Achten & Knaus 1959
G. Achten & H. Knaus, Deutsche und Niederländische Gebetbuchhandschriften der der Hessischen Landes- und Hochschulbibliothek Darmstadt, Darmstadt, 1959 (= Die Handschriften der Hessischen Landes- und Hochschulbibliothek Darmstadt).
Achten, Eizenhöffer & Knaus 1972
G. Achten, L. Eizenhöffer & H. Knaus, Die lateinischen Gebetbuchhandschriften der Hessischen Landes- und Hochschulbibliothek Darmstadt, Wiesbaden, 1972 (= Die Handschriften der Hessischen Landes- und Hochschulbibliothek Darmstadt).
Anonymus Gothieke 1938
Gothieke en renaissance boekbanden uit private verzamelingen tentoongesteld in het Museum Plantin-Moretus, 12-27 november 1938, Antwerpen, 1938.
Anonymus Werken 1984
Werken en kerken. 750 jaar begijnhofleven te Gent 1234-1984. Tentoonstellings-catalogus, Gent, 1984.
Ampe 1955
A. Ampe, ‘Bij een heruitgave van Het spel vanden heilighen sacramente vander nyeuwervaert’, in: Ons geestelijk erf, 29 (1955), 314-329, 389-400.
Axters 1970
St. G. Axters, Bibliotheca Dominicana Neerlandica Manuscripta 1224-1500, Louvain, 1970 (= Bibliothèque de la Revue d'histoire ecclésiastique, 49)

Besamusca 1983
B. Besamusca, Repertorium van de Middelnederlandse Karelepiek. Een beknopte beschrijving van de handschriftelijke en gedrukte overlevering, Utrecht, 1983.
BCNI
Bibliotheca Catholica Neerlandica Impressa 1500-1727, Hagae Comitis ['s-Gravenhage], 1954.
BHL
Bibliotheca hagiographica Latina Antiquae et Mediae Aetatis, ed. Socii Bollandiani, 2 dln., Bruxellis [Brussel], 1898-1899 & 1900-1901.
BHL Suppl.
Bibliotheca hagiographica Latina Antiquae et Mediae Aetatis. Novum supplementum, ed. H. Fros, Bruxelles, 1986 (= Subsidia hagiographica, 70).
BHM 3B
B. Lambert, Bibliotheca Hieronymiana Manuscripta. La tradition manuscrite des oeuvres de saint Jérôme, dl. 3B, Steenbrugis [Steenbrugge], 1970.
Biemans 1997
Jos A.A.A.M. Biemans, Onsen Speghele Ystoriale in Vlaemsche. Codicologisch onderzoek naar de overlevering van de Spiegel historiael van Jacob van Maerlant, Philip Utenbroeke en Lodewijk van Velthem, met een beschrijving van de handschriften en fragmenten, 2 dln., Leuven, 1997 (= Schrift en schriftdragers in de Nederlanden in de middeleeuwen: paleografie, codicologie, diplomatiek, 2:1-2).
Boot 1979
Chr. Boot, ‘Medieval Netherlandic manuscripts of libraries in the State of Massachussetts’, in: Archief- en biblioheekwezen in België, 50 (1979), 310-371.
Briquet 1923
C.M. Briquet, Les filigranes. Dictionnaire historique des marques du papier dès leur apparition vers 1282 jusqu'en 1600, 4 dln., 2e ed., Leipzig 1923.
Brounts 1971
A. Brounts, Noordnederlandse miniaturen. De Gouden Eeuw der boekverluchting in de Noordelijke Nederlanden. Catalogus [van de] tentoonstelling georganiseerd in het kader van Europalia 71 en van de viering van het 25-jarig bestaan van het Belgisch-Nederlands Cultureel Akkoord, Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, 18 september - 16 oktober 1971.

Claassens & Sternberg 1996
Geert H.M. Claassens & Brigitte Sternberg, ‘Ein Klever Totentanz? Neu entdeckte Fragmente’, in: Zeitschrift für deutsche Philologie, 115 (1996), 55-83.
Clemens 2016
Th. Clemens, ‘Een handgeschreven gebedenboek uit 1644 voor een zelfstandig wonend lid van de Derde Orde van Franciscus’, in: De Gulden Passer, 94 (2016), 349-353, 1 ill.
CPL
E. Dekkers & A. Gaar, Clavis Patrum Latinorum, 3e ed., Steenbrugis [Steenbrugge], 1995 (= Corpus Christianorum. Series lLatina).

De Baere 1998
G. de Baere, ‘Een Mechels Ruusbroecfragment naar het Antwerpse Ruusbroecgenootschap’, in: Handelingen van de Koninklijke Kring voor oudheidkunde, letteren en kunst van Mechelen, 102 (1998), nr. 1, 59-63. 
De Grauwe & Timmermans 1999
J. De Grauwe & F. Timmermans, Prosopographia Cartusiana Belgica Renovata (1314-1796), 2 dln., Salzburg, 1999 (= Analecta Cartusiana, 154).
De Grauwe & Timmermans 2001
J. De Grauwe & F. Timmermans, Prospographia Monialium Brugis, Salzburg, 2001 (= Analecta Cartusiana, 163).
De Troeyer 1970
B. De Troeyer, Bio-bibliographia Franciscana Neerlandica saeculi XVI. Dl. 2: Pars bibliographica: de edities, Nieuwkoop, 1970.
De Vlieger-De Wilde 2004
K. De Vlieger-De Wilde (ed.) m.m.v. J. Depuydt, G. Proot & S. Van Rossem, Adresboek van zeventiende-eeuwse drukkers, uitgevers en boekverkopers in Vlaanderen, Antwerpen, 2004 (= Uitgaven van de Vereniging van Antwerpse Bibliofielen, n.r. 1).
De Vreese 1957 
A.L. de Vreese, ‘Agnietenbergse verluchtkunst op de tentoonstelling Willet Holthuysen te Amsterdam’, in:  Bulletin van de Koninklijke Nederlandsche oudheidkundige bond , 6e r., 10 (1957), 21-42, ill. 
De Vreese 1959 
A.L. de Vreese, ‘Een fraai verlucht Agnietenbergs getijdenboek in het British Museum te Londen’, in:  Bulletin van de Koninklijke Nederlandsche oudheidkundige bond , 6e r., 12 (1959), 289-354, ill. 
De Vreese 1971
A.L. de Vreese, ‘De karbonkel, het precieuste kenmerk van de op de Agnietenberg verluchte handschriften’, in: Bijdragen over Thomas a Kempis en de Moderne Devotie, uitgegeven ter gelegeneheid van de vijfhonderdste sterdag van Thomas a Kempis († 1471), Brussel, 1971, 105-122, ill. (=  Archief- en bibliotheekwezen in België, extranr. 4).
Den Hollander & Mertens 2013
A. den Hollander & T. Mertens, ‘Een ontdekking die verdween en weer verscheen: Antwerpen, Ruusbroecgenootschap, Hs. Neerl. 37’, in: De Gulden Passer, 91 (2013), 253-263 (m.m.v. T. Clemens met betrekking tot de samenstelling van de inhoudsopgave).
Den Hollander & Mertens 2018
‘Die doorne croone onser liever vrouwe in handschrift Antwerpen, Ruusbroecgenootschap, Neerl. 37’, in: Ons geestelijk erf, 89 (2018), 168-185, ill.
Deschamps 1985
J. Deschamps, ‛Middelnederlandse vertalingen en bewerkingen van de Hundert Betrachtungen und Begehrungen van Henricus Suso’, in: Hulde-album Dr. F. van Vinckenroye, Hasselt, 1985.
Deschamps 1990
J  Deschamps, ‘De Middelnederlandse vertalingen en bewerkingen van de Hundert Betrachtungen und Begehrungen van Henricus Suso’, in: ...
Dolch 1909
W. Dolch, Die Verbreitung oberländischer Mystikerwerke im Niederländischen, auf Grund der Handschriften dargestellt. Inaugural-Dissertation der Hohen philosophischen Fakultät der Universität Leipzig, dl. 1, Weida i. Th., 1909. — Dl. 2 is nooit verschenen.
Dols 1944
W. Dols, ‘Bijdrage tot de geschiedenis van het doornenkroonbidden in de Nederlanden’, in: Ons geestelijk erf, 18 : I (1944), 214-238.

Ermens & Van Dijk 2008
D. Ermens & W. van Dijk, Repertorium van Middelnederlandse preken in handschriften tot en met 1550 / Repertorium of Middle Dutch sermons preserved in manuscripts from before 1550. Dl. 5: Den Bosch - Leeuwarden, Leuven, 2008 (= Miscellanea Neerlandica, 29 : 5).
Ermens & Van Looveren 2021
D. Ermens & E. Van Looveren, 'Aquisitie in tijden van corona: een nieuw zeventiende-eeuws handschrift met prenten in de collectie van het Ruusbroecgenootschap', in De Gulden Passer 99/2 (2021). [verwacht najaar 2021]