Concordantielijst van oude letter- en woordsignaturen en huidige signaturen

Mededeling
Uit onderstaande tabel blijkt soms dat de oude conservatoren van de handschriften in de Bibliotheek van het Ruusbroecgenootschap, met name de jezuïeten D. A. Stracke († 1970) en A. Ampe († 2004), weinig  eenduidig waren in het geven van signaturen. Bijwijlen schreven ze in hun bijdragen zelfs geheimenisvol over “ons handschrift”, zonder meer. De letters M en R, gevolgd door een cijfer, betekenen meer dan waarschijnlijk resp. “Manuscript” en “Ruusbroec(genootschap)”.

OUDE LETTER- EN WOORDSIGNATUREN HUIDIGE SIGNATUREN
Averbode A Neerl. 15/1
Averbode B Neerl. 15/2
Averbode C Neerl. 15/3
K Neerl. 18
M 5 Misc. 26
M 6 Neerl. 22
M 10 Neerl. 22
M 58 Neerl. 132
M 59 Neerl. 78
M 115 Neerl. 252
Mechelen, Aartsbisschoppekijk Archief, Kapittelarchief, Varia, Doos 439, nr. 2368 Neerl. 28
Neerl. 431/2 [onjuist voor Neerl. 413/2] Neerl. 28
Perkament 4 Lat.  6
PNAM (= Pater Noster Ave Maria) Neerl. 79
Q Neerl. 23
Misc. 26
R 10 Neerl. 11
S Misc. 2
Neerl. 12
V Neerl. 17
VNH 1 Neerl. 309
VNH  2 Neerl. 310
W Neerl. 24
Lat. 22
Z Neerl. 18
Neerl. 56

Concordantielijst van signaturen per taalgroep en overeenkomstige planknummers

SIGNATUREN VAN LATIJNSE HANDSCHRIFTEN (Lat.) PLANKNUMMERS FRAGMENTENDOOS
Lat. 1 2  
Lat. 2 3  
Lat. 3   x
Lat. 4   x
Lat. 5 5  
Lat. 6   x
Lat. 7   x
Lat. 8   x
Lat. 9   x
Lat. 10   x
Lat. 11   x
Lat. 12   x
Lat. 13   x
Lat. 14   x
Lat. 15 30  
Lat. 16 31  
Lat. 17 35  
Lat. 18 467  
Lat. 19 468  
Lat. 20 469  
Lat. 21 43  
Lat. 22 57  
Lat. 23 53  
Lat. 24 59  
Lat. 25 73  
Lat. 26 77  
Lat. 27 80  
Lat. 28 86  
Lat. 29 93  
Lat. 30 97  
Lat. 31 105  
Lat. 32 107  
Lat. 33 122  
Lat. 34 123  
Lat. 35 124  
Lat. 36 147  
Lat. 37 148  
Lat. 38 149  
Lat. 39 151  
Lat. 40 155  
Lat. 41 166  
Lat. 42 169  
Lat. 43 172  
Lat. 44 173  
Lat. 45 174  
Lat. 46 175  
Lat. 47 183  
Lat. 48 186  
Lat. 49 188  
Lat. 50 192  
Lat. 51 196  
Lat. 52 52  
Lat. 53 197  
Lat. 54 54  
Lat. 55 55  
Lat. 56 198  
Lat. 57 199  
Lat. 58 222  
Lat. 59 225  
Lat. 60 226  
Lat. 61 231  
Lat. 62 235  
Lat. 63 244  
Lat. 64 280  
Lat. 65 281  
Lat. 66 282  
Lat. 67 283  
Lat. 68 298  
Lat. 69 299  
Lat. 70 300  
Lat. 71 301  
Lat. 72 364  
Lat. 73 369  
Lat. 74 370  
Lat. 75 376  
Lat. 76 404  
Lat. 77 429  
Lat. 78   x (groot formaat, ingebonden)
Lat. 79 3052 H 14:2  
Lat. 80   
SIGNATUREN VAN TAALGEMENGDE HANDSCHRIFTEN (Misc.) PLANKNUMMERS FRAGMENTENDOOS
Misc. 1 15  
Misc. 2 24  
Misc. 3 64  
Misc. 4 106  
Misc. 5 112  
Misc. 6 117  
Misc. 7 153  
Misc. 8 145  
Misc. 9 167  
Misc. 10 181  
Misc. 11 189  
Misc. 12 232  
Misc. 13 263  
Misc. 14 269  
Misc. 15 270  
Misc. 16 274  
Misc. 17 275  
Misc. 18 276  
Misc. 19 304  
Misc. 20 307  
Misc. 21 308  
Misc. 22 309  
Misc. 23 316  
Misc. 24 411  
Misc. 25 412  
Misc. 26 26  
Misc. 27 284  
Misc. 28 285  
Misc. 29 286  
Misc. 30 287  
Misc. 31 288  
Misc. 32 289  
Misc. 33 290  
Misc. 34 291  
Misc. 35 292  
Misc. 36 293  
Misc. 37 294  
Misc. 38 295  
Misc. 39 296  
Misc. 40 297  
Misc. 41 319  
Misc. 42 320  
Misc. 43 321  
Misc. 44 322  
Misc. 45 323  
Misc. 46 324  
Misc. 47 325  
Misc. 48 326  
Misc. 49 327  
Misc. 50 328  
Misc. 51 379  
Misc. 52 414  
Misc. 53 430  
Misc. 54 440  
Misc. 55 454  
SIGNATUREN VAN NEDERLANDSTALIGE HANDSCHRIFTEN (Neerl.) PLANKNUMMERS FRAGMENTENDOOS
Neerl. 1 1  
Neerl. 2   x
Neerl. 3 9  
Neerl. 4 7  
Neerl. 5 8  
Neerl. 6 6  
Neerl. 7 10  
Neerl. 8 13  
Neerl. 9 16  
Neerl. 10 20  
Neerl. 11 11  
Neerl. 12 12  
Neerl. 13 21  
Neerl. 14 14  
Neerl. 15/1   x
Neerl. 15/2   x
Neerl. 15/3   x
Neerl. 16   x
Neerl. 17 17  
Neerl. 18 18  
Neerl. 19 19  
Neerl. 20   x
Neerl. 21 152  
Neerl. 22 22  
Neerl. 23 23  
Neerl. 24 25  
Neerl. 25 461  
Neerl. 26 402  
Neerl. 27 27  
Neerl. 28   x
Neerl. 29 29  
Neerl. 30   x
Neerl. 31   x
Neerl. 32 32  
Neerl. 33 33  
Neerl. 34 34  
Neerl. 35   x
Neerl. 36 36  
Neerl. 37 37  
Neerl. 38 38  
Neerl. 39 [fragment] 39  
Neerl. 40 40  
Neerl. 41   x
Neerl. 42   x
Neerl. 43   x
Neerl. 44 44  
Neerl. 45 45  
Neerl. 46 46  
Neerl. 47 47  
Neerl. 48 48  
Neerl. 49 49  
Neerl. 50 50  
Neerl. 51   x
Neerl. 52 61  
Neerl. 53 62  
Neerl. 54 65  
Neerl. 55 68  
Neerl. 56 56  
Neerl. 57 69  
Neerl. 58 70  
Neerl. 59 72  
Neerl. 60 60  
Neerl. 61 41  
Neerl. 62 41 A  
Neerl. 63 74  
Neerl. 64 75  
Neerl. 65 76  
Neerl. 66 82  
Neerl. 67 83  
Neerl. 68 84  
Neerl. 69 85  
Neerl. 70 86  
Neerl. 71 71  
Neerl. 72 89  
Neerl. 73  90  
Neerl. 74 91  
Neerl. 75 92  
Neerl. 76 94  
Neerl. 77 3111 D 74:8  
Neerl. 78 78  
Neerl. 79 79  
Neerl. 80 95  
Neerl. 81 95 A  
Neerl. 82 98  
Neerl. 83 99  
Neerl. 84 100  
Neerl. 85 101  
Neerl. 86 102  
Neerl. 87 103  
Neerl. 88 104  
Neerl. 89 109  
Neerl. 90 113  
Neerl. 91 114  
Neerl. 92 116  
Neerl. 93 118  
Neerl. 94 119  
Neerl. 95 125  
Neerl. 96 126  
Neerl. 97 127  
Neerl. 98 128  
Neerl. 99 129  
Neerl. 100 130  
Neerl. 101 131  
Neerl. 102 132  
Neerl. 103 133  
Neerl. 104 134  
Neerl. 105 135  
Neerl. 106 136  
Neerl. 107 137  
Neerl. 108 138  
Neerl. 109 139  
Neerl. 110 140  
Neerl. 111 141  
Neerl. 112 142  
Neerl. 113 143  
Neerl. 114 144  
Neerl. 115 150  
Neerl. 116 154  
Neerl. 117 157  
Neerl. 118 158  
Neerl. 119 160  
Neerl. 120 120  
Neerl. 121 161  
Neerl. 122 162  
Neerl. 123 163  
Neerl. 124 164  
Neerl. 125 165  
Neerl. 126 180  
Neerl. 127 177  
Neerl. 128 182  
Neerl. 129 184  
Neerl. 130 190  
Neerl. 131 193  
Neerl. 132 194  
Neerl. 133 195  
Neerl. 134 3032 F 22 α:3  
Neerl. 135 3056 C 9:2  
Neerl. 136 201  
Neerl. 137 203  
Neerl. 138 204  
Neerl. 139 205  
Neerl. 140 206  
Neerl. 141 207  
Neerl. 142 208  
Neerl. 143 209  
Neerl. 144 210  
Neerl. 145 211  
Neerl. 146 212  
Neerl. 147 213  
Neerl. 148 214  
Neerl. 149 215  
Neerl. 150 216  
Neerl. 151 217  
Neerl. 152 218  
Neerl. 153 219  
Neerl. 154 220  
Neerl. 155 221  
Neerl. 156 223  
Neerl. 157 227  
Neerl. 158 229  
Neerl. 159 230  
Neerl. 160 233  
Neerl. 161 234  
Neerl. 162 236  
Neerl. 163 241  
Neerl. 164 242  
Neerl. 165 243  
Neerl. 166 246  
Neerl. 167 247  
Neerl. 168 249  
Neerl. 169 250  
Neerl. 170 251  
Neerl. 171 252  
Neerl. 172 253  
Neerl. 173 254  
Neerl. 174 255  
Neerl. 175 256  
Neerl. 176 257  
Neerl. 177 258  
Neerl. 178 259  
Neerl. 179 260  
Neerl. 180 261  
Neerl. 181 262  
Neerl. 182 265  
Neerl. 183 266  
Neerl. 184 267  
Neerl. 185 268  
Neerl. 186 271  
Neerl. 187 277  
Neerl. 188 278  
Neerl. 189 279  
Neerl. 190 302  
Neerl. 191 305  
Neerl. 192 330  
Neerl. 193 363  
Neerl. 194 365  
Neerl. 195 366  
Neerl. 196 367  
Neerl. 197 368  
Neerl. 198 372  
Neerl. 199 373  
Neerl. 200 374  
Neerl. 201 375  
Neerl. 202 202  
Neerl. 203 331  
Neerl. 204 332  
Neerl. 205 333  
Neerl. 206 334  
Neerl. 207 335  
Neerl. 208 336  
Neerl. 209 337  
Neerl. 210 338  
Neerl. 211 339  
Neerl. 212 340  
Neerl. 213 341  
Neerl. 214 342  
Neerl. 215 343  
Neerl. 216 344  
Neerl. 217 345  
Neerl. 218 346  
Neerl. 219 347  
Neerl. 220 348  
Neerl. 221 349  
Neerl. 222 350  
Neerl. 223 351  
Neerl. 224 352  
Neerl. 225 353  
Neerl. 226 354  
Neerl. 227 355  
Neerl. 228 356  
Neerl. 229 357  
Neerl. 230 358  
Neerl. 231 359  
Neerl. 232 360  
Neerl. 233 361  
Neerl. 234 362  
Neerl. 235 377  
Neerl. 236 378  
Neerl. 237 380  
Neerl. 238 381  
Neerl. 239 382  
Neerl. 240 383  
Neerl. 241 384  
Neerl. 242 386  
Neerl. 243 387  
Neerl. 244 388  
Neerl. 245 389  
Neerl. 246 400  
Neerl. 247 401  
Neerl. 248 403  
Neerl. 249 406  
Neerl. 250 405  
Neerl. 251 407  
Neerl. 252 408  
Neerl. 253 390  
Neerl. 254 391  
Neerl. 255 392  
Neerl. 256 393  
Neerl. 257 394  
Neerl. 258 395  
Neerl. 259 396  
Neerl. 260 397  
Neerl. 261 398  
Neerl. 262 399   
Neerl. 263 409  
Neerl. 264 410  
Neerl. 265 416  
Neerl. 266 417  
Neerl. 267 418  
Neerl. 268 420  
Neerl. 269 415  
Neerl. 270 [verloren] 419  
Neerl. 271 421  
Neerl. 272 422  
Neerl. 273 423  
Neerl. 274 424  
Neerl. 275 425  
Neerl. 276 427  
Neerl. 277 428  
Neerl. 278 426  
Neerl. 279 431  
Neerl. 280 432  
Neerl. 281 433  
Neerl. 282 433 bis  
Neerl. 283 435  
Neerl. 284 436 A  
Neerl. 285 436 B, 436 C, 436 D, 436 E  
Neerl. 286 437  
Neerl. 287-288 2111 A 1-2  
Neerl. 289 441  
Neerl. 290 442  
Neerl. 291 444  
Neerl. 292 445  
Neerl. 293 446  
Neerl. 294 446 A  
Neerl. 295 3095 L 15:8  
Neerl. 296 449  
Neerl. 297 3006 i 21:3  
Neerl. 298 3118 E 28:3  
Neerl. 299 452  
Neerl. 300 3073 F 25:3  
Neerl. 301 457  
Neerl. 302 3087 E 16:2  
Neerl. 303 3046 L 13:10  
Neerl. 304 3106 i 10:2  
Neerl. 305 463  
Neerl. 306   x
Neerl. 307 465  
Neerl. 308 466  
Neerl. 309 459  
Neerl. 310 460  
Neerl. 311 3033 H 28  
Neerl. 385 I 385 I  
Neerl. 385 II 385 II  
Neerl. 413/1-59   x
SIGNATUREN VAN DUITSE, FRANSE EN ENGELSE HANDSCHRIFTEN (Var. ling.) PLANKNUMMERS FRAGMENTENDOOS
Var. ling. 1 28  
Var. ling. 2 464  
Var. ling. 3 42  
Var. ling. 4 63  
Var. ling. 5 66  
Var. ling. 6 67  
Var. ling. 7 81  
Var. ling. 8 88  
Var. ling. 9 108  
Var. ling. 10 110  
Var. ling. 11 111  
Var. ling. 12 115  
Var. ling. 13 156  
Var. ling. 14 146  
Var. ling. 15 159  
Var. ling. 16 176  
Var. ling. 17 168  
Var. ling. 18 170  
Var. ling. 19 171  
Var. ling. 20 178  
Var. ling. 21 179  
Var. ling. 22 185  
Var. ling. 23 187  
Var. ling. 24 191  
Var. ling. 25 224  
Var. ling. 26 228  
Var. ling. 27 237  
Var. ling. 28 238  
Var. ling. 29 239  
Var. ling. 30 240  
Var. ling. 31 245  
Var. ling. 32 272  
Var. ling. 33 303  
Var. ling. 34 306  
Var. ling. 35 310  
Var. ling. 36 311  
Var. ling. 37 312  
Var. ling. 38 313  
Var. ling. 39 314  
Var. ling. 40 315  
Var. ling. 41 317  
Var. ling. 42 318  
Var. ling. 43 329  
Var. ling. 44 371  
Var. ling. 45 434  
Var. ling. 46 3118 E 26:2  
Var. ling. 47 453  
Var. ling. 48 3059 C 4:3  
Var. ling. 49 462  
Var. ling. 50 3108 C 17:3  
Var. ling. 51 [fragment] 438  

Concordantielijst van planknummers en overeenkomstige taalsignaturen

PLANKNUMMERS (Handschriftenkamer) SIGNATUREN
1 Neerl. 1
2 Lat. 1
3 Lat. 2
4 = OPEN PLANKNUMMER  
5 Lat. 5
6 Neerl. 6
7 Neerl. 4
8 Neerl. 5
9 Neerl. 3
10 Neerl. 7
11 Neerl. 11
12 Neerl. 12
13 Neerl. 8
14 Neerl. 14
15 Misc. 1
16 Neerl. 9
17 Neerl. 17
18 Neerl. 18
19 Neerl. 19
20 Neerl. 10
21 Neerl. 13
22 Neerl. 22
23 Neerl. 23
24 Misc. 2
25 Neerl. 24
26 Misc. 26
27 Neerl. 27
28 Var. ling. 1
29 Neerl. 29
30 Lat. 15
31 Lat. 16
32 Neerl. 32
33 Neerl. 33
34 Neerl. 34
35 Lat. 17
36 Neerl. 36
37 Neerl. 37
38 Neerl. 38
39 Neerl. 39 [fragment]
40 Neerl. 40
41 Neerl. 61
41 A Neerl. 62
42 Var. ling. 3
43 Lat. 21
44 Neerl. 44
45 Neerl. 45
46 Neerl. 46
47 Neerl. 47
48 Neerl. 48
49 Neerl. 49
50 Neerl. 50
51  = OPEN PLANKNUMMER  
52 Lat. 52
53 Lat. 23
54 Lat. 54
55 Lat. 55
56 Neerl. 56
57 Lat. 22
58 = OPEN PLANKNUMMER  
59 Lat. 24
60 Neerl. 60
61 Neerl. 52
62 Neerl. 53
63 Var. ling. 4
64 Misc. 3
65 Neerl. 54
66 Var. ling. 5
67 Var. ling. 6
68 Neerl. 55
69 Neerl. 57
70 Neerl. 58
71 Neerl. 71
72 Neerl. 59
73 Lat. 25
74 Neerl. 63
75 Neerl. 64
76 Neerl. 65
77 Lat. 26
78 Neer. 78
79 Neerl. 79
80 Lat. 27
81 Var. ling. 7
82 Neerl. 66
83 Neerl. 67
84 Neerl. 68
85 Neerl. 69
86 Neerl. 70
87 Lat. 28
88 Var. ling. 8
89 Neerl. 72
90 Neerl. 73
91 Neerl. 74
92 Neerl. 75
93 Lat. 29
94 Neerl. 76
95 Neerl. 80
95 A Neerl. 81
96 = OPEN PLANKNUMMER  
97 Lat. 30
98 Neerl. 82
99 Neerl. 83
100 Neerl. 84
101 Neerl. 85
102 Neerl. 86
103 Neerl. 87
104 Neerl. 88
105 Lat. 31
106 Misc. 4
107 Lat. 32
108 Var. ling. 9 
109 Neerl. 89
110 Var. ling. 10
111 Var. ling. 11
112 Misc. 5
113 Neerl. 90
114 Neerl. 91
115 Var. ling. 12
116 Neerl. 92
117 Misc. 6
118 Neerl. 93
119 Neerl. 94
120 Neerl. 120
121 = OPEN PLANKNUMMER  
122 Lat. 33
123 Lat. 34
124 Lat. 35
125 Neerl. 95
126 Neerl. 96
127 Neerl. 97
128 Neerl. 98
129 Neerl. 99
130 Neerl. 100
131 Neerl. 101
132 Neerl. 102
133 Neerl. 103
134 Neerl. 104
135 Neerl. 105
136 Neerl. 106
137 Neerl. 107
138 Neerl. 108
139 Neerl. 109
140 Neerl. 110
141 Neerl. 111
142 Neerl. 112
143 Neerl. 113
144 Neerl. 114
145 Misc. 8
146 Var. ling. 14
147      Lat. 36
148 Lat. 37
149 Lat. 38
150 Neerl. 115
151 Lat. 39
152 Neerl. 21
153 Misc. 7
154 Neerl. 116
155 Lat. 40
156 Var. ling. 13
157 Neerl. 117
158 Neerl. 118
159 Var. ling. 15
160 Neerl. 119
161 Neerl. 121
162 Neerl. 122
163 Neerl. 123
164 Neerl. 124
165 Neerl. 125
166 Lat. 41
167 Misc. 9
168 Var. ling. 17
169 Lat. 42
170 Var. ling. 18
171 Var. ling. 19
172 Lat. 43
173 Lat. 44
174 Lat. 45
175 Lat. 46
176 Var. ling. 16
177 Neerl. 127
178 Var. ling. 20
179 Var. ling. 21
180 Neerl. 126
181 Misc. 10
182 Neerl. 128
183 Lat. 47
184 Neerl. 129
185 Var. ling. 22
186 Lat. 48
187 Var. ling. 23
188 Lat. 49
189 Misc. 11
190 Neerl. 130
191 Var. ling.  24
192 Lat. 50
193 Neerl. 131
194 Neerl. 132
195 Neerl. 133
196 Lat. 51
197 Lat. 53
198 Lat. 56
199 Lat. 57
200 = OPEN PLANKNUMMER  
201  Neerl. 136
202 Neerl. 202
203 Neerl. 137
204 Neerl. 138
205 Neerl. 139
206 Neerl. 140
207 Neerl. 141
208 Neerl. 142
209 Neerl. 143
210 Neerl. 144
211 Neerl. 145
212 Neerl. 146 
213 Neerl. 147
214 Neerl. 148
215 Neerl. 149
216 Neerl. 150
217 Neerl. 151
218 Neerl. 152
219 Neerl. 153
220 Neerl. 154
221 Neerl. 155
222 Lat. 58
223 Neerl. 156
224 Var. ling. 25
225 Lat. 59
226 Lat. 60
227 Neerl. 157
228 Var. ling. 26
229 Neerl. 158
230 Neerl. 159
231 Lat. 61
232 Misc. 12
233 Neerl. 160
234 Neerl. 161
235 Lat. 62 
236 Neerl. 162
237 Var. ling. 27
238 Var. ling. 28
239 Var. ling. 29
240 Var. ling. 30
241 Neerl. 163
242 Neerl. 164
243 Neerl. 165
244 Lat. 63
245 Var. ling. 31
246 Neerl. 166
247 Neerl. 167
248 = OPEN PLANKNUMMER  
249 Neerl. 168
250 Neerl. 169
251 Neerl. 170
252 Neerl. 171
253 Neerl. 172
254 Neerl. 173
255 Neerl. 174
256 Neerl. 175
257 Neerl. 176
258 Neerl. 177
259 Neerl. 178
260 Neerl. 179
261 Neerl. 180
262 Neerl. 181
263 Misc. 13
264 = OPEN PLANKNUMMER  
265 Neerl. 182
266 Neerl. 183
267 Neerl. 184
268 Neerl. 185
269 Misc. 14
270 Misc. 15
271 Neerl. 186
272 Var. ling. 32
273 = OPEN PLANKNUMMER  
274 Misc. 16
275 Misc. 17
276 Misc. 18
277 Neerl. 187
278 Neerl. 188
279 Neerl. 189
280 Lat. 64
281 Lat. 65
282 Lat. 66
283 Lat. 67
284 Misc. 27
285 Misc. 28
286 Misc. 29
287 Misc. 30
288 Misc. 31
289 Misc. 32
290 Misc. 33
291 Misc. 34
292 Misc. 35
293 Misc. 36
294 Misc. 37
295 Misc. 38
296 Misc. 39
297 Misc. 40
298 Lat. 68
299 Lat. 69
300 Lat. 70
301 Lat. 71
302 Neerl. 190
303 Var. ling. 33
304 Misc. 19
305 Neerl. 191
306 Var. ling. 34
307 Misc. 20 
308 Misc. 21
309 Misc. 22
310 Var. ling. 35
311 Var. ling. 36
312 Var. ling. 37
313 Var. ling. 38
314 Var. ling. 39
315 Var. ling. 40
316 Misc. 23
317 Var. ling. 41
318 Var. ling. 42
319 Misc. 41
320 Misc. 42
321 Misc. 43
322 Misc. 44
323 Misc. 45
324 Misc. 46
325 Misc. 47
326 Misc. 48
327 Misc. 49
328 Misc. 50
329 Var. ling. 43
330 Neerl. 192
331 Neerl. 203
332 Neerl. 204
333 Neerl. 205
334 Neerl. 206
335 Neerl. 207
336 Neerl. 208
337 Neerl. 209
338 Neerl. 210
339 Neerl. 211
340 Neerl. 212
341 Neerl. 213
342 Neerl. 214
343 Neerl. 215
344 Neerl. 216
345 Neerl. 217
346 Neerl. 218
347 Neerl. 219
348 Neerl. 220
349 Neerl. 221
350 Neerl. 222
351 Neerl. 223
352 Neerl. 224
353 Neerl. 225
354 Neerl. 226
355 Neerl. 227
356 Neerl. 228
357 Neerl. 229
358 Neerl. 230
359 Neerl. 231
360 Neerl. 232
361 Neerl. 233
362 Neerl. 234
363 Neerl. 193
364 Lat. 72
365 Neerl. 194
366 Neerl. 195
367 Neerl. 196
368 Neerl. 197
369 Lat. 73
370 Lat. 74
371 Var. ling. 44
372 Neerl. 198
373 Neerl. 199
374 Neerl. 200
375 Neerl. 201
376 Lat. 75
377 Neerl. 235
378 Neerl. 236
379 Misc. 51
380 Neerl. 237
381 Neerl. 238
382 Neerl. 239
383 Neerl. 240
384 Neerl. 241
385 I Neerl. 385 I
385 II Neerl. 385 II
386 Neerl. 242
387 Neerl. 243
388 Neerl. 244
389 Neerl. 245
390 Neerl. 253
391 Neerl. 254
392 Neerl. 255
393 Neerl. 256
394 Neerl. 257
395  Neerl. 258
396 Neerl. 259
397 Neerl. 260 
398 Neerl. 261 
399 Neerl. 262
400 Neerl. 246
401 Neerl. 247
402 Neerl. 26
403 Neerl. 248
404 Lat. 76
405 Neerl. 250
406 Neerl. 249
407 Neerl. 251
408 Neerl. 252
409 Neerl. 263
410 Neerl. 264
411 Misc. 24
412 Misc. 25
413 [fragmentendozen] Neerl. 413/1-59
414 Misc. 52
415 Neerl. 269
416 Neerl. 265
417 Neerl. 266
418 Neerl. 267
419  Neerl. 270 [verloren]
420 Neerl. 268
421 Neerl. 271
422 Neerl. 272
423 Neerl. 273
424 Neerl. 274
425 Neerl. 275
426 Neerl. 278
427 Neerl. 276
428 Neerl. 277
429 Lat. 77
430 Misc. 53
431 Neerl. 279
432 Neerl. 280
433 Neerl. 281
433 bis Neerl. 282
434 Var. ling. 45
435 Neerl. 283
436 A Neerl. 284
436 B, 436 C, 436 D, 436 E Neerl. 285
437 Neerl. 286
438 Var. ling. 51 [fragment]
439 = OPEN PLANKNUMMER  
440 Misc. 54
441 Neerl. 289
442 Neerl. 290
443 = OPEN PLANKNUMMER  
444 Neerl. 291
445 Neerl. 292
446 Neerl. 293
446 A Neerl. 294
447 = OPEN PLANKNUMMER  
448 = OPEN PLANKNUMMER  
449 Neerl. 296
450 = OPEN PLANKNUMMER  
451 = OPEN PLANKNUMMER  
452 Neerl. 299
453 Var. ling. 47
454 Misc. 55
455 = OPEN PLANKNUMMER  
456 = OPEN PLANKNUMMER  
457 Neerl. 301
458 = OPEN PLANKNUMMER  
459 Neerl. 309
460 Neerl. 310
461 Neerl. 25
462 Var. ling. 49
463 Neerl. 305
464 Var. ling. 2
465 Neerl. 307
466 Neerl. 308
467 Lat. 18
468  Lat. 19
469 Lat. 20
2111 A 1-2 Neerl. 287-288
3006 i 21:3 Neerl. 297
3032 F 22 α:3 Neerl. 134
3033 H 28 Neerl. 311
3046 L 13:10 Neerl. 303
3052 H 14:2 Lat. 79
3056 C 9:2 Neerl. 135
3059 C 4:3 Var. ling. 48
3073 F 25:3 Neerl. 300
3087 E 16:2 Neerl. 302
3095 L 15:8 Neerl. 295
3106 i 10:2 Neerl. 304
3108 C 17:3 Var. ling. 50
3111 D 74:8 Neerl. 77
3118 E 26:2 Var. ling. 46
3118 E 28:3 Neerl. 298