Neerl. 411/3 - Lofdicht (1821)

Schriftje met een lofdicht ter ere van Joannes Baptista Stockmans uit Mortsel, bij de gelegenheid van zijn eerst offerande in de parochiale kerk van Sint-Catharina in Mechelen op 15 juli 1821.

4 bladen, papier190 x 160 mm

Taal: Nederlands

Kopiisten: 1 hand

Binding: ongebonden katern, bij elkaar gehouden met een speld.

Neerl. 411/4 - Blaadje met 'gebedekens van de seven sloten' (17de eeuw?)

Inhoud: "7 gebedekens van de seven sloten" en andere gebeden

2 bladen, papier, 150 x 93 mm

Kopiisten: 1 hand

Datering: 17de eeuw?

Neerl. 411/5 - Beschrijving van een processie in Kortrijk (18de eeuw)

Inhoud:

  • "Processie" - (afschrift van?) een beschrijving van een processie in Kortrijk in 1711 (f. 1r-2r)
  • Afschrift van het "Testament van J[oos] De Cuyle" uit 1623 (f. 2r-5v)

6 bladen, papier, 189 x 119 mm

Kopiisten: 1 hand

Taal: Nederlands

Band: papieren omslag en het katern van het schriftje zijn met een cahiersteek genaaid.

Neerl. 411/6 - Liedboekje (18de eeuw?)

Oblong boekje met liedteksten.

22 bladen, papier, 130 x 160 mm

Kopiisten: meerdere handen

Datering: 18de eeuw?

Herkomst: de bezittersnotitie aan de binnenzijde van de omslag achterin is doorgekrast.

Binding: de papieren omslag is samen met het katern van het boekje met een cahiersteek genaaid.


Neerl. 411/7 - Devotieboekje

Devotieboekje met ingekleurde tekeningen.

6 bladen, papier, 148 x 90 mm

Taal: Nederlands

Datering: onzeker (18de of 19de eeuw?)

Neerl. 411/8 - Devotieboekje

Devotieboekje met ingekleurde tekeningen.

4 bladen (en beschreven binnenzijde van de omslag), papier, 189 x 112 mm

Taal: Nederlands

Datering: onzeker (18de of 19de eeuw?)

Neerl. 411/9 - Overzicht van heiligenlevens (20ste eeuw)

Schriftje met een overzicht van publicaties over heiligen (en andere zaken)

12 bladen, papier, 210 x 166 mm

Herkomst en datering: bibliotheek van een Vlaams vrouwenklooster (lijst met Nederlandstalige titels tussen 1850 en 1950)

Taal: Nederlands

Neerl. 411/10 - Kopie van de statuten en ordonnantiën voor de gildebroeders van Sint-Ambrosius et Antwerpen (1585)

8 bladen, papier, 210 x 161 mm

Kopiist: 1 hand (Joannes Kieboom?)

Datering: 1585 (origineel) "Gelesen ende gearresteert by gouverneur, burgemeester ende schepenen deser stat Antwerpen, XXVII september XVc LXXV my daer by synde, Joannes Kieboom"

Herkomst: Antwerpen

Binding: het katern wordt bijeen gehouden met een speld.


Neer. 411/11 - Toneelhandschrift: Godelieve van Ghistel (1892)

Inhoud: "Speelboek van Godelieve van Ghistel"

28 bladen, papier, 211 x 140 mm

Taal: Nederlands

Datering: 1892 (volgens verpakking)

Band: papieren omslag

Neerl. 411/12 - Mystiek werkje (17de eeuw?)

Inhoud: "Hoe d'innighe godt-minnende ziele haer selven grondelijck verliesen sal inden lijdende bruydegom christum"

18 bladen, papier, 181 x 120 mm

Taal: Nederlands

Datering: 17de eeuw?

Lokalisering: Gent?

Herkomst: door Gentse professor (Vander Beeken?) aan het Ruusbroecgenootschap geschonken.

Band: papieren omslag

Neerl. 411/13 - Handgeschreven kopie van 'Godt over al teghenwoordigh' van Henricus Maria Boudon (18de eeuw)

Inhoud: Handgeschreven kopie van "Godt over al teghenwoordigh, in het fransch ghemaect door Henricus Maria Boudon doctoor in de godtheijt grooten Archdiaken van Evreux. In het Vlaemsch O[vergeset]" in de uitgave van Pieter Van de Cappelle (Brugge).

42 bladzijden, papier, 154 x 103 mm

Kopiiste,: één hand

Taal: Nederlands

Datering: 18de eeuw

Opmerking: sporen van ingeplakte prenten; geen band