Voor 1 op 4 daalde het inkomen door de coronacrisis

24 september 2020

Steeds meer deelnemers Grote Coronastudie UAntwerpen zitten in quarantaine

24% van de respondenten zegt dat hun inkomsten in 2020 gedaald zijn. Dat blijkt uit een nieuwe golf van de Grote Coronastudie, waaruit ook blijkt dat meer en meer mensen in quarantaine zitten.

Aan de twintigste golf van de Grote Coronastudie namen afgelopen dinsdag 19 500 mensen deel. De grootschalige enquête is een initiatief van UAntwerpen, met medewerking van UHasselt, KU Leuven en ULB. Het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) zorgt voor een financieel duwtje. Een eerste analyse van de data levert naar tweewekelijkse gewoonte heel wat interessante vaststellingen op.

 • Het aantal deelnemers dat in quarantaine zit, is behoorlijk gestegen de voorbije twee weken: van minder dan 1% op 8 september naar 3% (580 deelnemers) deze week.
   
 • Van de respondenten die in quarantaine (zouden moeten) zitten, geeft 61% aan zich er altijd aan te houden. 31% doet dat meestal. Twee weken geleden lagen die getallen hoger.
   
 • Mensen die in quarantaine zitten omdat ze in contact kwamen met een besmette persoon, houden zich duidelijk beter aan de regels dan mensen die in quarantaine zitten omdat ze terugkeerden uit een rode zone.

  coronastudie
   
 • Als deelnemers hun bronnen van inkomsten (lonen, kindergeld, uitkeringen,…) tot nu toe optellen, blijkt dat de totaalsom bij 24% sterk of eerder gedaald is in 2020. Slechts een kleine minderheid geeft aan nu meer inkomsten te hebben.
   
 • Bij de start van het academiejaar bevatte de Grote Coronastudie ook enkele specifieke vragen voor studenten. 78% van de studenten geeft aan goed tot zeer goed geïnformeerd te zijn geweest door hun hogeschool of universiteit. De meeste instellingen zijn gestart in code geel, anderen kozen voor code oranje. Bij code geel vinden meer studenten die keuze te gewaagd, bij code oranje vinden meer studenten het te voorzichtig.