Neerl. 413/51 - Ongeïdentificeerd [fragment]

Neerl. 413/51 — Beschrijving door Hans Kienhorst

Perkament, strook midden uit een blad, ca. 15 cm hoog en 3,5 cm breed. Boven- en ondermarge bewaard.

Gebruikt als oortje, te zien aan de verticale vouw met bindgaatjes en de restanten van papier of karton; op 4 plaatsen insnijdingen tot die vouw, waartussen een rechthoekig stukje perkament verloren is gegaan.

Codex
Het fragment heeft de oorspronkelijke hoogte bewaard, ca. 15 cm.
1 kolom, 23 regels. Sporen van aflijning en liniëring.
Littera textualis.
Hoofdletters met rood gehoogd.

Neerl. 413/51 — Afb. a (jpg - 94 Kb)
Neerl. 413/51 — Afb. b (jpg - 96 Kb)

© Kienhorst 2010, hs. Neerl. fr. 63
     (geplaatst door F. Hendrickx)

Neerl. 413/52 - Ongeïdentificeerd [fragmenten]

Neerl. 413/52 — Beschrijving door Hans Kienhorst

Perkament, 3 rechthoekige snippers van ca. 3 cm hoog en 3,5 cm breed, die horizontaal en verticaal op elkaar aansluiten. Met nog de resten van negen regels op beide zijden. Binnen- of buitenmarge is bewaard.

Codex
Aflijning en liniëring met inkt.
Littera textualis.
Hoofdletters met rood gehoogd.

Neerl. 413/52 — Afb. a (jpg - 255 Kb)
Neerl. 413/52 — Afb. b (jpg - 247 Kb)

© Kienhorst 2010, hs. Neerl. fr. 64
     (geplaatst door F. Hendrickx)

Neerl. 413/53 - Ongeïdentificeerd [fragment]

Neerl. 413/53 — Beschrijving door Hans Kienhorst

Perkament, 1 strook van ca. 3,6 cm hoog en 15,8 cm breed, vormt het bovenste deel van een blad, waarvan rechts de binnenmarge en enkele letters tekst zijn afgesneden.

Gebruikt als oortje in een boekband, getuige de horizontale vouw met bindgaatjes.

Codex
2 kolommen. Aflijning met inkt.
Littera hybrida.
Op de rectozijde midden in de bovenmarge Capittel; op de versozijde Dat .C. ende .l.

Neerl. 413/53 — Afb. a (jpg - 133 Kb)
Neerl. 413/5 3— Afb. b (jpg - 130 Kb)

© Kiehorst 2010, hs. Neerl. fr. 65
     (geplaatst door F. Hendrickx) 

Neerl. 413/54 - Ongeïdentificeerd [fragmenten]

Neerl. 413/54 — Beschrijving door Hans Kienhorst

Perkament, 3 stroken, met binnen- en buitenmarge, die niet op elkaar aansluiten, ongeveer 2,4 cm hoog en 9,8 cm breed.

Gebruikt als overlijmstroken.

Codex
1 kolom. Nog zeer vage sporen van aflijning.
Littera hybrida.
Hoofdletters met rood gehoogd.

Neerl. 413/54 — Afb. a (jpg - 193 Kb)
Neerl. 413/54 — Afb. b (jpg - 182 Kb)

© Kienhorst 2010, hs. Neerl. fr. 66
     (geplaatst door F. Hendrickx) 

Neerl. 413/55 - Ongeïdentificeerd [fragmenten]

Neerl. 413/55 — Beschrijving door Hans Kienhorst

Perkament, 2 strookjes, die niet op elkaar aansluiten. Bovenmarge, deel van ondermarge en buitenmarge zijn bewaard.

Gebruikt als overlijmstroken.

Codex
Lijngaatjes in de buitenmarge. Nog vage sporen van aflijning en liniëring.
Littera textualis.
Hoofdletters met rood gehoogd.

Neerl. 413/55 — Afb. a (jpg - 182 Kb)
Neerl. 413/55 — Afb. b (jpg - 176 Kb)

© Kienhorst 2010, hs. Neerl. fr. 67
     (geplaatst door F. Hendrickx)

Neerl. 413/56 - Ongeïdentificeerd [fragmenten]

Neerl. 413/56 — Beschrijving door Hans Kienhorst

Perkament, 2 strookjes van ongeveer 1,8 cm hoog en 10,1 cm breed, die niet op elkaar aansluiten, tezamen nog acht regels op elke zijde.

Gebruikt als overlijmstroken.

Codex
Zeer vage sporen van aflijning en liniëring met inkt.
Littera cursiva met a in twee verdiepingen.
Hoofdletters met rood gehoogd.

Neerl. 413/56 — Afb. a (jpg - 274 Kb)
Neerl. 413/56 — Afb. b (jpg - 268 Kb)

© Kienhorst 2010, hs. Neerl. fr. 68
     (geplaatst door F. Hendricx)

Neerl. 413/57 - Ongeïdentificeerd [fragmenten]

Neerl. 413/57 — Beschrijving door Hans Kienhorst

Perkament, 3 smalle strookjes, die horizontaal op elkaar aansluiten. Binnen- of buitenmarge bewaard.

Gebruikt als kapitaaltje.

Codex
Littera hybrida.
Rode lombarde van 1 regel hoog. Hoofdletters met rood gehoogd. Een woord (Amen?) rood onderstreept.

Neerl. 413/57 — Afb. a (jpg - 221 Kb)
Neerl. 413/57 — Afb. b (jpg - 233 Kb)

© Kienhorst 2010, hs. Neerl. fr. 69
     (geplaatst door F. Hendrickx)

Neerl. 413/58 - Ongeïdentificeerd [fragment]

Neerl. 413/58 — Beschrijving door Hans Kienhorst

Perkament, 1 verticaal uit een blad gesneden strookje, met nog een deel van de onder- en bovenmarge, en van de binnen- of buitenmarge.

Is gebruikt als overlijmstrookje, mede gelet op de papierresten op de uiteinden.

Codex
1 kolom, 16 regels. Sporen van aflijning met inkt.
Littera textualis.

Neerl. 413/58 — Afb. a (jpg - 100 Kb)
Neerl. 413/58 — Afb. b (jpg - 97 Kb) 

© Kienhorst 2010, hs. Neerl. fr. 70
     (geplaatst door F. Hendrickx)

Neerl. 413/59 - Ongeïdentificeerd [fragmenten]

Neerl. 413/59 — Beschrijving door Hans Kienhorst

Perkament, 2 kleine, ongelijk hoge strookjes, die niet op elkaar aansluiten. Het grootste strookje heeft nog een klein gedeelte van de boven- en ondermarge bewaard. Het is 9,4 cm hoog. Op het kleinere strookje staan nog 13 regels, met een deel van de ondermarge.

Dienden als kapitaaltje in een boekband.

Codex
1 kolom, 18 regels.
Sporen van aflijning en liniëring met inkt. Op een van de zijden van het grootste strookjes luidt het restant van de bovenste regel Mijn god. De hoofdletter is met rood gehoogd. Op het andere, kleinere strookje zijn ook twee hoofdletters met rood gehoofd. Op de betreffende zijde lijkt een 2 regels hoge lombarde niet ingevuld. Wel is links van de opengelaten ruimte een representant, misschien een a, aangebracht. Op de laatste regel staat de rubriek vers(ikel). (Het gaat als altijd om een afkorting.)

Neerl. 413/59 — Afb. a (jpg - 129 Kb)
Neerl. 413/59 — Afb. b (jpg - 123 Kb)

© Kienhorst 2010, hs. Neerl. fr. 71
     (geplaatst door F. hendrickx)