Grootens 1948
P. Grootens (ed.), Onuitgegeven Sermoenen van Jan Brugman O.F.M., Tielt, 1948 (= Studiën en tekstuitgaven van Ons  geestelijk erf, 8).

Hendrickx 1982
F. Hendrickx, 'Een directorium uit het St.-Agnesklooster te Maaseik, mogelijk herkomstig van St.-Luciadal te St.-Truiden', in: Ons geestelijk erf, 56 (1982), 184-211.
Hendrickx 1984
F. Hendrickx (red.), De Kartuizers en hun klooster te Zelem. Tentoonstelling ter gelegenheid van het negende eeuwfeest van de Orde 1084-1984,  Diest, 1984 (= Dietsche Cronycke, 7).
Hendrickx 1987
F. Hendrickx, ‘De Middelnederlandse handschriften van het Ruusbroecgnootschap te Antwerpen. Eerste deel’, in: E. Cockx-Indestege & F. Hendrickx (red.), Miscellanea Neerlandica. Opstellen voor Dr. Jan Deschamps ter gelegeneheid van zijn zeventigste verjaardag, dl. 1, Leuven, 1987, 63-103 (= Miscellanea Neerlandica, 1-3).
Hendrickx 1994
F. Hendrickx (red.) m.m.v. P. Couttenier & H. Meeus, Pampiere wereld. Litteraria Neerlandica uit het bezit van de Universiteit Antwerpen, Leuven, 1994, ill. (= Miscellanea Neerlandica, 11).
Houbey 2014
K. Houbey, 'Comtemplatie en eenwording met Christus in de handschriften van het Maaseiker agnetenklooster', in: B. Mersch e.a., Livina van Eyck, een verborgen leven. Devote agneten in de 15e eeuw. Publicatie naar aanleiding van de tentoonstelling "Livina van Eyck", Musea Maaseik, van 7 september 2014 tot 22 februari 2015, Maaseik, 2014, 60-65
Hogenelst & van Oostrom 1995
D. Hogenelst & F. van Oostrom, Handgeschreven wereld. Nederlandse literatuur en cultuur in de middeleeuwen, Amsterdam, 1995.

Indestege 1961
L. Indestege (ed.), Een Diets gebedenboek uit het begin der zestiende eeuw herkomstig uit het voormalig klooster Sint-Hieronymusdal te Sint-Truiden, Gent, 1961 (= Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde, reeks III : Middelnederlandsche uitgaven, 37).

Kienhorst 1988 
H. Kienhorst, De handschriften van de Middelnederlandse ridderepiek. Een codicologische beschrijving, 2 dln., Deventer, 1988, ill. (= Deventer studiën, 9).
Kienhorst 1994a
H. Kienhorst, ‘Herman Stekin, Sermones quiquaginta super orationem dominicam, Middelnederlandse bewerking, fragmenten, 15de eeuw’, in: F. Hendrickx (red.), m.m.v. P. Couttenier & H. Meeus, Pampiere wereld. Litteraria Neerlandica uit het bezit van de Universiteit Antwerpen, Leuven, 1994, 39-40, nr. 8 (= Miscellanea Neerlandica, 11).
Kienhorst 1994b
H. Kienhorst, ‘Jacob van Maerlant, Spiegel historiael, Eerste Partie, fragment. 14de eeuw’, in: F. Hendrickx (red.), m.m.v. P. Couttenier & H. Meeus, Pampiere wereld. Litteraria Neerlandica uit het bezit van de Universiteit Antwerpen, Leuven, 1994, 29-30, nr. 2 (= Miscellanea Neerlandica, 11).
Kienhorst 1994c
H. Kienhorst, ‘Jan van Ruusbroec, Van den geesteliken tabernakel, fragment. Brabant, tweede helft 14de eeuw’, in: F. Hendrickx (red.), m.m.v. P. Couttenier & H. Meeus, Pampiere wereld. Litteraria Neerlandica uit het bezit van de Universiteit Antwerpen, Leuven, 1994, 34-36, nr. 5, 1 ill. (= Miscellanea Neerlandica, 11).
Kienhorst 1994d
H. Kienhorst, ‘Johannes Cassianus, Collationes Patrum, Noordnederlandse vertaling, fragmenten, 15de eeuw’, in: F. Hendrickx (red.), m.m.v. P. Couttenier & H. Meeus, Pampiere wereld. Litteraria Neerlandica uit het bezit van de Universiteit Antwerpen, Leuven, 1994, 38-39, nr. 7 (= Miscellanea Neerlandica, 11).
Kienhorst 1994e
H. Kienhorst, ‘Karelroman, fragmenten. Westmiddelnederlands, late 14de eeuw’, in: F. Hendrickx (red.), m.m.v. P. Couttenier & H. Meeus, Pampiere wereld. Litteraria Neerlandica uit het bezit van de Universiteit Antwerpen, Leuven, 1994, 36-37, nr. 6 (= Miscellanea Neerlandica, 11).
Kienhorst 1994f
H. Kienhorst, ‘Leven van de H. Margaretha, berijmd, fragmenten, 14de eeuw’, in: F. Hendrickx (red.), m.m.v. P. Couttenier & H. Meeus, Pampiere wereld. Litteraria Neerlandica uit het bezit van de Universiteit Antwerpen, Leuven, 1994, 30-32, nr. 3, 1 ill. (= Miscellanea Neerlandica, 11).
Kienhorst 1994g
H. Kienhorst, ‘Roman van Aspremont, fragment. Oost-Vlaanderen of Brabant, waarschijnlijk nog uit de 13de eeuw’, in: F. Hendrickx (red.), m.m.v. P. Couttenier & H. Meeus,Pampiere wereld. Litteraria Neerlandica uit het bezit van de Universiteit Antwerpen, Leuven, 1994, 27-28, nr. 1 (= Miscellanea Neerlandica, 11).
Kienhorst 1994h
H. Kienhorst, ‘Spreukstrofen, fragmenten. Oostelijk Middelnederlands met Limburgse kenmerken, 14de eeuw’, in: F. Hendrickx (red.), m.m.v. P. Couttenier & H. Meeus, Pampiere wereld. Litteraria Neerlandica uit het bezit van de Universiteit Antwerpen, Leuven, 1994, 32-34, nr.4, 1 ill. (= Miscellanea Neerlandica, 11).
Kienhorst 2005
H. Kienhorst, Lering en stichting op klein formaat. Middelnederlandse rijmteksten in eenkolomsboekjes van perkament, 2 dln., Leuven, 2005 (= Miscellanea Neerlandica, 31-32).
Kienhorst 2010
H. Kienhorst, Beschrijving van de los bewaarde fragmenten uit het Ruusbroecgenootschap. Work in progress ad usum privatum, Nijmegen, Radboud Universiteit, 2010. – Bij verwijzing naar deze ongepagineerde voorstudie (pdf - 375 Kb) in de literatuuropgave bij elk fragment wordt gerefereerd aan de persoonlijke signaturen die de auteur aan de fragmenten gaf. Deze signaturen mogen evenwel niet worden beschouwd als de officiële plaatskenmerken gebruikelijk in de afdeling handschriften van de Ruusbroecbibliotheek.
Kienhorst & De Baere 2011
H. Kienhorst & G. de Baere, ‘A unique Latin life of Christ in rhyme: Fragment Antwerp, Ruusbroecgenootschap, MS. Lat. 6’, in: Quaerendo, 41 (2011), 311-324, 1 ill.
Kienhorst & Kors 1998a
H. Kienhorst & M.M. Kors, ‘Corpusvorming van Ruusbroecs werken’, in: Ons geestelijk erf, 72 (1998), 3-53.
Kienhorst & Kors 1998b
H. Kienhorst & M. Kors, ‘Fragment van een onbekend Ruusbroec-verzamelhandschrift’, in: Ons geestelijk erf, 72 (1998), 164-172.
Kienhorst & Kuiper 2017
H. Kienhorst & W. Kuiper, 'Misschien wel het oudste bewaard gebleven Middelnederlandse afschrift van de Reis van Jan van Mandeville. Fragment Antwerpen, Ruusbroecgenootschap, Neerl. 413/5', in: M. Hogenbirk & L. Kuitert (red.) m.m.v. P. Dijstelberge & J. Witte, Schriftgeheimen: opstellen over schrift en schriftcultuur. Verzamelde opstellen van Nederlandse boekhistorici ter ere van Jos Biemans, Amsterdam, 2017, 211-224.
Kienhorst & Mulder 1993
H. Kienhorst & H. Mulder, ‘Middelnederlandse fragmenten van D.A. Stracke in de Bibliotheek van het Ruusbroecgenootschap te Antwerpen’, in: Spiegel der letteren, 35 (1993), 67-74.
Kienhorst & Mulder 1998
H. Kienhorst & H. Mulder, ‘Fragment van een Middelnederlandse vertaling van het Chanson d’Aspremont (Antwerpen, Bibliotheek van het Ruusbroecgenootschap, hs. Neerl. 15/1)’ , in: Spiegel der letteren, 40 (1998), 299-307.
Klein 1995
J.W. Klein, ‘Het getal zijner jaren is onnaspeurlijk: een herijking van de dateringen van de handschriften en fragmenten met Middelnederlandse ridderepiek’, in: Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde, 111 (1995), 1-23.
Kristeller 1983
P.O. Kristeller, Iter Italicum accedunt alia itinera. A finding list of uncatalogued or incompletely catalogued humanistic manuscripts of the Renaissance in Italian and other libraries, dl. 3: Australia to Germany (Alia itinera I), London & Leiden, 1983.
Kruitwagen 1913
B. Kruitwagen, Catalogus  van handschriften en boeken van het Bisschoppelijk Museum te Haarlem, Amsterdam, 1913.
Künzle 1977
P. Künzle (ed.), Heinrich Seuses ‘Horologium sapientiae’. Erste kritische Ausgabe unter Benützung der Vorarbeiten von Dominikus Planzer OP, Freiburg (Schweiz), 1977 (= Spicilegium Friburgense. Texte zur Geschichte des kirchlichen Lebens, 23).

Leloux 1980
H.J.Leloux, ‘Laatmiddeleeuwse getijden- en gebedenboeken in het Middelnederlands uit het bezit van het Huis Bergh’, in: Ons geestelijk erf, 54 (1980), 182-232.
Leroquais 1927
V. Leroquais, Les livres d'heures manuscrits de la Bibliothèque nationale, 2 dln., Paris,  1972.
Lieftinck 1948
G.I. Lieftinck, Codicum in finibus Belgarum ante annum 1550 conscriptorum qui in Bibliotheca Universitatis asservantur, dl. 1: Codices 168-360 societatis cui nomen Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, Lugduni Batavorum [Leiden], 1948 (= Codices manuscripti, 5).
Lievens 1958
R. Lievens, Jordanus van Quedlinburg in de Nederlanden. Een onderzoek van de handschriften, Gent 1958 (= Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde, VI : 82).
Lievens 1963
R. Lievens, Middelnederlandse handschriften in Oost-Europa, Gent, 1963 (= Leonard Willemsfonds, 1).
Lievens 2014-2015