schrijven het uitstel aan heel verschillende redenen toe. Gelukkig gaat het slechts uitzonderlijk – bij 1,4% van alle deelnemers – om levensbedreigende aandoeningen. De top 5 op dit vlak wordt gevormd door cardiologen, longartsen, psychiaters, maag- darmspecialisten en radiologen. Van alle uitgestelde zorg was 36% van preventieve aard.

-          19% van de deelnemers kreeg reeds een eerste prikje met het vaccin aangeboden. Vorige maand was dat 8%, twee weken geleden 14%. Intussen is 9,3% van de deelnemers effectief gevaccineerd met één dosis en 4,3% met twee dosissen. De algemene vaccinatiebereidheid is opnieuw licht gestegen tot 88% (tov 85% twee weken geleden). Bij zij die twijfelen of ze zich willen laten vaccineren omwille van het type vaccin dat ze zouden krijgen, geniet het vaccin van Johnson & Johnson momenteel het meeste vertrouwen, dat van AstraZeneca – na alle commotie – het minste.