Neerl. 101 - Preken (13 bundels), deel 5 [planknr. 131]

Neerl. 101 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Olim 131.
30 vastenpreken.
Papier, 17e-18e eeuw.

opmerking
Vijfde deel van 13 in leer gebonden deeltjes met ca. 430 preken, thematisch gegroeperd (advent, vasten, zondagen, feesten), alle door één hand (anoniem) geschreven of gekopieerd, vermoedelijk een jezuïet. De collectie is herkomstig van de jezuïetenresidentie te Gent.

literatuur
J. Andriessen, ‘Pastoor Gyseleers-Thys en zijn handschriftelijke prekenverzameling’, in: E. Put, M. J. Marinus & H. Storme (red.), Geloven in het verleden. Studies over het godsdienstig leven in de vroegmoderne tijd, aangeboden aan Michel Cloet, Leuven, 1996, 460 (= Symbolae Facultatis Litterarum Lovaniensis, Series A: 22).

Neerl. 102 - Preken (13 bundels), deel 6 [planknr. 132]

Neerl. 102 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Olim 132.
22 adventpreken.
Papier, 17e-18e eeuw.

opmerking
Zesde deel van 13 in leer gebonden deeltjes met ca. 430 preken, thematisch gegroeperd (advent, vasten, zondagen, feesten), alle door één hand (anoniem) geschreven of gekopieerd, vermoedelijk een jezuïet. De collectie is herkomstig van de jezuïetenresidentie te Gent.

literatuur
J. Andriessen, ‘Pastoor Gyseleers-Thys en zijn handschriftelijke prekenverzameling’, in: E. Put, M. J. Marinus & H. Storme (red.), Geloven in het verleden. Studies over het godsdienstig leven in de vroegmoderne tijd, aangeboden aan Michel Cloet, Leuven, 1996, 460 (= Symbolae Facultatis Litterarum Lovaniensis, Series A: 22).

Neerl. 103 - Preken (13 bundels), deel 7 [planknr. 133]

Neerl. 103 — Algemene beschrijvng volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Olim 133.
16 passiepreken en -meditaties.
​Papier, 17e-18e eeuw.

opmerking
Zevende deel van 13 in leer gebonden deeltjes met ca. 430 preken, thematisch gegroeperd (advent, vasten, zondagen, feesten), alle door één hand (anoniem) geschreven of gekopieerd, vermoedelijk een jezuïet. De collectie is herkomstig van de jezuïetenresidentie te Gent.

literatuur
J. Andriessen, ‘Pastoor Gyseleers-Thys en zijn handschriftelijke prekenverzameling’, in: E. Put, M. J. Marinus & H. Storme (red.), Geloven in het verleden. Studies over het godsdienstig leven in de vroegmoderne tijd, aangeboden aan Michel Cloet, Leuven, 1996, 460 (= Symbolae Facultatis Litterarum Lovaniensis, Series A: 22).

Neerl. 104 - Preken (13 bundels), deel 8 [planknr. 134]

Neerl. 104 — Algemene beschrijvng volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Olim 134.
Ca. 52 zondagpreken.
​Papier, 17e-18e eeuw.

opmerking
Achtste deel van 13 in leer gebonden deeltjes met ca. 430 preken, thematisch gegroeperd (advent, vasten, zondagen, feesten), alle door één hand (anoniem) geschreven of gekopieerd, vermoedelijk een jezuïet. De collectie is herkomstig van de jezuïetenresidentie te Gent.

literatuur
J. Andriessen, ‘Pastoor Gyseleers-Thys en zijn handschriftelijke prekenverzameling’, in: E. Put, M. J. Marinus & H. Storme (red.), Geloven in het verleden. Studies over het godsdienstig leven in de vroegmoderne tijd, aangeboden aan Michel Cloet, Leuven, 1996, 460 (= Symbolae Facultatis Litterarum Lovaniensis, Series A: 22).

Neerl. 105 - Preken (13 bundels), deel 9 [planknr. 135]

Neerl. 105 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Olim 135.
Ca. 30 vastenpreken.
​Papier, 17e-18e eeuw.

opmerking
Negende deel van 13 in leer gebonden deeltjes met ca. 430 preken, thematisch gegroeperd (advent, vasten, zondagen, feesten), alle door één hand (anoniem) geschreven of gekopieerd, vermoedelijk een jezuïet. De collectie is herkomstig van de jezuïetenresidentie te Gent.

literatuur
J. Andriessen, ‘Pastoor Gyseleers-Thys en zijn handschriftelijke prekenverzameling’, in: E. Put, M. J. Marinus & H. Storme (red.), Geloven in het verleden. Studies over het godsdienstig leven in de vroegmoderne tijd, aangeboden aan Michel Cloet, Leuven, 1996, 460 (= Symbolae Facultatis Litterarum Lovaniensis, Series A: 22).

Neerl. 106 - Preken (13 bundels), deel 10 [planknr. 136]

Neerl. 106 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Olim 136.
Ca. 52 zondagpreken.
​Papier, 17e-18e eeuw.

opmerking
Tiende deel van 13 in leer gebonden deeltjes met ca. 430 preken, thematisch gegroeperd (advent, vasten, zondagen, feesten), alle door één hand (anoniem) geschreven of gekopieerd, vermoedelijk een jezuïet. De collectie is herkomstig van de jezuïetenresidentie te Gent.

literatuur
J. Andriessen, ‘Pastoor Gyseleers-Thys en zijn handschriftelijke prekenverzameling’, in: E. Put, M. J. Marinus & H. Storme (red.), Geloven in het verleden. Studies over het godsdienstig leven in de vroegmoderne tijd, aangeboden aan Michel Cloet, Leuven, 1996, 460 (= Symbolae Facultatis Litterarum Lovaniensis, Series A: 22).

Neerl. 107 - Preken (13 bundels), deel 11 [planknr. 137]

Neerl. 107 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Olim 137.
24 feestpreken.
​Papier, 17e-18e eeuw.

opmerking
Elfde deel van 13 in leer gebonden deeltjes met ca. 430 preken, thematisch gegroeperd (advent, vasten, zondagen, feesten), alle door één hand (anoniem) geschreven of gekopieerd, vermoedelijk een jezuïet. De collectie is herkomstig van de jezuïetenresidentie te Gent.

literatuur
J. Andriessen, ‘Pastoor Gyseleers-Thys en zijn handschriftelijke prekenverzameling’, in: E. Put, M. J. Marinus & H. Storme (red.), Geloven in het verleden. Studies over het godsdienstig leven in de vroegmoderne tijd, aangeboden aan Michel Cloet, Leuven, 1996, 460 (= Symbolae Facultatis Litterarum Lovaniensis, Series A: 22).

Neerl. 108 - Preken (13 bundels), deel 12 [planknr. 138]

Neerl. 108 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Olim 138.
Ca. 52 zondagpreken.
​Papier, 17e-18e eeuw.

opmerking
Twaalfde deel van 13 in leer gebonden deeltjes met ca. 430 preken, thematisch gegroeperd (advent, vasten, zondagen, feesten), alle door één hand (anoniem) geschreven of gekopieerd, vermoedelijk een jezuïet. De collectie is herkomstig van de jezuïetenresidentie te Gent.

literatuur
J. Andriessen, ‘Pastoor Gyseleers-Thys en zijn handschriftelijke prekenverzameling’, in: E. Put, M. J. Marinus & H. Storme (red.), Geloven in het verleden. Studies over het godsdienstig leven in de vroegmoderne tijd, aangeboden aan Michel Cloet, Leuven, 1996, 460 (= Symbolae Facultatis Litterarum Lovaniensis, Series A: 22).

Neerl. 109 - Preken (13 bundels), deel 13 [planknr. 139]

Neerl. 109 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Olim 139.
18 adventpreken.
​Papier, 17e-18e eeuw.

opmerking
Laatste deel van 13 in leer gebonden deeltjes met ca. 430 preken, thematisch gegroeperd (advent, vasten, zondagen, feesten), alle door één hand (anoniem) geschreven of gekopieerd, vermoedelijk een jezuïet. De collectie is herkomstig van de jezuïetenresidentie te Gent.

literatuur
J. Andriessen, ‘Pastoor Gyseleers-Thys en zijn handschriftelijke prekenverzameling’, in: E. Put, M. J. Marinus & H. Storme (red.), Geloven in het verleden. Studies over het godsdienstig leven in de vroegmoderne tijd, aangeboden aan Michel Cloet, Leuven, 1996, 460 (= Symbolae Facultatis Litterarum Lovaniensis, Series A: 22).

Neerl. 110 - G. Willems van Tienen, Preken [planknr. 140]

Neerl. 110 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

G. Willems Thenenis,
Preken.

Olim 140.
Papier, 19e eeuw.

opmerking
Deze preken zijn zeer volks en bestemd voor de landbouwbevolking.

Neerl. 111 - Preken [planknr. 141]

Neerl. 111 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Preken.

Olim 141.
Papier, 19e eeuw.

Neerl. 112 - Preken [planknr. 142]

Neerl. 112 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór) 1975

Preken.

Olim 142.
Papier, 19e eeuw.

Neerl. 113 - Johannes De Waegheneer, Cruys-weerdering oft beweegh-redenen om noyt geen cruysken te hebben ... [planknr. 143]

Neerl. 113 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Johannes De Waegheneer, s.j.
Cruys-weerdering oft beweegh-redenen om noyt geen cruysken te hebben oock in de cruysen levende, iae om sijn selven daer in te verblyden getrocken besonderlijck uyt de maendelijcke oeffeningen van den H. Ignatius instelder der Societeyt Iesu.

Olim 143.
Papier, 514 blz., 1722-1723.

opmerking
Geschenk van de trappistenbabdij Koningshoeven te Berkel-Enschot onderdeel van de gemeente Tilburg.
Over J. De Waegheneer († 1727), zie C. Sommervogel, Bibliothèque de la Compagnie de Jésus. Bibliographie, dl. 9, nouvelle édition, Bruxelles & Paris, 1900, 905.

 

Neerl. 114 - Meditaties, gebeden en preken bij de inkleding van zusters [planknr. 144]

Neerl. 114 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Olim 144.
Papier, 2e helft 18e eeuw.

inhoud
- Bereijdinge om wel te sterven, besloten in den brief van eenen abt aen sijne suster die perijkeleuselijk ziek was.
- Zedeleeringe uit den profeet Isaias, Ezechiël, Ecclesiastes en het Boek der Spreuken.
- Vier meditaties over de dood.
- Zeven gaven van de H. Geest bij het ontvangen van het vormsel.
- Gebeden op zondag tot de H. Drievuldigheid.
- Gebeden van het Allerheiligste, van de Passie.
- Gebeden om regen.
- Litanie van de H. Elisabeth
- Geloftepreek voor een zuster anno 1765.
- Sermoenen van J.J. Schouvorst, priester, bij de inkleding van een zuster op 19 juni 1763 en 29 juli 1764. – Zie ook Neerl. 93.

opmerking
De handschriftelijke teksten bevinen zich een convoluut met enkele drukken:
• Voorafgegaan door:
- Hyacinthus Van Huysen, o.p., Corte leere van devotie, korte schole van perfectie, Corten wegh van saligheyt,  Antwerpen, Petrus Jouret, z.j. (1709 ?, melding van verleende aflaten op 7 januari 1727) – Vergelijk BCNI 16759, alsook: http://anet.be/record/opacuantwerpen/c:lvd:803528/N.
- Eene maniere om devotelyk het H. Sacrificie der misse te hooren, Antwerpen, Hieronymus Verdussen, z.j. – Zie http://anet.be/record/opacuantwerpen/c:lvd:590747/N.
- Litanie ter ere van de H. Laurentius, 1756 (censor J.B. Fighe, relikwieën berustende bij de begarden te Antwerpen).
- Gebeden die konnen dienen ten tyde van den jubile ende op de dagen van vollen aflaet, Antwerpen, Wwe Guilielmus Woons, z.j. (censor N. Kerpen).
• Gevolgd door:
- Godrvruchtighe affectien ende ghebedeken op ieder veers van de litanie van den Heere Jesu, met een korte meditatie ende diedenisse van het H. Sacrificie der Misse, Antwerpen, Wwe Petrus Jacobs, 1712 (censor J.L. De Carvajal).
- Aflaeten voor eeuwig vergunt door den alderheyligsten vader Pius VI, paus van Roomen, aen het Broederschap van de H. Carolus Borromaeus in des zelfs kerke.

Neerl. 115 - Een medicijn voor de ziel [planknr. 150]

Neerl. 115 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

De medicyn der zieken ende eene lusthoft,
ofte fonteyne des levens voor alle crancken aen ghevechtens ende beancxte verslappende christenen hem in haren noode te stercken, troosten, laven ende verquicken in dese leste tyden zeer nootzakelicke.

Olim 150.
Papier, 1605 (?).

Neerl. 116 - Communie-oefeningen [planknr. 154]

Neerl. 116 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Een schoone oeffeninghe hoemen Hem sal draghen voor ende naer de H. Communie
om de vrucht des H. Sacraments prophijtelijck ende werdichlijck te ghenieten.

Olim 154.
Papier, 60 folia, 2e helft 17e eeuw.    

Neerl. 117 - Over geestelijke dochters en begijnen, waarschijnlijk van het Groot-Begijnhof te Leuven [planknr. 157]

Neerl. 117 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Olim 157.
Papier, 1e helft 18e eeuw.

inhoud
- Manier van leven voor gheestelijcke dogters die te samen godt sijn dienende winnende hunnen kost met hun hantwerck.
- Maniere om tot de volmaeckthijdt te komen.
- Geestelijke oeffeningen voor en naer de Communie.
- Cataloge van de begijnkens
.
- Inventaris van de linnenkast van Gaspar de Laure, pastoor van het Groot-Behijnhof.

opmerking
Gaspar de Laure was van 2 april 1718 pastoor van het Groot-Begijnhof  te Leuven en overleed er op 25 mei 1753 (C. Van de Wiel, ‘De begijnhoven en de vrouwlijke kloostergemeenschappen in het aartsbisdom Mechelen (1716-1801). Hun socio-religieuze toestand onder de aartsbisschoppen d'Alsace en de Franckenberg’, in: Ons geestelijk erf, 44 (1970), 190, n. 7).

Neerl. 118 - Financiële aantekeningen van de kasselrij Veurne [planknr. 158]

Neerl. 118 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Olim 158.
Papier in perkamenten kaft, 17e-18e eeuw.

inhoud
- Transport van Vlaanderen voor de kasselrij Veurne in 1631.
- Taxatie van iedere parochie in de kasselrij.
- Verschillende uitgaven van de stadsdiensten.
- Tarieven voor griffier, notaris, justitie enz.
- Diverse rekeningen.

Neerl. 119 - Lof van Maria [planknr. 160]

Neerl. 119 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Den lof van Maria, moeder Gods en maegd,
getrokken uyt Godvruchtige schryver, door H.V.D.H., met plaeten vercierd.

Olim 160.
Papier, 759 blz., 1824.

Neerl 120 - Mathias Croonenborch, Den gheestelycken leydts-man [planknr. 120]

Neerl. 120 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Mathias Croonenborch, o.f.m.,
Den gheestelycke Leydts-man aen-wysende een denote practyke tot een oprecht deughsam leuen.

Olim 120.
Papier, 243 blz., 17e eeuw.

literatuur
Verjans 1934

opmerking
- Enkele aantekeningen: “Desen Boeck is tot dienst van Sr. Maria Van Heel arm claris onwerdigh soo lanck als godt en mijn ouersten sal belieuen”; “ben ick geboren int jaer ons Heeren 1648”.
- Onvolledig, waarschijnlijk overgeschreven door zuster Maria van Heel († 1645) van een druk.

Neerl. 121 - Over leven en dood van opmerkelijke Jezuïeten [planknr. 161]

Neerl. 121 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Menologium Societatis Jesu
ofte kort verhael van 't leven ende doodt van dusdaenige mannen, die door hunne deugden de Societeyt Jesu merkelyk vereert hebben.
Uyt 't Italiaens en 't hoogduits vergaderd en overgezet in onze Nederlandsche Tael in 't jaer 1719.

Olim 161.
Papier, 269 blz., 1719.

opmerking
- Over een gelijkaardig handschriftelijk Menologium, bewaard bij de Bollandisten te Brussel: A. Carayon, Bibliographie historique de la Compagnie de Jésus ou Catalogue des ouvrages  relatifs à l'histoire des Jésuites depuis leur origine jusqu'à nos jours, Paris, 1864, 11, nr. 103.
- Een Keulse druk dateeert van 1708: https://books.google.be/books?id=2llLAAAAcAAJ&printsec=frontcover&dq=Menologium+Societatis+Jesu&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwjBsO-8xPfVAhXLKlAKHWf9ACMQ6AEILTAB#v=onepage&q=Menologium%20Societatis%20Jesu&f=false
- Zie Neerl. 122.

Neerl. 122 - Over leven en dood van opmerkelijke Jezuïeten (bis) [planknr. 162]

Neerl. 122 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Menologium Societatis Jesu
ofte kort verhael van 't leven ende doodt van dusdanige mannen, die door hunne deugden de Societeyt Jesu merckelyk vereert hebben.
Uyt 't Italiaens en 't hooghduits vergadert en overgestelt in onse Nederlandsche tael in 't jaer 1719.

Olim 162.
Papier, 253 blz., 1719.

opmerking
Commentaar: zie Neerl. 121.

Neerl. 123 - María de Jesús de Ágreda, Goddelijcke hijstorie van het leven vande glorieuse maghet Maria, deel 1 [planknr. 163]

Neerl. 123 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Maria Agreda,
Goddelijcke hijstorie van het leven vande glorieuse maghet Maria,
beschreven door de eerweerdighe religieuse Sr. Maria van Iesu, abdisse der conceptionissen binnen Agreda in Spaignien.
Deel 1.

Olim 163.
Papier, 3 dln., 1709.

opmerking
Op het einde van het derde deel staat met potlood het jaartal  1709. Deel 2: Neerl. 124. Deel 3: Neerl. 125.
Vergelijk Neerl. 274.

 

Neerl. 124 - María de Jesús de Ágreda, Goddelijcke hijstorie van het leven vande glorieuse maghet Maria, deel 2 [planknr. 164]

Neerl. 124 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Maria Agreda,
Goddelijcke hijstorie van het leven vande glorieuse maghet Maria,
beschreven door de eerweerdighe religieuse Sr. Maria van Iesu, abdisse der conceptionissen binnen Agreda in Spaignien.
Deel 2.

Olim 164.
Papier, 3 dln., 1709.

opmerking
Op het einde van het derde deel staat met potlood het jaartal  1709. Deel 1: Neerl. 123. Deel 3: Neerl. 125.
Vergelijk Neerl. 247.

Neerl. 125 - María de Jesús de Ágreda, Goddelijcke hijstorie van het leven vande glorieuse maghet Maria, deel 3 [planknr. 165]

Neerl. 125 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Maria Agreda,
Goddelijcke hijstorie van het leven vande glorieuse maghet Maria,
beschreven door de eerweerdighe religieuse Sr. Maria van Iesu, abdisse der conceptionissen binnen Agreda in Spaignien.
Deel 3.

Olim 165.
Papier, 3 dln., 1709.

opmerking
Op het einde van het derde deel staat met potlood het jaartal  1709. Deel 1: Neerl. 123. Deel 2: Neerl. 124.
Vergelijk Neerl. 247.

Neerl. 126 - Notitieboek met allerlei spreuken uitgebeeld in de jaarlijkse processie van Veurne [planknr. 180]

Neerl. 126 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Notticie bouck inhoudende alle de spreuken der engelen gaende in de processie
van devotie die jaerlijckx uijtgestelt word op den lesten sondagh van de maend julij binnen de de stad Veurne, alsmede spreuken van de acht profeten, de twaelf doctooren van alle de onse lieve vrouwen ende St. Josephen, ende sint Jan mitsgaeders de liedekens van onse lieve vrouwe van de seven weenen die jaerlijckx gesongen worden door de coraelen op de goeden vrijdagh in de kercke van Ste Walburge achter het sermoen van de droefheijd van Maria ten vijf uren naer middag inde tegenwoordigheijd van alle de sodalisten met brandende  flambeeuwen,
toebehhorende aen Idonia Francisca Van Loo, woonende op de prochie van Bewesterpoort.

Olim 180.

literatuur
Stracke 1952, 141-143 (uit dit handschrift een kopie van de Liedekens op de zeven weenen van Maria).

Neerl. 127 - Politieke nieuwsberichten ca. 1790 [planknr. 177]

Neerl. 127 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Olim 177.

opmerking
Kopie.
Zie ook: Var. ling. 16, Var. ling.  21.

Neerl. 128 - Een prieeltje van rozen en bloemen voor Maria's feestdagen [planknr. 182]

Neerl. 128 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Een suyver priel van roosen ende mingerleij blommen des levens
ende minichgerhande deuchden der hemelscher coninginne maria
om een hoedeken te maeken op elc van haren hoechtyden
ende eerst op haer ontfanckenisse.

Olim 182.
Begijnhof te Hasselt, ca. 1800.

inhoud (vervolg onder meer)
- Morgenoefeningen, avondgebeden, oefeningen om op alle dagen van de week te houden.
- Rozenkransen op Maria-Ontvangenis, Maria-Geboorte, Maria-Presentatie, Maria-Boodschap, Maria-Visitatie, Maria-Kindsheid.
- Rozenkrans voor het kribbetje van Jezus, voor Jezus' naam.
- Rozenkrans tot onze engelbewaarder, om Maria in nood te aanroepen, tot het Heilige Sacrament.
- Rozenkrans tot de heilige Catharina, tot de heilige moeder Anna.
- Vijftien groeten van Sint-Bernardus tot Maria.
- Litanie van het H. Bloed, litanie van het bitter lijden.
- Litanie van de heilige Barbara.
- Vrijdaggebed.
- Gebed op alle zondagen en heilige dagen van het jaar in de kerk van het begijnhof (= Hasselt, bijgeschreven door Ampe).

opmerking
Vergelijk Neerl. 290.

Neerl. 129 - Advocaat De Leeuwe, Evaluatie van alderhande chynsen [planknr. 184]

Neerl. 129 — Algemene bescrhijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

De Leeuw,
Evaluatie van alderhande chynsen
inhoudende de weerde van vele oude munten en chynsen, die in de chynsboeken staen. Antwerpen, Hubertus Bincken, z.j.

Olim 184.

opmerking
Vergelijk: https://books.google.be/books?id=3l1EAAAAcAAJ&printsec=frontcover&dq=De+Leeuwe+%2B+Evaluatie+van+alderhande&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwj_vsT1r43WAhWIKVAKHdPDDeAQ6AEIJzAA#v=onepage&q=De%20Leeuwe%20%2B%20Evaluatie%20van%20alderhande&f=false.

Neerl. 130 - Geestelijke oefeningen voor Jezus en Maria gedurende een etmaal [planknr. 190]

Neerl. 130 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Die gheestelijcke oeffeninghe om dach ende nacht met Jesus ende Maria becommert te sijn,
beghinnende van smorghens alsmen opstaet tot wederom sanderdachs smorghens.

Olim 190.

opmerking
Geschreven in opdracht van Suster Sara de Licht, moeder Ancilla, volgens de regel van Pater Gabriël-Maria. Over Pater Gabriël-Maria, zie ook Neerl. 82.

 

Neerl. 131 - Hernieuwing van de beloften in de Sociëteit van Jezus met gebeden [planknr. 193]

Neerl. 131 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Vernieuwing der beloften van gehoorzaemtheyd, armoede en zuyverheyd in de S.J.

Olim 193.

inhoud (vervolg)
- Gebeden:
Voor het alder H. Sacrament knielende.
Uyt 't leven van de H. Maria Magdalena.
den Z Dionysius Carthuser zegt (ex libro geestelijke oeffening van P. Joan. Van Blitterswyck carthus. geapprobeert, Luyk 23 april 1628 J. a Chokier, canonicus en vicarius generalis).
- Druk:
Regelen der Societeyt Jesu, Antwerpen, Jan Van Meurs, 1647 (titelblad ontbreekt).
- Gebeden:
Korten inhoud der aflaeten aen de S.J. door verschilende pausen vergund.
Memorare van den H. Joseph.
Opdragt aen den H. Joseph.
Acte van opdragt aen den H. Joseph.
Toewijding aen het allerzuyverste hert van den H. Joseph.
Kleyne aenroeping tot het H. Hert van den H. Joseph .
Om den culpa te zeggen.
Keus der retrait.
Opdragt aen de alderh. Maegth Marua.
Gebeden van Alphonsus Rodriguez S.J. tot Maria, Christus en het H. Sacrament.

Neerl. 132 - Karel Lodewijk Grimminck, Orloge van passie ons heeren Jesus Christi [planknr. 194]

Neerl. 132 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Olim M 58, 194.
Papier, 27 folia, 2e helft 18e eeuw.

literatuur
Stracke 1944b, 155-164 (editie)

opmerking
Over de priester en geestelijke schrijver († 1728), zie L. M. Goegebuer, ‘Grimminck, Karel Lodewijk’, in: Nationaal biografisch woordenboek, 8  (1979), 356-361.

Neerl. 133 - Leven van de jezuïet-missionaris Pieter Coomans [planknr. 195]

Neerl. 133 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Leven van Petrus Coomans S.J. Antwerpenaar.

Olim 195.
In 12°, 54 blz., in kalfsleer gebonden met zes rbben op de rug en tussen de ribben goudversieringen.

opmerking
Pater Coomans stierf als martelaar op 47-jarige leeftijd in Saipan (Marianeneilanden). Zie J. Van Hecken, ‘Coomabn, Pieter’, in: Nationaal biografisch woordenboek, 2 (1966), 136-138.

Neerl. 134 - Litanieën, de vier akten en een liturgisch kalender [planknr. 3032 F 22 α:3]

Neerl. 134 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Olim 200.
48 blz. (waarvan 36 blz. beschreven)

inhoud
- Lofsanck Te Matrem Dei Laudamus.
- Serafijnse litanie.
- Litanie van de H. Vader Franciscus.
- Litanie van de H. Maagd Clara.
- Vier akten.
- Liturgische kalender (feesten, aflaten, vastendagen ...).

opmerking
- Ingebonden bij:
Het geestelyck verborgen manna tot een spys ghegeven aen alle godtvruchtige  soo werelijcke als geestelijcke persoonen, die geen religieusen en zijn ... Ghemaect door den E.P. A.V.D.B. S.T. capucien, en uyt ghegeven door G. Ridder ouwt deken, 2e druk, Antwerpen Alexander  Everaerts (approbatie Herman Damen, 1707).  – BCNI 16536, http://anet.be/record/opacuantwerpen/c:lvd:735789/N.
Maniere des levens met de principaelste puncten des Derden Reghels ... van den seraphienschen Vader Franciscus ... met een kort tractaet van de H. Communie. Beschreven door E.P. A.V.D.B. capucien, en uyt ghegeven door G. de Ridder ouwt deken, Antwerpen, Alexander Everaerts (approbatie F. G. Ullens, 1726). – BCNI 18107, http://anet.be/record/opacuantwerpen/c:lvd:735805/N.
A.V.D.B. staat voor Albertus van 's-Hertogenbosch: vergelijk Albertus van Ravensteyn met klosternaam  Robertus van 's-Hertogenbosch, alhier gestorven in 1626  (http://www.bossche-encyclopedie.nl/personen/ravensteyn,%20albertus%20van.htm?p1=_index.1.htm?title=Personen&t1=Personen&title=Albertus%20van%20Ravensteyn).
Over de drukker Alexander Everaerts is weinig met zekerheid geweten: volgens de ene reeds actief vóór 1700, volgens de andere actief tussen 1723-1762 (zie De Vlieger-De Wilde  2004, 34-35, nr. 38).
- Op blz. 34: F. Philibertus van Stekenen Capucien in december anno 1730.
- Op blz. 47: Desen boeck hoort toe Michael Peeters, woonende in de Sousiesstraat het derden huys voorbij de tenne schootel.

 

 

Neerl. 135 - Over de vereniging met Jezus na de H. Communie [planknr. 3056 C 9:2]

Neerl. 135 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Vereeninge met Jesus voor het leven en de dood
besonderlijk naer het ontvangen der heylige Communie.

Olim 201.
18e eeuw.

opmerking
Ingebonden bij (onder meer):
- De la présence de Dieu qui renferme les principes de la vie intérieure, par le R.P. De Gonnelieu S.J., Paris, Josse, Imprimeur de son Eminence Monseigneur l'Archevêque, 1770.
- Privilège du Roi Louis, Roi de France et de Navarre, Paris, 1703.
- Volle en andere aflaeten vereengt door den Pauzelyken Stoel van Roomen, 1784.
- Litanie van den H. Aloysius Gonzaga S.J. (censoren A. Van Tienevelt, D. Servaes).
- Jaerlyksche devotie tot den Aloysius Gonzaga, Mechelen, J. F. Vander Elst (approbatie Mechelen 1765, censor A. Collaerts).

Neerl. 136 - Kleine statuten van het Begijnhof van Diest [planknr 201]

Neerl. 136 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Die Cleijn Statuten ende goede heijlighe ende ghewoenten van onsen beghijnhof van Diest.

Olim 202bis.
Drie kopieën: kopie a en b uit de 17e eeuw, kopie c uit de 19e eeuw.

opmerking
Volgens een mededeling van A. Ampe s.j. werd uit dit handschrift een fragment losgemaakt, genaamd Perkament 2, dat heeft behoord tot een Antwerpse schepenakte (ca. 1540). Het fragment bevindt zich in een gele chemise met opgeplakte mededeling en wordt bewaard in de doos “Ongeïnventariseerd materiaal I. Fragmenten”

 

Neerl. 137 - Secreetboek der meesteressen van het Begijnhof van Diest [planknr. 203]

Neerl. 137 — Algemene beschrijvng volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Hier beghint ons seceet boeck daer ons aldersecreetste ghewoonten ende dinghen in staen dwelck men altijt seer secreet bewaere en de houden sal.

Olim 203.
Begin 17e eeuw.

opmerking
Volgens een mededeling van A. Ampe s.j. werd uit dit handschrift een fragment losgemaakt, genaamd Perkament 1, dat herkomstig is van een liturgisch boek uit de Sint-Sulpitiuskerk te Diest. Het bevat het Proprium voor het feest van de heilige Sulpitius. Het fragment bevindt zich in een gele chemise met opgeplakte mededeling en wordt bewaard in de doos “Ongeïnventariseerd materiaal I. Fragmenten”. 

Neerl. 138 - Gebedenboek van het Begijnhof van Diest [planknr. 204]

Neerl. 138 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Olim 204.
18e-19e eeuw.

Neerl. 139 - Rekeningenboek der infirmerie van het Begijnhof van Diest [planknr. 205]

Neerl. 139 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Rekeninghe van onser infirmarijen.
1609, 1612, 1613.

Olim 205.

Neerl. 140 - Rekeningenboek der infirmerie van het Begijnhof van Diest [planknr. 206]

Neerl. 140 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Rekeninghe van onser infirmarijen.
1608.

Olim 206.

opmerking
Met een register der goederen: landen onder deijghen van diest: Cagguin, Webbecom.

Neerl. 141 - Rekeningenboek der infirmerie van het Begijnhof van Diest [planknr. 207]

Neerl. 141 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Rekeninghe der infirmarijen:
- een blad zonder jaar
- twee katernen zonder jaar
Register der infirmarijen goeden onder Diest Caggeuin ende Webbecom 1561-1562 

Olim 207.
 

Neerl. 142 - Register van renten en erfgronden van het Begijnhof van Diest [planknr. 208]

Neerl. 142 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Olim 208.
1557 (?)

Neerl. 143 - Obituarium van het Begijnhof van Diest [planknr. 209]

Neerl. 143 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Olim 209.
17e-18e eeuw (?)

opmerking
Getranscribeerd  Robert Lodewijckx en André Sannen in 2005 (als bijlage bewaard).

Neerl. 144 - Gewoonteboek van het noviciaat van het Begijnhof van Diest [planknr. 210]

Neerl. 144 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Costuymboek.

Olim 210.
18e eeuw.

opmerking
Fragment  (onvolledig).

Neerl. 145 - Register van renten en erfgoederen van het Begijnhof van Diest [planknr. 211]

Neerl. 145 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1957)

Olim 211.
1557 (?), 1561-1562 (?)

Neerl. 146 - Register van renten en erfgronden van het Begijnhof van Diest [planknr. 212]

Neerl. 146 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Olim 212.
1584-1585.

Neerl. 147 - Weldoenersboek van het Begijnhof van Diest [planknr. 213]

Neerl. 147 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Boeck der weldoeners van tconvent ghenoempt het convent vande Coninginne der Apostelen.

Olim 213.
1681.

Neerl. 148 - Varia Begijnhof van Diest [planknr. 214]

Neerl. 148 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Olim 214.

inhoud
- Aanwijzingen van lasten (1672).
- Kopie van een brief van Henricus, abt van Tongerlo (1458).
- Lijst der XV prelaetsdaghen.
- Lijst der mieken van het H. Geestconvent.
- Onderrichting  voor berechtien.
- Statuten van 1627 (later afschrift)

opmerking
Henricus, abt van Tongerlo is klaarblijkelijk Henricus de Kemenadio († 1470): zie M. Koyen & L. C. Van Dyck, ‘Abaye de Tongerlo’, in: Monasticon Belge, dl. 8:1, Liège, 1992, 310-311.

Neerl. 149 - Jos Philippen, Losse nota's over 'begijn' [planknr. 215]

Neerl. 149 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Olim 215.

opmerking
Jos Philippen werd geboren te Diest op 14 mei 1912 en overleed er op 24 augustus 1996. Van beroep was hij juwelier. Hij werd echter vooral bekend als publicist, uitgever, volkskundige en historicus. Zie ook http://www.dbnl.org/tekst/_vla016198201_01/_vla016198201_01_0040.php.

Neerl. 150 - Notitieboek van het Begijnhof van Leuven [planknr. 216]

Neerl. 150 — Algemene beschrijvng volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Olim 216.

inhoud
Keukenrecepten, lijst van renten, statuten.