Lat. 51 - Meditationes et ascetica S.J. [planknr. 196]

Lat. 51 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Olim 196.
17e eeuw.

inhoud
- Documenta quaedam R.P. Joarthae pro mediatione.
- Exercitia spiritualia a. R.P. Claudio Aquaviva anno 1571.
- Remedia contra insurgentes tentationes tempore meditationis a R.P. Francisco Borja conscripta, praeposito  generali. S.J.
- Exercitia et devotiones R.P. Roberti Southwell, martyris in Anglia.
- Mediationes plurimae de virtutibus et vitiis, ad pacem animi ...

opmerking
Herkomstig van het jezuïetencollege te Gent.

Lat. 52 - Jean Gerson, Diverse traktaten [planknr. 52]

Lat. 52 — Algemene beschrijving volgens inventaris Grootens

(1947-1953)

Liber monasterii canonicorum regularium in Bethlehem prope Dotnichem in quo habentur:

inhoud (onder meer)
- Conclusiones magistri Johannis Gerson cancellarii Parisiensis de diversis materiis moralibus.
- Tractatus eiusdem de parvulis ad Christum trahendis.
- Tractatus eiusdem de oratione seu valore orationis.
- Tractatus eiusdem super materia celebrationis missae.
- Conclusiones necessario requisite ad ydoneum susceptorem sacramemti eucharistiae.
- Tractatus magistri Johannis Gerson  de pollutione diurna.
...
- Bernardus in libro de colloquio Symonis et Jhesu.

Olim 52.
Papier, reguliere kanunniken van Doetinchem, ca. 1500.

literatuur
Kristeller 1983, 82

opmerking
Gift van pater J. Van Dommelen, rector Instituti S. Ignatii, Prinsstraat 13, Antwerpen.

Lat. 53 - Latijnse themata [planknr. 197]

Lat. 53 — Algemene beschrijvng volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Olim 197.
1800.

opmerking
Schrijfboek (Nederlands links, Latijn rechts) op naam van Franciscus van Roij.
 

Lat. 54 - Manuale sacerdotum [planknr. 54]

Lat. 54 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Manuale sacerdotum.

Olim 54.
Perkament, 119 folia, 150 x 110 mm, einde 15e eeuw.
Herkomstig van het kartuizerklooster te Vught bij Den Bosch.

inhoud
- Libellus de septem horis canonicis.
- De defectibus in missa.
- Bonaventura, Tractatus de corpore Christi et de preparatione ad missam.
- Excerptus Tractatus Joannis Gerson super materia celebrationis missae.
- Nicolaus de Lyra, Tractatulus de conditionibus ad ydoneum sumptorem sacramenti requisitis
- Ex dictis Petri Doctoris de volente accedere ad sacramentum eucharistiae.
- Qualiter Carthusienses debent se preparare ante celebrationem missae.
- Mediationes sub canone.
- Increpatio illorum qui missae celebrationem facile omittunt.
- Stimulus amoris in passione Domini.
- Gebeden vóór en na de H. Mis.
- Liturgische voorsxhriften.

literatuur
J.W.M. Schellekens, ‘De verstrooiing der Bossche handschriften’, in: Ons geestelijk erf, 66 (1992), 308, n. 9  – Slechts een vermelding van het manuscript.

digitale kopie

Lat. 55 - Aurelius Augustinus, Liber soliloquiorum animae ad Deum [planknr. 55]

Lat. 55 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Aurelius  Augustinus,
Liber soliloquiorum animae ad Deum.

Olim 55.
Gandavi [Gent], Robertus Cazier, 1576.

literatuur
Kristeller 1983, 92

opmerking
Prof. Paul Oskar Kristeller (Columbia University New York, † 1999) bezocht op zijn zoektocht naar handschriften uit de renaissanceperiode het Ruusboecgenootschap op 25 juli 1968. Volgens hem is dit manuscript geen druk, al zou men dat bij de eerste aanblik veronderstellen, maar een handschrift dat gekopieerd werd van een uitgave. Het vermoeden is sterk dat hier een vals  impressum werd gecreëerd: een Gentse drukker met de naam Robertus Cazier komt niet voor in Rouzet 1975. Inderdaad, Robert Cazier was een Gents kalligraaf die op een zeer handige wijze typografische karakters nabootste zodat het meest geoefende oog werd misleid (zie A. D[inaux], ‘Robert Cazier, de Gand’, in: Archives historiques et littéraires du Nord de la France et du Midi de la Belgique, 3e reeks : 6 (1857), 178-179.

Lat. 55 — Digitale kopie

Lat. 56 - Wielans, Compendium theologicum de virtutibis [planknr. 198]

La. 56 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Compendium theologicum de virtutibis praesertim theologicis et septem novae legis sacramentis ad usum religiosorum loci sancti Bernardi ad Scaldim. Dictatum a Reverendo Domino Wielans huius abbatiae lectore.

Olim 198.
1784.

opmerking
Over de Sint-Bernardusabdij, zie F Marcus, ‘Abbaye de Saint-Bernard sur l'Escaut à Hemiksem’, in : Monasticon Belge, dl. 8:1, Liège, 1992, 31-79.

Lat. 57 - Joannes Adamus Erger, Nova scala coeli xv certis tendens ad astra gradibus [planknr. 199]

Lat. 57 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

J[oannes] A[damus] E[rger],
Nova scala coeli xv certis tendens ad astra gradibus.
Zu Teusch: Neu auffgerichtete Leiter.
Hoc est:  Thesaurarium devotionis exquisitis precum selectissimarum, atque officiorum aureis, de Deo Trino ac Uno, Deipara Virgine, plurimisque sanctis cumulatissime dotatum.
Editio primo-novissima atque locupletissima.
Authore, cui plurimum inservit.
Paderborn, 1740.

Olim 199.

opmerking
De initialen J A. E. en het jaar 1740 worden op het voorplat vermeld.
Met een verklaring van L. Reypens s.j. over de onvolledigheid van het afschrift op een ingeplakt stuk papier tegenover het titelblad.

Lat. 58 - Brief van Henricus, bisschop van Luik aan de begijnen van Brabant, Sint-Truiden en Loon [planknr. 222]

Lat. 58 — Algemene beschrijvng volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Inc. Universis presentes litteras inspecturis Henricus dei gratia Leodiensis episcopus salutem  in domino. Cum nos beginabus in Brabantia, in Sancto Trudone eiusque suburbio et in Loez judicem dederimus ...

Olim 222.
1267.

opmerking
- Modern afschrift van een oorspronkelijk document in een brief, ondertekend door een zekere P. De Ridder aan een Antwerpse collega.
- De bisschop waarvan sprake in de brief is Hendrik III van Gelre († 1285), bisschop van Luik van 1247 tot 1274.
- Op de rug van het oorspronkelijk document (perkament ), waarvan de bewaarplaats niet wordt vermeld, zou er staan: “De non obedientibus suo provisori anno xijc lxvij”, en in een latere hand “aliquae begginae inobedientes excommunicantus in begginagio Trudopolitano”.

Lat. 59 - Boekenlijst van Robertus Hubar, pastoor van het Sint-Elisabethgasthuis te Antwerpen [planknr. 225]

Lat. 59 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Libri xenodochii S. Elisabethae. Munificentia D. Roberti Hubar.

Olim 225.

opmerking
Robertus Hubar was pastoor van het St.-Elisabethgasthuis van 1607 tot aan zijn dood in september 1624  (zie http://balat.kikirpa.be/object/109538). Hij schonk zijn boeken (Bibliotheca Hubar) aan het gasthuis.

Lat. 60 - Dagboek van een pastoor uit Zevekote [planknr. 226]

Lat. 60 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Olim 226.
1855-1857.

Lat. 61 - Tragoediae et epigrammata [planknr. 231]

Lat. 61 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Olim 231.
1664.

Libellus Jacobi De Keghel.

opmerking
Afschrift van de emblematabundels uit 1659 (Bellum / Pax) en 1663 (Orator / S. Caecilia) door een poësisleerling van het jezuïetencollege te Brussel in 1664.

Lat. 62 - Exhortatie tot de wijdelingen van het Seminarie te Brugge [planknr. 235]

Lat. 62 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Exhortatio habita 16 nbris [... ] ad alumnos seminarii Brugensis ordinandos.

Olim 235.
16 november (19e eeuw).

Lat. 63 - Johannes-Baptista De Meyer, Compendium Annalium Sacri Ordinis Fratrum Servorum Beatae Mariae Virginis [planknr. 244]

Lat. 63 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Analyse des Annales de l'Ordre des Servites, et conclusion à des réformes utiles à ce Saint Ordre par rapport aux temps modernes - 19me siècle - Dom J. Bapt. Meyer de Liège (randnota).

Olim 244.
1856-1857. 

opmerking
- Betreft Opus Annalium Sacri Ordinis Fratrum Servorum Beatae Mariæ Virginis, auctore Fr. Archangelo Gianio Florentino, auctum notis et plurimum castigatum opera et studio Fr. Aloysii Mariae Garbii de Florentia, et quod constat tribus voluminibus in folio, impressum Lucce, typis Marescandoli, anno salutis 1719. Vergelijk https://books.google.be/books?id=H-wdD7E0DoQC&hl=nl&source=gbs_similarbooks.
- Zie ook: Lat 31, Var. ling. 31.

 

Lat. 64 - Walterus Bartholeyns, Register van de kerk van Broechem (1555) [planknr. 280]

Lat. 64 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Registrum reddituum bonorum pastoralium ecclesie sive capelle in Brouckum.

Olim 280.
1555.

Lat. 65 - Walterus Bartholeyns, Register van de kerk van Broechem (1556) [planknr. 281]

Lat. 65 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Manuale sive registrum ecclesie sive capelle in Brouckum.

Olim 281.
1556.

Lat. 66 - Archivalia betreffende miniemenkloosters in België en Noord-Frankrijk [planknr. 282]

Lat. 66 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Olim 282.
17e eeuw. 

inhoud
Betreft de kloosters te Anderlecht (1615), Antwerpen (1614), Brussel (1616), Douai (1624), Duinkerke (1647), Geraardsbergen (1622), Jupille bij Luik (1649), Leuven (1639), Lille (1618), Luik (1618) en Mons (1618).

Lat. 67 - Doop- en huwelijksregisters van de Sint-Willibrorduskerk in Wulpen [planknr. 283]

Lat. 67 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Registrum baptizatorum in ecclesia parochiali Sancti Willibrordi in Wulpen.
Registrum subditorum Wulpensium qui sacramentaliter inierunt matrimonium in parochiali sua ecclesia Sancti Willibrordi.

Olim 283.
1646-1660.

Lat. 68 - Instructies bij het lezen van de Geestelijke Oefeningen van Ignatius van Loyola [planknr. 298]

Lat. 68 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Praeparatio instructoris Exercitiorum spiritualium [S. P. N. Ignatii].

Olim 298.
19e-20e eeuw.

Lat. 69 - Joannes Mertens, Cursus theologiae [planknr. 299]

Lat. 69 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Olim 299.
Ca. 1866.

opmerking
Jezuïet, gestorven te Gent in 1892 (R. Mendizábal, Catalogus defunctorum in renata Societate Iesu ab a. 1814 ad a. 1970, Romae, 1972, 138, nr. 7.693).
Zie ook: Neerl. 190.

Lat. 70 - Joannes Mertens, Scripturae Sacrae explicationes [planknr. 300]

Lat. 70 — Algemene bescrhijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Olim 300.
Ca. 1863.

opmerking
Jezuïet, gestorven te Gent in 1892 (R. Mendizábal, Catalogus defunctorum in renata Societate Iesu ab a. 1814 ad a. 1970, Romae, 1972, 138, nr. 7.693).
Zie ook: Neerl. 190.

Lat. 71 - Joannes Mertens, Epistolae Catholicae [planknr. 301]

Lat. 71 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Olim 301.
Ca. 1864.

opmerking
Jezuïet, gestorven te Gent in 1892 (R. Mendizábal, Catalogus defunctorum in renata Societate Iesu ab a. 1814 ad a. 1970, Romae, 1972, 138, nr. 7.693).
Zie ook: Neerl. 190.

Lat. 72 - Carolus De Christijnen, Physicae pars IIa [planknr. 364]

Lat. 72 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampde

(vóór 1975)

... excipiebat Antonius van Tongeren ejusdem facultatis philosophiae alumnus Antverpiae in collegio. Anno 1699.

Olim 364.

opmerking
Het betreft nota's van Antonius van Tongeren s.j. († 1703) op het werk van Carlous  De Christynen s.j.  († 1634). – Zie over beide jzuïeten: A. Poncelet, Nécrologe des Jésuites de la province Flandro-Belge, Wetteren, 1931, 46 (De Christynen) en 129 (Van Tongeren).

 

Lat 73 - Themata dictata in rethorica Antverpiae [planknr. 369]

Lat. 73 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Olim 369.
1759-1760.

opmerking
Bezitsaantekening: P. Ladersous minist. in collegio Alostano praef. stud. prof. rhet. anno 1773. Zie over deze jezuïet, gestorven in 1803: A. Poncelet, Nécrologe des Jésuites de la province Flandro-Belge, Wetteren, 1931, 208.

Lat. 74 - Ars rhetoricae [planknr. 370]

Lat. 74 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Olim 370.

opmerking
Hoofdingen als:
- Confirmationes in genere deliberativo, propositio.
- Prejudiciorum confutationes.
- Orationum perorationes.
Namen als: Cicero, Ignatius, Franciscus Xaverius.

Lat. 75 - Geschiedenis van het Collegium Antverpiense Societatis Jesu [planknr. 376]

Lat. 75 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Olim 376.
18e eeuw.

opmerking
Op het einde een hulde in dichtvorm aan het college.

bijlage
Kopieën van fragmenten uit documenten (7 stuks) uit de 19 eeuw (gedeeltelijke inhoud).
• Latijnse stukken:
- Betreft professiehuis te Antwerpen: brief van Carolus Scribani praepositus provincialis Societatis Jesu per flandro Belgiam (kopie, 1 stuk).
• Nederlandse stukken
- Aen mijn Eerw. heeren, mijn heeren burghemeester en schepene der stadt van Antwerpen: met vermelding van Charles Scribani provinciaal der Sociëteit Jesu en handelend over huizen (1 stuk).
- Raeckende de oude straete bij ons gheincorporeert ende nieuwe daer teghene voor de stadt geopent: met vermelding van het professiehuis, kopie van document ondertekend door B. Van Penne, notaris, in 1622 (2 stuks).
- Betreft land te Vlierzele, eigendom van het kanunnikenkapittel van Sint-Baafs te Gent, te gebruiken door de jezuïeten van Antwerpen; met vermelding van de jezuïet Jacobus Dyck, procurator  van het Collegium Societatis Jesu te Gent;  kopie van document ondertekend door B. Van Penne, notaris, in 1622 (2 stuks).
- Brieven sprekende van een bunder lants gheleghen onder Laecken bij Brussele: in onderhandeling met de jezuïet Jacobus Tirinus, praepoitus van de Sociëteit te Antwerpen; kopie van document ondertekend door B. Van Penne, notaris, in 1622 (1 stuk).

Lat. 76 - Guilielmus Cuypers, Compendiaria via ad solidam perfectionem ... in Societate Iesu [planknr. 404]

Lat. 76 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Guilielmus Cuypers, s.j.,
Compendioria via ad solidam perfectionem sive brevis facilisque praxis consequendi veram sanctitatem in Societate Iesu consueta vitae religiosae opera pie peragendo
collecta ex variis auctoribus per sacerdotem eiusdem Societatis in suum usum.

Olim 404.
Antverpiae in domo professa anno Domini 1720, (6)-201-(12) folia.

opmerking
Naam van de auteur op  fol. 8. Hij overleed in 1741 (A. Poncelet, Nécrologe des Jésuites de la province Flandro-Belge, Wetteren, 1931, 163).
Ex libris van P. Hofman, onderpastoor ad Stum Carolum Antverpiae.
Gift van het Sint-Jozefcollege te Turnhout, vermoedelijk van rector Arthur Marlier die het Sint Jozefcollege als rector bestuurde van 1932 tot 1938 (zie https://stadsarchiefturnhout.turnhout.be/nl/downloads/390/personalia.html).

Lat. 77 - Jubilaeum Societatis Jesu celebratum in Domo professa (Antwerpen, 1640) [planknr. 429]

Lat. 77 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Olim 429.
Kopie.

Lat. 78 - Innocentius I, Epistolae I [fragment, groot formaat, ingebonden = derde kast met vouwdeur]

Lat. 78 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

2 folia (uit een verzamelcodex), Abdij van Liessies o.s.b. (Noord-Frankrijk ten oosten van Avesnes, bisdom Kamerijk), vermoedelijk 12e eeuw.

inhoud
- Fol. 1r: Epistolae 37, 38.
- Fol. 1v: Epistolae 39, 18, 40, 36 , 14 (= Migne, PL 20, 517A-518A).
- Fol. 2r: Epistolae 28 (= Migne, PL 20, 578A-582A: brief van Augustinus en andere bisschoppen aan Innocentius I), 31 (= Migne, PL 20, 594A-597A: antwoord van Innocentius I op brief 28).

versiering
- Fol. 1r: de initiaal I is uitgegroeid tot een vogel met een menselijk hoofd.
- Fol. 2v: de initiaal I is een boom met beklimmer.

 

Lat. 79 - Gebeden [planknr. 3052 H 14:2]

Lat. 79 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

59 folia, 17e eeuw.

inhoud (onder meer)
Litanie van Onze-Lieve-Vrouw, Litanie van de H. Naam van Jezus, Suspiria Sanctae Gertrudis ...

opmerking
Achteraan ingebonden bij:
Joannes Polancus, Directorium breve, ad confessarii ac confitentis munus recte obeundum. Accessit Methodus ad adiuvandos eos qui moriuntur, Luik, Guilielmus Hovius, 1621 (zie http://anet.be/record/opacuantwerpen/c:lvd:828479/N).

Lat. 80 - Tijdtabel [fragmenten]

Lat. 80 — Beschrijving door Hans Kienhorst

Perkament, 2 verticaal op elkaar aansluitende stroken, ca. 15,2 cm hoog en 3,3 en 3,6 cm breed.

Codex
Meerdere kolommetjes op een pagina. Sporen van aflijning en liniëring.
Littera cursiva.

Lat. 80 — Afb. a (jpg - 150 Kb)
Lat. 80 — Afb. b (jpg - 148 Kb)

© Kienhorst 2010, hs. Neerl fr. 30
    (geplaatst door F. Hendrickx)

opmerking
Door H. Kienhorst abusievelijk een Nederlandse werksignatuur gegeven. De basistaal van het hier beschreven fragment is het Latijn zoals Kienhorst anderzijds ook terecht in zijn voorstudie (pdf - 375 KB) bericht.

 

Lat. 114 - Liedboek met muzieknotatie (ca. 1700)

Liedboek met muzieknotatie

80 folia (gepagineerd: 1-32), papier, 180 x 121 cm, contemporaine leren band met twee incomplete sloten en met klaviertjes.

Inhoud: Latijnse liederen, met enkele Nederlandse toelichtingen (meestal in rubriek)

Herkomst: 

 • Voorin: "Soror Salomea Covrschot. 1706"

Verworven in 2023.

Opmerking

Het boek bevat twee gravures. De band bevat maculatuur.


Lat. 115/3 - Geert Grotes Latijnse vertaling van Die gheestelike brulocht van Jan van Ruusbroec (fragmenten) (late 14de eeuw)

Geert Grotes Latijnse vertaling van Die gheestelike brulocht van Jan van Ruusbroec

2 folia, perkament, 165 x 112 mm

Datering: late 14de eeuw

Schrift: 1 hand (littera textualis)

Verworven in 2023.

Lat. 115/4 - Moraaltraktaat (15de eeuw) - Fragment

Fragment uit een handschrift

Inhoud: moraaltraktaat

Datering: 15de eeuw

1 blad, papier, 260 x 173 mm, 2 kolommen

Kopiisten: 1 hand (littera cursiva)

Taal: Latijn

Verworven in 2023.

Lat. 115/5 - Preken op feestdagen gehouden door Joannes Ferrari s.J. (18de eeuw)

Lijst van feestdagen voor preken:

 • Sermoonen op de feestdagen van Pater Ferarij

21 bladen, papier, 208 x 160 mm

Datering: periode 1730-1770

Taal: Latijn

Band: papieren omslag

Lat. 115/8 - Benedictio serici in honorem S. Lucia (17de eeuw?)

Zegeningen in naam van Sint-Lucia.

6 bladen, papier, 157 x 100 mm

Taal: Latijn

Kopiisten: 1 hand

Band: ongebonden katern.

Lat. 115/9 - Muziekboekje (17de eeuw?)

Inhoud: Liedteksten met muzieknotatie

12 bladen, papier, 164 x 105 mm

Kopiisten: meerdere handen

Taal: Latijn

Datering: 17de eeuw?

Opmerking: ongebonden katernen

Lat. 115/12 - Latijns gedicht (1828)

Inhoud: "Reverendo admodum domino Lemaitre Viro eruditissimo Suum hac qualecumque tentamen poetium in grati animi pignus consecrat"

4 bladen, papier, 250 x 191 mm

Kopiisten: één hand

Taal: Latijn

Locatie: Gent

Datering: 1828

Band: papieren omslag, genaaid met cahiersteek

Lat. 115/13 - Handgeschreven kopie van oorkondes over vissen (ca. 1850)

Inhoud:

 • Lat. 115/13A: Schriftje met handgeschreven kopie 'over de privilegien der Sint Nicolaasabdij van het visschen' (1228)
 • Lat. 115/13B: Briefje met een kopie van een oorkonde over de Sint-Nicolaasabdij (1227)

20 bladen, papier, 195 x 155 mm

Datering: ca. 1850

Kopiisten: twee verschillende handen

Lat. 115/14 - Fragment uit een koorboek (16de eeuw)

Twee perkamenten fragmenten (mogelijk afkomstig uit hetzelfde handschrift):

 • Fragment A: fragment uit een zestiende-eeuws koorboek, hergebruikt als frisket sheet (gevouwen ca. 47 x ca. 154 mm)
 • Fragment B: fragment zonder handgeschreven tekst, hergebruikt als frisket sheet (gevouwen ca. 44 x ca. 294 mm)

Leesbare tekst: "marie solempinter cele", waarschijnlijk afkomstig uit de cantus Conceptionem hodiernam perpatuae virginis genetricis (zie: Cantusindex)​

De gedrukte rode tekst is moeilijk leesbaar en nog niet geïdentificeerd.

Opmerking: beide fragmenten zijn gebruikt als oor in een boekband.

Lat. 115/15 - Fragment uit onbekende Latijnse tekst (15de eeuw?)

Inhoud: niet geïdentificeerd

Fragment uit één blad, perkament, ca. 30 x ca. 150 mm

Taal: Latijn

Kopiisten: 1 hand (semi-textualis)

Rode en blauwe lombarden

Het fragment is hergebruikt ter versteviging van een scharnier in een boekband.

Lat. 115/16 - Fragment uit een psalterium (15de eeuw?)

Drie perkamenten fragmentjes

Inhoud: op een van de fragmenten is Psalm 80.2-4 te lezen, op een ander Psalm 43.2-4 (met opschrift).

Taal: Latijn

Kopiisten: één hand (littera hybrida)

Opmerking: 'Dit werd losgemaakt uit P. Guillelmus Oonselius De Catholijcke Offerande der Ghebeden (RG 3029 H 10)'

Lat. 115/17 - Commentaar op de brieven Paulus (15de eeuw)

Twee fragmenten, hergebruikt ter versteviging van een scharnier in een boekband.

Inhoud: commentaar op de boeken Ad Titum en Ad Philemonem.

2 bladen, perkament, ca. 40 x ca. 128 mm, 2 kolommen

Taal: Latijn

Kopiisten: één hand (littera hybrida)

Opmerking: 'Perkament losgemaakt uit Zachmoorter, Bruydegoms Beddeken Antw. 1628' [ = RG 3005 H 1 of RG 3005 H 1bis]

Lat. 115/18 - Twee fragmenten uit een antifonarium (16de eeuw?)

Twee fragmenten gebruikt als oor een in boekband, afkomstig uit een antifonarium (of twee antifonaria?)

2 fragmenten, perkament, gevouwen: 154 x max. 44 mm

Kopiist: twee handen (litera textualis)

 • De kopiist van Lat. 115/18A schrijft hoekiger en met donkerdere inkt; de letters hebben duidelijke schreefjes
 • De kopiist van Lat. 115/18B schrijft wat ronder en met lichtere inkt

Opmerking: "Losgemaakt uit Band Het leven ende Rycke v d. Heere Jesus door eenen Priester v h Oratorie Brussel 1646 - bezitsmerk (2e ?) 1703 (Begijnke)" [= RG 3037 E 8, RG 3037 F 17 of RG 4048 D 8]

Lat. 115/19 - Twee fragmenten met psalmteksten (15de eeuw?)

Twee fragmenten met de Boetpsalmen 50 en 101, hergebruikt in een boekband.

Inhoud:

 • f. 1r: Psalm 50.9-10
 • f. 1v: Psalm 50.12-14
 • f. 2r: Psalm 50.16-18
 • f. 2v: Psalm 50.20-21
 • f. 3r: Psalm 101.17-18
 • f. 3v: Psalm 101.21-22
 • f. 4r: Psalm 101.25-26
 • f. 4v: Psalm 101.27-29

De fragmenten zijn afkomstig van twee opeenvolgende bifolia uit een katern. Op elk blad zijn de 5 onderste regels bewaard gebleven. Mogelijk telde elke pagina 11 regels, die ieder ongeveer 4 psalmverzen bevatten. Psalm 50 en 101 volgen op elkaar in de Boetpsalmen (Psalm 6, 31, 37, 50, 101, 129 en 142). Dus tussen f. 2 en f. 3 ontbreekt dan één bifolium met de verzen 1-16 uit Psalm 101.

4 folia, perkament, [oorspronkelijk ca. 90 x ca. 60 mm], fragmenten: ca. 40 x ca. 120 mm

Kopiist: één hand (litera textualis)

Opmerking: "Genomen uit druk Bonaventura, Het Beschrijf; Gent 1619, uit Troost RG 3035 K 19 bis"

Lat. 115/20 - Fragment uit een liturgisch boek (15de eeuw?)

Bifolium, perkament, blad: > 100 x 80 mm, fragment: 100 x 139 mm, 12 regels (bovenste regel weggesneden)

Het fragment bestaat uit het binnenste bifolium van een katern. Het smaller gesneden blad (f. 1) gaat vooraf aan het blad dat niet is versmald (f. 2)

Inhoud: liturgisch boekje

 • f. 1r: Efezen 1.6-10
 • f. 1v: ongeïdentificeerd
 • f. 1v-2v: Psalm 119 en 120

Kopiist: één hand (litera textualis)

Opmerking: "Dit perkament werd losgemaakt uit onze oorspronkelijke band van Ortulus Animae int duytsche (Antwerpen, Van Ghelen, 1573?); Die seven weeen van Maria, Antwerpen, Guilliaem van Parijs, nr. 3114 B 1 - Kaft verwijderd"

Lat. 117 - Processionale

Processionale met ingebonden prenten, voorafgegaan door een index.

123 pagina's, papier, 234 x 174 mm

Kopiisten: twee handen (p. 1-121 en p. 122-123)

Taal: Latijn (eerste opschrift in het Nederlands)

Tussen p.6-7, 10-11, 14-15, 18-19, 28-29, 38-39, 60-61, 84-85, 86-87, 90-91, 104-105 en 112-113 zit een prent ingebonden (12 in totaal).

Band: kartonnen platkernen met leren bekleding en goudstempeling langs de randen. Vijf ribben en goudstempeling in de rugvelden. Roodgeverfde snede.

Lat. 118 - 18de-eeuws handschrift

ca. 360 bladzijden, papier, 157 x 101 mm

Bezit:

 • 'P. Fr. Neefs min. 1768'
 • 'licentia superioris sum Fr. G. De Welde 1792'

Kopiisten: 1 hand

Band: houten platkernen met onbestempelde leren bekleding; stempels op de rugvelden; rood gestippelde snede.

Samengebonden met één katern uit een boek van F. Josepho Pauwels

Lat. 119 - 18de-eeuws handschrift

ca. 215 bladzijden, papier, 162 x 105 mm

Kopiisten: 1 hand

Band: perkamenten omslag van maculatuur.

Opmerking: in dit boekje is ook een dubbelblad bijgebonden met de tekst 'Alexander papa VII ad perpetuam rei memoriam'.

Lat. 120 - Handgeschreven kopie van Johannes Petrus Maffeius' Vita Sancti Ignatii fundatoris Societat. Jesu (18de eeuw?)

Handgeschreven kopie van Johannes Petrus Maffeius' Vita Sancti Ignatii fundatoris Societat. Jesu uit 1658

215 pagina's, papier, 215 x 138 mm

Taal: Latijn

Kopiisten: 1 hand

Datering: 18de eeuw?

Lat. 121 - Tractatus de sacramentis, eucharistae et confirmationis - Iacobo De Meulenaere (17de eeuw?)

Inhoud; Tractatus de sacramentis, eucharistae et confirmationis - Iacobo De Meulenaere

186 bladen, papier, 156 x 99 mm

Kopiisten: één hand

Taal: Latijn

Datering: 17de eeuw?

Band: kartonnen platkernen met bruine leren bekleding.

Lat. 122 - Handschrift uit het tweede kwart van de 17de eeuw

Inhoud: notities per jaar vanaf 1625

160 bladen, papier, 154 x 95 mm

Kopiisten: meerdere handen

Datering: tweede kwart 17de eeuw

Band: aangeregen perkamenten omslag met leren sluitlinten.

Lat. 123 - Traktaten over ketterijen (o.a. Pelagius) (18de eeuw)

Inhoud: Traktaten over ketterijen (o.a. Pelagius)

243 bladen, papier, 170 x 108 mm

Taal: Latijn

Datering: 18de eeuw

Herkomst: "Ex libris Walteri ruyters s. Jesu" (voorin)

Band: kartonnen platkernen met perkamenten bekleding.

Lat. 124 - Tractatus triplex de vertutibus thelogicus fide, spe, charitate (18de eeuw)

Inhoud: Tractatus triplex de vertutibus thelogicus fide, spe, charitate

ca. 250 bladen, papier, 170 x 105 mm

Taal: Latijn

Datering: 18de eeuw

Herkomst: "Ex libris Walteri Ruyters s. Jesu" (voorin)

Band: kartonnen platkernen met perkamenten bekleding.

Lat. 125 - Juridische teksten (18de eeuw?)

Inhoud:

 • Idea generalis juris canonici et civilis ad inveniendum loca et citadum in utroque jure
 • Controversia de rerum dominio
 • Disputatio de emptione et venditione
 • Disputatio scolastica ad cap. tua nos xxxiv de simonia
 • Disputatio scolastica ad cap. curro ad monasterium vi
 • etcetera

542 pagina's, papier, 193 x 153 mm 

Taal: Latijn

Kopiisten: één hand

Datering: 18de eeuw?

Band: kartonnen platkernen met perkamenten bekleding

Lat. 126 - Verzamelbundel met preken (tweede helft 18de eeuw)

Inhoud: samengebonden bundeltjes met preken ("Conciones" op het titelschild)

> 300 bladen, papier, ca. 205 x 160 mm

Taal: hoofdzakelijk Nederlands

Kopiisten: meerdere handen

Datering: tweede helft 18de eeuw

Herkomst: Brussel ("Hae conciones debent inscrivi ad usum cleri saecularis Bruxellensis per BC cant et can colleg SS Michaelis et Gudilae anno 1787" - voorin)

Band: kartonnen platkernen met bekleding van marmerpapier en een bruine leren rug.

Opmerking: achterin het boek zijn gedrukte overlijdensberichten van vooraanstaande leden van de Brusselse Sint-Michiels- en Sint-Goedelekerk opgenomen.


Lat. 127 - Fragment uit een koorboek (ca. 1650)

Inhoud: Psalm 86 met muzieknotatie

1 blad, perkament, ca. 520 x ca. 365 mm

Taal: Latijn

Datering: ca. 1650

Kopiisten: één hand

Lat. 128/1 - Fragment uit een handschrift met preken van Petrus Chrysologus (12de eeuw)

Bovenste helft van een blad uit een handschrift met preken van Petrus Chrysologus (380 - 450):

 • f. 1ra-1va: SERMO XIV. De fructibus eleemosynae, in psalmum XL
 • f. 1va-1vb: SERMO XXXVII. De Jonae prophetae signo [XIX volgens het opschrift]

1 blad; perkament; fragment: 162 x 238 mm; blad (oorspronkelijk): 238 mm breed ; 2 kolommen

Kopiisten: één hand (pregotisch schrift)

Verluchting: de bovenste helft van een rood-groene initiaal is zichtbaar op de versozijde.

Taal: Latijn

Datering: 12de eeuw

Opmerkingen: het fragment is hergebruikt als bekleding van een boekband (platten: 129 x 79 mm)

Lat. 128/2 - Fragment van een ongeïdentificeerde tekst (15de eeuw?)

Inhoud: nog niet geïdentificeerd

1 blad; perkament; ca. 250 x 175 mm; 2 kolommen; 37 regels

Taal: Latijn

Kopiisten: één hand (semi-textualis)

Het blad is hergebruikt als een omslag rond een boek. Aan de flap die over het voorplat viel als het boekje (ca. 140 x 90 mm) gesloten was, zit nog een leren veter. Op de flap zit ook een rond label waarop 'B 6' is geschreven.

Opmerking: 'Kaft losgemaakt van een  [...]lieke Almanack uit ± 1750'

Lat. 128/3 - Fragment van een hymnarium (15de eeuw?)

Inhoud: hymnarium met muzieknotatie

 • f. 1ra: Hymnus Martialis Auribelli (ad vesperas), De s. Vincentio Ferrerio
 • f. 1rb-1va: Hymnus Martialis Auribelli (ad nocturnas), De s. Vincentio Ferrerio
 • f. 1va-1vb: Hymnus Martialis Auribelli (ad laudes), De s. Vincentio Ferrerio
 • f. 1vb: [moeilijk leesbaar]

1 blad; perkament; fragment: ca. 230 x ca. 295 mm; oorspronkelijke bladbreedte: ca. 295 mm; 2 kolommen

Taal: Latijn

Kopiisten: één hand (littera textualis)

Het handschrift had oorspronkelijk rode en blauwe initialen, maar de verf van de blauwe initialen is niet meer zichtbaar.

Opmerking: Het fragment is hergebruikt als bekleding van een boekband. Resten van een blauw papieren dekblad zijn zichtbaar op de inslagen.

Lat. 128/4 - Fragment van een hymnarium (15de eeuw?)

Inhoud: hymne (op Onze-Lieve-Vrouw van smarten?) met muzieknotatie.

1 blad; perkament; fragment: ca. 270 x ca. 190 mm

Taal: Latijn

Kopiisten: één hand (littera textualis)

Het fragment is gebruikt als bekleding van een blauwe papieren omslag. Resten van dit papier zijn op het perkament blijven plakken.

Opmerking: "Gevonden als kaft van een drukje Korte Onderwijzinge v.d. Liefde Godts tot de mensch - (goedkeur. 1781 Antwerpen, de Roveroy" [ = RG 3096 B 7 ALFA, RG 3096 B 7:b of RG 3118 E 17]

Lat. 128/5 - Fragment van een ongeïdentificeerde tekst met commentaren (14de eeuw?)

Inhoud: een ongeïdentificeerde tekst met commentaren

2 bladen; perkament, fragment: ca. 200 x ca. 490 mm; oorspronkelijke bladbreedte: ca. 250 mm; 2 kolommen

Kopiisten: twee handen (littera textualis)

Verluchting: blauwe en rode initialen met pernwerk

Taal: Latijn

Herkomst handschrift: op basis van het schrift en het penwerk is dit handschrift waarschijnlijk niet afkomstig uit de Nederlanden

Herkomst (doelboek van het fragment): Anthonis van Houthem, en Jan Charles Streignaert, heren van Huldenberg in de zestiende en zeventiende eeuw

 • "Desen boeck hort toe Anthonnis van Houthem heer tot Huldenberghe", aangevuld met "Ende mi [..] Jan Charles alias Staraignaert"

Het fragment is meegenaaid in boekband, mogelijk als schutblad.

Lat. 128/6 - Fragment van een handschrift met muzieknotatie (15de eeuw?)

Inhoud: muzieknotatie

1 blad; perkament; fragment: ca. 140 x ca. 35 mm

Taal: Latijn

Herkomst (doelboek fragment): "desen boeck hoert toe [...] van [...]"

Opmerking: het fragment is hergebruikt als versteviging in een boekband (als oor).

Lat. 128/7 - Fragment van een ongeïdentificeerde middeleeuwse tekst (12de of 13de eeuw?)

Inhoud: ongeïdentificeerd

1 blad; perkament; fragment: 94 x 25 cm

Taal: Latijn

Kopiisten: één hand (pregotisch)

Opmerking: het fragment is hergebruikt als versteviging in een boekband (als overlijmstrook op de rug).

Lat. 128/8 - Fragment van een ongeïdentificeerde middeleeuwse tekst (14de eeuw?)

Inhoud: ongeïdentificeerde tekst. In kolom 211 wordt een overzicht van kapittels gegeven (13 t/m 17)

1 blad; perkament; fragment: ca. 35  x ca.145 mm; 2 kolommen

Kopiisten: een hand (littera textualis)

Taal: Latijn

De kolommen zijn genummerd in arabische cijfers (209 t/m 212)

Opmerking: het fragment is hergebruikt als versteviging in een boekband (als oor).

Lat. 128/9 - Fragment uit een antifonarium (15de eeuw?)

Inhoud: blad 35 uit een antifonarium (mogelijk hetzelfde boek als fragment Lat. 128/10)

1 blad; perkament; ca. 340 x ca. 250 mm

Taal: Latijn

Kopiisten: één hand (littera textualis)

Verluchting: rode en blauwe initialen met penwerk

Opmerking: het fragment is hergebruikt als bekleding voor een boekband, die al bekleed was met bruin leer. De resten van dit leer plakken nog tegen de rectozijde van dit blad.

Lat. 128/10 - Fragment uit een antifonarium (15de eeuw?)

Inhoud: blad 42 uit een antifonarium (mogelijk hetzelfde boek als fragment Lat. 128/9)

1 blad; perkament; ca. 340 x ca. 260 mm

Taal: Latijn

Kopiisten: één hand (littera textualis)

Verluchting: rode en blauwe initialen met penwerk

Opmerking: het fragment is hergebruikt als bekleding voor een boekband, die al bekleed was met bruin leer. De resten van dit leer plakken nog tegen de versozijde van dit blad.

Lat. 128/14 - Fragment (15de eeuw?)

Fragment van een Latijnse tekst, hergebruikt als verstevigingsmateriaal in een boekband (oor).

1 blad; perkament; ca. 72 x ca. 157 mm

Taal: Latijn

Datering: 15de eeuw?

Kopiisten: één hand

Opmerking: het fragment is aan één zijde beschreven.

Lat. 129 - Katern uit gebedenboekje (15de eeuw)

Inhoud: verzameling algemene Latijnse gebeden voor dagelijks gebruik

8 bladen (1 katern), papier, c. 13 x 9 cm

Taal: Latijn

Kopiisten: één hand

Datering: 15de eeuw

Verworven in 2024: Van der Wiele, meiveiling 2024, lot 69

Opmerking: de inhoud is een afgeronde eenheid. Noch aan het begin noch aan het einde is er tekstverlies.