Neerl. 201 - Documenten over de geschiedenis der Sociëteit van Jezus te Antwerpen [planknr. 375]

Neerl. 201 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Olim 375.
20e eeuw.

opmerking
Betreft de jaren 1530-1702, geëxcerpeerd uit de Chronijcke van Antwerpen (dl. 3: 1500-1569; dl. 4: 1570-1645; dl. 5: 1646-1702) met Bijvoegsels tot de Chronijcke van Antwerpen uijt stads archieven.

Neerl. 202 - Thomas a Kempis, De imitatione Christ, lib. 2 in Middelnederlandse vertaling [planknr. 202]

Neerl. 202 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Olim 202.
West-Vlaanderen, midden of 2e helft 15e eeuw.

literatuur
Reypens 1958

internet
BNM-I: Antwerpen, RG : Neerl. 202

opmerking
Volgens L. Reypens s.j. was dit handschrift oorspronkelijk samengebonden (vooraan) met het Ruusbroecexemplaar van de Devote ghetiden van den leven ende passie Jhesu Christi, Antwerpen, Gerardus Leeu, ca. 1485  (http://anet.uantwerpen.be/digital/opacuantwerpen/uarg/dg:ua:2426/N), waarvan het werd gescheiden. Maar hiervóór behoorde het allereerst tot een verzamelcodex met het traktaat Eene oufeninghe vander gracie gods, waarvan de colofon “Hier hendt de oufeninghen van gods gracie” op fol. 1r een karig overblijfsel is. De Imitatie werd van de Ouffeningen  verwijderd en verenigd met de Devote ghetiden om later opnieuw van deze te worden weggenomen.

bijlage
Artikel van L. Reypens (zie literatuur).
Notitie van L. Reypens (zie opmerking).
Restauratieverslag (Atelier De Zilveren Passer Gent - Guy De Witte - 10.12.1999).

 

Neerl. 203-208 - G.J.B.A. Gyseleers-Thys, Prekenverzameling (32 bundels), delen 1-6 [planknr. 331-336]

Neerl. 203-208 — Algemene beschrijving volgens Jos Andriessen S.J.

Olim 331-335.
154 preken (volgens de zondagen van het kerkelijk jaar), 18e eeuw.

Olim 336.
17 preken (buitengewone preken zoals een bedelpreek...), 1803-1832.

opmerking (algemeen)
32 gekartonneerde bundels met ongeveer 500 Nederlandstalige preken uit jaren 1782-1832. Bij een paar preken heeft de opsteller terloops zijn naam (G. Thys) onderaan bijgevoegd. Deze is Gregorius Josephus Bartholomeus Antonius Gyseleers-Thys, benoemd tot coadjutor te Ossel (Brussegem) in 1785, tot onderpastoor te Boortmeerbeek in 1791, tot pastoor te Buken in 1795 en tot pastoor te Hever in 1803 waar hij in 1835 overleed. Hij is dus in vier parochies actief geweest.

literatuur
J. Andriessen, ‘Pastoor Gyseleers-Thys en zijn handschriftelijke prekenverzameling’, in: E. Put, M. J. Marinus & H. Storme (red.), Geloven in het verleden. Studies over het godsdienstig leven in de vroegmoderne tijd, aangeboden aan Michel Cloet, Leuven, 1996, 459-469 (= Symbolae Facultatis Litterarum Lovaniensis, Series A: 22).

tabellen Andriessen
eerste tabel: preekvolgnummer
tweede tabel: preekjaar

Neerl. 203 (olim 331)  
1 1787
2 1803
1787
4 1787 (ook 1811)
5 1813
6 1789
7 1790
8 1791
9 1789
10 1795 (?)
11 1793
12 1787
13 1789
14 1793
15 z. j. (na 1800)
16 1788
17 z. j.
18 1789
19 1789
20 1789
21 1782 (ook 1789)
22 z. j.
23 1792
24 1786
25 z. j. (1791 of later ?)
26 1785
27 1813
28 1792
29 z. j. (één blad)
30 1793 (één blad)
31 1785 (ook 1793)
32 1787
33 1790
34 1787
35 1788
Neerl. 204 (olim 332)  
1 z. j.
2 1793
3 1788 (ook 1792)
4 z. j.
5 1789
6 1789
7 1787
8 1784
9 1788
10 1789
11 z. j.
12 1787
13 1788
14 1788
15 1788
16 1789
17 1792
18 1793
19 1788
20 1789
21 1789
22 1786
23 z. j. (één blad)
24 1789
25 1791
26 1791
27 1786
28 1785
29 1787
30 1790
31 1789
32 1789
33 1788
Neerl. 205 (olim 333)  
1 1787 (ook 1788 ?)
2 1789
3 1790
4 1791
5 1788
6 1789
7 1790
8 1790
9 1788
10 1788
11 1811
12 1789
13 1790
14 1790
15 1812
16 1789
17 1790
18 1790
19 1792
20 1792
21 1792
22 z. j. (na 1802 ?)
23 1790
24 1786
25 1789
26 1791
27 1802
Neerl. 206 (olim 334)  
1 1786
2 1786
3 z. j. (één blad)
4 1787
5 1788
6 1791
7 1786
8 1788
9 1789
10 1786
11 1789
12 1790
13 z. j.
14 1787
15 1791
16 1787
17 1788
18 1789
19 z. j. (1789 ?)
20 1791
21 1802
22 1787
23 1788
24 1790
25 z. j.
26 1789
27 1786
28 1790
29 1790
30 1787
31 1789
Neerl. 207 (olim 335)  
1 1789
2 1807 (of 1817 ?)
3 1791
4 1787
5 1811
6 1813
7 1788
8 1792
9 1793
10 1789
11 1817 (?)
12 1789
13 z. j. (1789 ?)
14 1803
15 1817
16 1786 (ook 1792)
17 1790
18 1792
19 1817
20 1793
21 1786 (ook 1787 en 1790)
22 1789
23 1788
24 1789
25 z. j.
26 1788
27 1788
28 1789
Neerl. 208 (olim 336)  
1 1803
2 1828
3 1827
4 1827 (of 1817 ?)
5 1829 (of 1819 ?)
6 1818
7 z. j.
8 1826
9 1818
10 1819
11 1827
12 1828
13 z. j. (onvolledig)
14 1832
15 1832
16 1832
17 1832

 


 

Neerl. 209-212 - G.J.B.A. Gyseleers-Thys, Prekenverzameling (32 bundels), delen 7-10 [planknr. 337-340]

Neerl. 209-212 — Algemene beschrijving volgens Jos Andriessen S.J.

Olim 337-339.
43 preken (feestdagen van Christus, Maria en heiligen), 18e eeuw.

Olim 340.
22 preken (Allerheiligen, Allerzielen), 1786-1818.

opmerking (algemeen)
32 gekartonneerde bundels met ongeveer 500 Nederlandstalige preken uit jaren 1782-1832. Bij een paar preken heeft de opsteller terloops zijn naam (G. Thys) onderaan bijgevoegd. Deze is Gregorius Josephus Bartholomeus Antonius Gyseleers-Thys, benoemd tot coadjutor te Ossel (Brussegem) in 1785, tot onderpastoor te Boortmeerbeek in 1791, tot pastoor te Buken in 1795 en tot pastoor te Hever in 1803 waar hij in 1835 overleed. Hij is dus in vier parochies actief geweest.

literatuur
J. Andriessen, ‘Pastoor Gyseleers-Thys en zijn handschriftelijke prekenverzameling’, in: E. Put, M. J. Marinus & H. Storme (red.), Geloven in het verleden. Studies over het godsdienstig leven in de vroegmoderne tijd, aangeboden aan Michel Cloet, Leuven, 1996, 459-469 (= Symbolae Facultatis Litterarum Lovaniensis, Series A: 22).

tabellen Andriessen
eerste tabel: preekvolgnummer
tweede tabel: preekjaar

Neerl. 209 (olim 337)  
1 1786
2 1788
3 1787
4 z. j.
5 1786
6 1791
7 1792
8 1788
9 1793
10 1794
11 z. j.
12 1795
Neerl. 210 (olim 338)  
1 1789
2 1789
3 1789
4 1788
5 1786
6 1789
7 z. j. (één blad)
8 1786
9 1790
10 z. j.
11 1790
12 1807
13 1786
14 1787
15 1788
16 z. j.
17 1789
18 1792
19 1788
20 1788
21 1806
22 z. j.
Neerl. 211 (olim 339)  
1 z. j.
2 1788
3 1811
4 1786
5 1793
6 1787
7 1796
8 1797
9 1793
Neerl. 212 (olim 340)  
1 1788
2 z. j. (één blad)
3 1789
4 1786 (ook 1791, 1795, 1803, 1812)
5 1812
6 1792
7 z. j.
8 1793
9 z. j.
10 1794
11 1806
12 1800
13 1807
14 1802
15 1808 (ook 1818)
16 1801
17 1809
18 1810 (ook 1815)
19 1811 (ook 1816)
20 1814 (ook 1831)
21 1813
22 1817

 


 

Neerl. 213-214 - G.J.B.A. Gyseleers-Thys, Prekenverzameling (32 bundels), delen 11-12 [planknr. 341-342]

Neerl. 213-214 — Algemene beschrijving volgens Jos Andriessen S.J.

Olim 341-342.
30 preken (Nieuw-jaers-giften), 1796-1830.

opmerking (algemeen)
32 gekartonneerde bundels met ongeveer 500 Nederlandstalige preken uit jaren 1782-1832. Bij een paar preken heeft de opsteller terloops zijn naam (G. Thys) onderaan bijgevoegd. Deze is Gregorius Josephus Bartholomeus Antonius Gyseleers-Thys, benoemd tot coadjutor te Ossel (Brussegem) in 1785, tot onderpastoor te Boortmeerbeek in 1791, tot pastoor te Buken in 1795 en tot pastoor te Hever in 1803 waar hij in 1835 overleed. Hij is dus in vier parochies actief geweest.

literatuur
J. Andriessen, ‘Pastoor Gyseleers-Thys en zijn handschriftelijke prekenverzameling’, in: E. Put, M. J. Marinus & H. Storme (red.), Geloven in het verleden. Studies over het godsdienstig leven in de vroegmoderne tijd, aangeboden aan Michel Cloet, Leuven, 1996, 459-469 (= Symbolae Facultatis Litterarum Lovaniensis, Series A: 22).

tabellen Andriessen
eerste tabel: preekvolgnummer
tweede tabel: preekjaar

Neerl. 213 (olim 341)  
1 1796
2 1808
3 1797
4 1798
5 1810
6 z. j. (1801 ?)
7 z. j. (1799 ?)
8 1809
9 z. j. (1800 ?)
10 1802
11 z. j. (1803 ?)
12 1811
13 1813
14 1814
15 1815
16 1831
17 1817
Neerl. 214 (olim 342)  
1 1819 (1816 ?)
2 z. j. (1818 of 1820 ?)
3 1819
4 1821
5 1822 
6 1823
7 1824
8 1825
9 1826
10 1827
11 1828 (ook 1816 ?)
12 1828 (is het 1829 ?)
13 1830


 

Neerl. 215-219 - G.J.B.A. Gyseleers-Thys, Prekenverzameling (32 bundels), delen 13-17 [planknr. 343-347]

Neerl. 215-219 — Algemene beschrijving volgens Jos Andriessen S.J.

Olim 343-347.
75 preken (meditaties over Jezus' lijden, langere passiesermoenen), 18e eeuw.

opmerking (algemeen)
32 gekartonneerde bundels met ongeveer 500 Nederlandstalige preken uit jaren 1782-1832. Bij een paar preken heeft de opsteller terloops zijn naam (G. Thys) onderaan bijgevoegd. Deze is Gregorius Josephus Bartholomeus Antonius Gyseleers-Thys, benoemd tot coadjutor te Ossel (Brussegem) in 1785, tot onderpastoor te Boortmeerbeek in 1791, tot pastoor te Buken in 1795 en tot pastoor te Hever in 1803 waar hij in 1835 overleed. Hij is dus in vier parochies actief geweest.

literatuur
J. Andriessen, ‘Pastoor Gyseleers-Thys en zijn handschriftelijke prekenverzameling’, in: E. Put, M. J. Marinus & H. Storme (red.), Geloven in het verleden. Studies over het godsdienstig leven in de vroegmoderne tijd, aangeboden aan Michel Cloet, Leuven, 1996, 459-469 (= Symbolae Facultatis Litterarum Lovaniensis, Series A: 22).

tabellen Andriessen
eerste tabel: preekvolgnummer
tweede tabel: preekjaar

Neerl. 215 (olim 343)  
1-5 1797
6 1813
7-10 1798
11-14 1804
15-19 1808
20-24 1809
Neerl. 216 (olim 344)  
1-5 1810
6-9 1811
10-14 1812
15-18 1813
19-23 1816
Neerl. 217 (olim 345)  
1 1796
2 1797 en 1802
3 1800
4 1804
5 1799 en 1805
6 1803 ?
7 1806
8 1807
9 1808
10 1809
11 (veranderingen bij 1809 ?)
12 1811
Neerl. 218 (olim 346)  
1 1812
2 1813
3 1814
4 1815
5 1816
6 1817
7 1818
8 1819
Neerl. 219 (olim 347)  
1 1821
2 1822
3 1823
4 1830
5 1831


 

Neerl. 220-221 - G.J.B.A. Gyseleers-Thys, Prekenverzameling (32 bundels), delen 18-19 [planknr. 348-349]

Neerl. 220-221 — Algemene beschrijving volgens Jos Andriessen S.J.

Olim 348
Onderrichtende preken over de lessen van de catechismus, 1785-1787.

Olim 349.
Onderrichtende preken over de twaalf artikelen van het geloof, 1804-1807.

opmerking (algemeen)
32 gekartonneerde bundels met ongeveer 500 Nederlandstalige preken uit jaren 1782-1832. Bij een paar preken heeft de opsteller terloops zijn naam (G. Thys) onderaan bijgevoegd. Deze is Gregorius Josephus Bartholomeus Antonius Gyseleers-Thys, benoemd tot coadjutor te Ossel (Brussegem) in 1785, tot onderpastoor te Boortmeerbeek in 1791, tot pastoor te Buken in 1795 en tot pastoor te Hever in 1803 waar hij in 1835 overleed. Hij is dus in vier parochies actief geweest.

literatuur
J. Andriessen, ‘Pastoor Gyseleers-Thys en zijn handschriftelijke prekenverzameling’, in: E. Put, M. J. Marinus & H. Storme (red.), Geloven in het verleden. Studies over het godsdienstig leven in de vroegmoderne tijd, aangeboden aan Michel Cloet, Leuven, 1996, 459-469 (= Symbolae Facultatis Litterarum Lovaniensis, Series A: 22).

postscriptum
Samen met Neerl. 226 (olim 354) en Neerl. 227 (olim 355), die J. Andriessen met voornoemde handschriften thematisch tezamen bespreekt, omdat deze preken ook een onderrichtend karakter hebben, tellen deze vier manuscripten 70 preken.

tabellen Andriessen
eerste tabel: preekvolgnummer
tweede tabel: preekjaar

Neerl. 220 (olim 348)  
1-29 1785-1787
bij preek 19 1786
bij preek 28 1787
Neerl. 221 (olim 349)  
1 1804
2 z. j. (1804 ?)
3 1804
4 z. j. (1804 ?)
5 1804
6 1804
7 1804
8 1805
9 1805
10 z. j. (1805 ?)
11 1805
12 1805
13 1805
14 1805
15 1805
16 z. j. (1805 ?)
17 1805
18 z. j. (1805 of 1806 ?)
19 1806
20 1806
21 z. j. (1806 ?)
22 1806
23 1806
24 1807


 

Neerl. 222-225 - G.J.B.A. Gyseleers-Thys, Prekenverzameling (32 bundels), delen 20-23 [planknr. 350-353]

Neerl. 222-225 — Algemene beschrijving volgens Jos Andriessen S.J.

Olim 350, 351, 352.
Preken over de tien geboden, resp. 1790-1791, 1814-1818, 1832.

Olim 353.
Preken over de vijf geboden van de H. Kerk, 1799-1809.

opmerking (algemeen)
32 gekartonneerde bundels met ongeveer 500 Nederlandstalige preken uit jaren 1782-1832. Bij een paar preken heeft de opsteller terloops zijn naam (G. Thys) onderaan bijgevoegd. Deze is Gregorius Josephus Bartholomeus Antonius Gyseleers-Thys, benoemd tot coadjutor te Ossel (Brussegem) in 1785, tot onderpastoor te Boortmeerbeek in 1791, tot pastoor te Buken in 1795 en tot pastoor te Hever in 1803 waar hij in 1835 overleed. Hij is dus in vier parochies actief geweest.

literatuur
J. Andriessen, ‘Pastoor Gyseleers-Thys en zijn handschriftelijke prekenverzameling’, in: E. Put, M. J. Marinus & H. Storme (red.), Geloven in het verleden. Studies over het godsdienstig leven in de vroegmoderne tijd, aangeboden aan Michel Cloet, Leuven, 1996, 459-469 (= Symbolae Facultatis Litterarum Lovaniensis, Series A: 22).

postscriptum
Samen met Neerl. 228 (olim 356), Neerl. 229 (olim 357), Neerl. 230 (olim 358) en Neerl. 231 (olim 359), die J. Andriessen met voornoemde handschriften thematisch tezamen bespreekt, omdat deze preken ook een moraliserend karakter hebben, tellen deze acht manuscripten 90 preken. 

tabellen Andriessen
eerste tabel: preekvolgnummer
tweede tabel: preekjaar

Neerl. 222 (olim 350)  
1 (één blad) z. j. (1790 ?)
2 1790 (op verso een exordium van 1794)
3-10 1791
11 z. j.
Neerl. 223 (olim 351)  
1-3 1814
4-12 1815 (preek 9:  z. j.)
13 1816
14 z. j.
15 1818
16 z. j.
17 1818
18 z. j.
Neerl. 224 (olim 352)  
1-7 1832 (preek 4: z. j.)
Neerl. 225 (olim 353)  
1 z. j. (ca. 1803 ?)
2 z. j. (ca. 1803 ?)
3 z. j.
4 z. j.
5 1799
6 1809
7 z. j. (ca. 1807 ?)
8 1809 (of 1819 ?)
9 1810
10 1810
11 1812 (of 1813 ?)
12 1810


 

Neerl. 226-227 - G.J.B.A. Gyseleers-Thys, Prekenverzameling (32 bundels), delen 24-25 [planknr. 354-355]

Neerl. 226-227 — Algemene beschrijving volgens Jos Andriessen S.J.

Olim 354, 355
Preken over de plichten van de christen mens, resp. 1803-1804, 1817-1824.

opmerking (algemeen)
32 gekartonneerde bundels met ongeveer 500 Nederlandstalige preken uit jaren 1782-1832. Bij een paar preken heeft de opsteller terloops zijn naam (G. Thys) onderaan bijgevoegd. Deze is Gregorius Josephus Bartholomeus Antonius Gyseleers-Thys, benoemd tot coadjutor te Ossel (Brussegem) in 1785, tot onderpastoor te Boortmeerbeek in 1791, tot pastoor te Buken in 1795 en tot pastoor te Hever in 1803 waar hij in 1835 overleed. Hij is dus in vier parochies actief geweest.

literatuur
J. Andriessen, ‘Pastoor Gyseleers-Thys en zijn handschriftelijke prekenverzameling’, in: E. Put, M. J. Marinus & H. Storme (red.), Geloven in het verleden. Studies over het godsdienstig leven in de vroegmoderne tijd, aangeboden aan Michel Cloet, Leuven, 1996, 459-469 (= Symbolae Facultatis Litterarum Lovaniensis, Series A: 22).

postscriptum
Samen met Neerl. 220 (olim 348) en Neerl. 221 (olim 349), die J. Andriessen met voornoemde handschriften thematisch tezamen bespreekt, omdat deze preken ook een onderrichtend karakter hebben, tellen deze vier manuscripten 70 preken.

tabellen Andriessen
eerste tabel: preekvolgnummer
tweede tabel: preekjaar

Neerl. 226 (olim 354)  
1 1803
2 1803
3 1803
4 z. j.
Neerl. 227 (olim 355)  
1 z. j.
2-6 1822
7 1823 (of 1822 ?)
8 1823
9 1822
10 1824
11 1824
12 1817


 

Neerl. 228-231- G.J.B.A. Gyseleers-Thys, Prekenverzameling (32 bundels), delen 26-29 [planknr. 356-359]

Neerl. 228-231 — Algemene beschrijving volgens Jos Andriessen S.J.

Olim 356.
Preken over de biecht, 1794-1829.

Olim 357.
Preken over de vremde zonden, 1819-1825.

Olim 359, 359.
Preken over de vitia linguae, vooral de achterklap, resp. 1807-1808 en 1832.

opmerking (algemeen)
32 gekartonneerde bundels met ongeveer 500 Nederlandstalige preken uit jaren 1782-1832. Bij een paar preken heeft de opsteller terloops zijn naam (G. Thys) onderaan bijgevoegd. Deze is Gregorius Josephus Bartholomeus Antonius Gyseleers-Thys, benoemd tot coadjutor te Ossel (Brussegem) in 1785, tot onderpastoor te Boortmeerbeek in 1791, tot pastoor te Buken in 1795 en tot pastoor te Hever in 1803 waar hij in 1835 overleed. Hij is dus in vier parochies actief geweest.

literatuur
J. Andriessen, ‘Pastoor Gyseleers-Thys en zijn handschriftelijke prekenverzameling’, in: E. Put, M. J. Marinus & H. Storme (red.), Geloven in het verleden. Studies over het godsdienstig leven in de vroegmoderne tijd, aangeboden aan Michel Cloet, Leuven, 1996, 459-469 (= Symbolae Facultatis Litterarum Lovaniensis, Series A: 22).

postscriptum
Samen met Neerl. 222 (olim 350), Neerl. 223 (olim 351), Neerl. 324 (olim 352) en Neerl. 225 (olim 353), die J. Andriessen met voornoemde handschriften thematisch tezamen bespreekt, omdat deze preken ook een moraliserend karakter hebben, tellen deze acht manuscripten 90 preken. 

tabellen Andriessen
eerste tabel: preekvolgnummer
tweede tabel: preekjaar

Neerl. 228 (olim 356)  
1 z. j.
2 z. j.
3 z. j.
4 z. j.
5 z. j.
6 1804
7 1804
8 1804
9 1804
10 1794
11 z. j.
12 z. j.
13 1825
14 1829
15 1829
16 1829
17 1827
18 1829
Neerl. 229 (olim 357)  
1 (één blad) z. j.
2 1801 (op laatste blad verso een toevoeging van 1819)
3 1808 en 1829
4 z. j. (1808 ?)
5 1820
6 1820
7 z. j. (1820 ?)
8 1820
9 1821
10 1821
11 1821
12 1825
13 1825
Neerl. 230 (olim 358)  
1 1807
2 z. j. (1807 ?)
3 z. j.(1807 ?)
4 1807
5 1808
6 1808
Neerl. 231 (olim 359)  
1-7 1832


 

Neerl. 232 - G.J.B.A. Gyseleers-Thys, Prekenverzameling (32 bundels), deel 30 [planknr. 360]

Neerl. 232 — Algemene beschrijving volgens Jos Andriessen S.J.

Olim 360.
20 preken op verscheyde stoffen.

opmerking (algemeen)
32 gekartonneerde bundels met ongeveer 500 Nederlandstalige preken uit jaren 1782-1832. Bij een paar preken heeft de opsteller terloops zijn naam (G. Thys) onderaan bijgevoegd. Deze is Gregorius Josephus Bartholomeus Antonius Gyseleers-Thys, benoemd tot coadjutor te Ossel (Brussegem) in 1785, tot onderpastoor te Boortmeerbeek in 1791, tot pastoor te Buken in 1795 en tot pastoor te Hever in 1803 waar hij in 1835 overleed. Hij is dus in vier parochies actief geweest.

literatuur
J. Andriessen, ‘Pastoor Gyseleers-Thys en zijn handschriftelijke prekenverzameling’, in: E. Put, M. J. Marinus & H. Storme (red.), Geloven in het verleden. Studies over het godsdienstig leven in de vroegmoderne tijd, aangeboden aan Michel Cloet, Leuven, 1996, 459-469 (= Symbolae Facultatis Litterarum Lovaniensis, Series A: 22).

tabellen Andriessen
eerste tabel: preekvolgnummer
tweede tabel: preekjaar

Neerl. 232 (olim 360)  
1 1795
2 1803
3 1803
4 1786
5 1792
6 1789
7 1789
8 1794
9 1816
10 1803
11 1806
12 1807
13 (één blad) z. j.
14 z. j. 
15 1819
16 1823
17 1786
18 z. j. (1819 ?)
19 1832
20 1832
21 1832

 

Neerl. 233-234 - G.J.B.A. Gyseleers-Thys, Prekenverzameling (32 bundels), delen 31-32 [planknr. 361-362]

Neerl. 233-234 — Algemene beschrijving volgens Jos Andriessen S.J.

Olim 361, 362.
Geen preken, maar Nederlandse en Latijnse aantekeningen met pastorale doeleinden.

opmerking (algemeen)
32 gekartonneerde bundels met ongeveer 500 Nederlandstalige preken uit jaren 1782-1832. Bij een paar preken heeft de opsteller terloops zijn naam (G. Thys) onderaan bijgevoegd. Deze is Gregorius Josephus Bartholomeus Antonius Gyseleers-Thys, benoemd tot coadjutor te Ossel (Brussegem) in 1785, tot onderpastoor te Boortmeerbeek in 1791, tot pastoor te Buken in 1795 en tot pastoor te Hever in 1803 waar hij in 1835 overleed. Hij is dus in vier parochies actief geweest.

literatuur
J. Andriessen, ‘Pastoor Gyseleers-Thys en zijn handschriftelijke prekenverzameling’, in: E. Put, M. J. Marinus & H. Storme (red.), Geloven in het verleden. Studies over het godsdienstig leven in de vroegmoderne tijd, aangeboden aan Michel Cloet, Leuven, 1996, 459-469 (= Symbolae Facultatis Litterarum Lovaniensis, Series A: 22).

 

Neerl. 235 - Schoolreglement [planknr. 377]

Neerl. 235 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Reglementen van de school met regel der scholieren.

Olim 377.

Neerl. 236 - Hajo Brugmans, Verslag van een onderzoek in Engeland naar archivalia belangrijk voor de geschiedenis van Nederland in 1892 [planknr. 378]

Neerl. 236 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Olim 378.
's-Gravenhage, 1895.

opmerking
Samenvatting van een bezoek aan de Bodleian Library te Oxford. Genoteerd in een schoolschrift waarin ook fragmenten van Franse toneeltekstjes voorkomen.
Zie over deze Nederlandse historicus, gestorven in 1939: http://resources.huygens.knaw.nl/bwn1880-2000/lemmata/bwn1/brugmans.
 

Neerl. 237 - Statuten van het Begijnhof van Antwerpen [planknr. 380]

Neerl. 237 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Statuijten ende ordonnantien  van den Beggijn hove van Antwerpen.

Olim 380.
1664.

opmerking
Verleend door Ambrosius Capello († 1676), bisschop van Antwerpen in 1664 en geaccordeerd door notaris H. Buijtas (laatste bladzijde).

Neerl. 238 - Ordonnantie van de Tafel der Heilige Geest te Antwerpen [planknr. 381]

Neerl. 238 — Algemene beschrijvng volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Die ordinancie der tafelen des heilighen gheest.

Olim 381.
16e eeuw.

opmerking
Betreft de Heilige Geestkinderen met garanties van het Antwerpse stadsbestuur in 1589.
Heilige Geesttafel: zie ook Neerl. 25, Neerl. 154, Neerl. 241.
 

Neerl. 239 - Statuten van de meesteressen van het Begijnhof te Antwerpen (1636) [planknr. 382]

Neerl. 239 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Copye vanden regel ons gelaten vanden eerwaarde pastoor mijn heer Joannes Lumnius (twee kopieën).

Olim 239.
17e eeuw.

opmerking
Vergelijk een andere versie hiervan in: L.J.M.Philippen, Begijnhoven. Oorsprong, geschiedenis, inrichting, Antwerpen, 1918, 355-364.
Kopiiste: Clara de Moy, kerk- of hofmeesteres. Tekst werd gecollationeerd door juffrouwen Joanna van Eynde en Sara vanden Bossche.  – Zie over deze  begijnen: F. Prims, Geschiedenis van Antwerpen, dl. 8: Met Spanje (1555-1715), 3e boek:  De geestelijke orde, Antwerpen, 1943, 193).

 


 

Neerl. 240 - Geschiedenis van de parochie van Bukskamp in 1793-1794 [planknr. 383]

Neerl. 240 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Verhael van t'gonne gebeurt ter prochie van Bulscamp gedeurende den oorloge in de jaeren 1793 en 1794.

Olim 383.

Neerl. 241 - Cartularium mensae Sancti Spiritus beginagii Antwerpiensis [planknr. 384]

Neerl. 241 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Eenighe copijen van schepene brieven van cijnsen en renten den H. Gheest aenghaende vanden beggijnhobe binnen Antwerpen a° 1688.

Olim 384.

opmerking
Heilige Geesttafel: zie ook Neerl. 25, Neerl. 154, Neerl. 238.

Neerl. 242 - Gebedenboek met oefeningen [planknr. 386]

Neerl. 242 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Olim 386.
Papier met perkament doorschoten, 273 folia, 16e eeuw.

opmerking
Einde 1963 in geschenk ontvangen van juffrouw Aline Wauters (Eeklo) door bemiddeling van pater [Josephus] De Baets o.p. († Eeklo, 1985) die het handschrift persoonlijk kwam brengen bij het Ruusbroecgenootschap op 4 oktober 1963. Het manuscript was in haar bezit gekomen langs  een oom van haar, advocaat te Venlo. – Zie over pater De Baets:  http://www.odis.be/lnk/PS_67101.

Neerl. 243 - Passie- en gebedenteksten met oefeningen [planknr. 387]

Neerl. 243 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Olim 387.
Papier, 3 miniaturen op perkament.
Brugge, kartuizerinnen van Sint-Anna-ter-Woestijne, ca. 1500 (?).

inhoud
- Passietraktaat (p. 1-356).
- Dese drie poynten zijn ghepredict van eenen weerdeghen doctuer vanden caermeliten van mechelen ghenaemt meester Adaem (p. 356-367).
- Gebeden en oefeningen (p. 368-558).
- 70 namen van de Maagd Maria (p. 559-562).

Neerl. 243 - Digitale kopie

opmerking

Herkomst genoteerd op gezag van A. Ampe s.j.!
Meester Adam, waarvan sprake, is waarschijnlijk te vereenzelvigen met de Mechelse geschoeide karmeliet Adam Vercammen († 1492), doctor in de theologie (zie I. Rosier, Biografisch en bibliografisch overzicht van de vroomheid in de Nederlandse Carmel van 1235 tot het midden der achttiende eeuw, Antwerpen, 1950, 50  (= Studiën en tekstuitgaven van Ons geestelijk erf, 10).
Op 5 november 1963 toegezonden door pater [Josephus] De Baets o.p. († Eeklo, 1985) die zich niet meer kon herinneren in welke omstandigheden het handschrift in zijn bezit was gekomen. – Zie over pater De Baets: http://www.odis.be/lnk/PS_67101.

Stagerapport

“Dat religie een wezenlijke rol speelde in het laatmiddeleeuwse leven, daar kunnen we niet omheen. Dit handschrift geeft ons een blijk van die geloofsijver van toen. In een handig formaat om te bidden zijn in dit boekje immers tal van gebeden en oefeningen voor de gelovige opgenomen. Om de geloofsleer visueel – en dus niet alleen eenvoudiger maar ook levendiger – voor te stellen werden in het papieren handschrift enkele miniaturen op perkament toegevoegd. Op deze miniatuur zijn enkele elementair christelijke symbolen, omgeven door bladmotieven, afgebeeld: de kelk van het Laatste Avondmaal, de hostie die het lichaam van Jezus voorstelt en de vijf stigmata van Jezus, namelijk het bloedende hart vergezeld van vier bloedende wonden, veroorzaakt door de nagels van het kruis. De gelovige kon op die manier in één opslag een van de grondbeginselen van het geloof in zich opnemen”.
Gebedenboek, ca. 1500. — Universiteit Antwerpen, Ruusbroecgenootschap, Neerl. hs. 243 (olim hs. 387).

Neerl. 243 — Stageverslag Lore Lievens 2014-2015 (met afbeelding) (pdf - 1,50 Mb)

© Lore Lievens

Neerl. 244 - Retraiteoefeningen in tien dagen ingedeeld [planknr. 388]

Neerl. 244 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Olim 388.
60 folia, 2e helft 17e eeuw.

opmerking
Vooraan ontbreken enkele folia.
Anoniem in de brievenbus van het Ruusbroecgenootschap gedropt in mei 1964.

Neerl. 245 - Regel en statuten van de infirmeriekinderen [planknr. 389]

Neerl. 245 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Den regel en statuten der infirmariekinderen die men noemt den krancken.

Olim 389.
1590 (Duijs. ccccc lxl).

opmerking
Het begijnhf is onbekend.
Begijnen als bewoonsters van een infirmerie werden infirmeriekinderen (cranck kint) genoemd. – Zie W.A. Olyslager, 750 jaar begijnen te Anwerpen, Kapellen, 1990, 85.

Neerl. 246 - Afschriften door Leonce Reypens uit de verloren hss. UB Leiden Ltk 343 (hs. De Vreese L) & Voss. var. ling. 4° 12 (hs. De Vreese Q) [planknr. 400]

Neerl. 246 - Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Symbolum Nicaeno-Constantinopolitanum, Middelnederlandse vertaling (hs. L).
Ego sum vitis vera, vos autem palmites mei. Ic bin die ware wijnstock, gij zint die palmen (hs. Q).
Pater noster dat is Vader onse. O wonderlike guetheit (hs. Q).

Olim 400.
UB Leiden Ltk 343, einde 15e eeuw (1463).
UB Leiden Voss. var. ling. 4° 12, midden 15e eeuw.

literatuur
L. Reypens, ‘Een vijftiendeeeuwsche vertaling van het Symbolum Nicaeno-Constantinopolitanum’, in: Ons geestelijk erf, 18 : II (1944), 171-174.
L. Reypens, ‘Ritmisch en lyrisch proza uit een verdwenen handschrift’, in: Ons geestelijk erf, 39 (1965), 5-40.

opmerking
Betreft in 1914 gemaakte afschriften uit twee toen verloren gegane handschriften bij de brand van de universiteitsbibliotheek te Leuven, waar deze manuscripten waren uitgeleend door universiteitsbibliotheek van Leiden om  daarin aanwezige Ruusbroec-teksten te collationeren.

Neerl. 247 - Maria Agreda, Mystieke stad van God [planknr. 401]

Neerl. 247 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Maria Agreda,
Mijsticke Stadt Godts. Mirakel van Sijne Almoghentheijt ende afgrondt vande gratie. Goddelijcke historie en leven vande alderh. Maghet ende Moeder Godts Maria ... veropenbaert door de Moeder Godts aan haere dienaeresse Sr. Maria van Jesus ... welcke historie .. sij int Spaensch beschreven heeft, en nu over gheset is inde Vlaemsche taele door den seer eerw pater f. H.V. k.

Olim 401.
2 boeken in 1 band, papier, einde 17e of begin 18e eeuw.

opmerking
Vergelijk Neerl. 123.

Neerl. 248 - Godvruchtige gebeden voor een bevruchte vrouw [planknr. 403]

Neerl. 248 — Algemene beschrijving volgens inbentaris Ampe

(vóór 1975)

Olim 403.
(6)-171-(23) p. + inhoudstafel (3 p.), vermoedelijk 2e helft 19e eeuw.

Neerl. 249 - [Jan-Baptist] Stockmans, Materialen voor de geschiedenis van Lier [planknr. 406]

Neerl. 249 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

opmerking
Meer dan waarschijnlijk betreft het Jan-Baptist Stockmans († 1914) die meerdere werken over Lier heeft gepubliceerd: zie http://anet.be/record/opacuantwerpen/c:lvd:6856821/Nhttp://anet.be/record/opacuantwerpen/c:lvd:14407713/N etc.
Zie ook Neerl. 250.

Neerl. 250 - Genealogica van de Mortselse familie Stockmans [planknr. 405]

Neerl. 250 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Olim 405.

opmerking
Meer dan waarschijnlijk werden deze familiedocumenten bijeengebracht door dezelfde Jan-Baptist Stockmans († 1914) die in Neerl. 249 materialen voor de geschiedenis van Lier vezamelde. Hij wordt in een bibliografie over een 16e-17e-eeuwse voorzaat (Nationaal biografisch woordenboek, 6 (1974), 911-912) als de Mortselse geschiedschrijver van de stamboom der familie  Stockmans geciteerd.