Neerl. 412/13 - Meester Eckhart en de leek (16de eeuw) - Fragment

Inhoud: Meester Eckhart en de leek

8 folia (1 katern), papier, 140 x 94 mm

Kopiist: 1 hand (littera cursiva)

Datering: 16de eeuw

Opschrift: Dit is een tsamenspreekinge van een geleert meester ende eennen geestelijcke biechtdochter die syn biechtdochter was.

Het betreft één katern van een - waarschijnlijk - omvangrijker handschrift.

Verworven in 2023.

Neerl. 412/14 - Preek gehouden bij een professie (1738)

Preek gehouden bij een professie in Antwerpen in 1738

4 bladen, papier, 210 x 163 mm

Taal: Nederlands

Neerl. 412/15 - Preek op de feestdag van de H. Bernardus in Sluis (1758)

Preek op de feestdag van de H. Bernardus in Sluis gehouden in 1758 en in 1767.

4 bladen, papier, 212 x 163 mm

Taal: Nederlands

Geschonken aan het Ruusbroecgenootschap in 2008.

Neerl. 412/16 - Meditatie (1777)

Vijfde en laatste (lijdens)meditatie in het jaar 1777

6 bladen, papier, 202 x 162 mm

Taal: Nederlands

Geschonken aan het Ruusbroecgenootschap in 2008.

Neerl. 412/17 - Preek op de eerste zondag van de advent in Hanswijk (1796)

Preek op de eerste zondag van de advent in Hanswijk (1796)

4 bladen, papier, 214 x 171 mm

Taal: Nederlands

Geschonken aan het Ruusbroecgenootschap in 2008.

Neerl. 412/18 - Preek op Johannes 19,25 (zonder datum)

Preek op Johannes 19,25 (zonder datum)

4 bladen, papier, 203 x 161 mm

Taal: Nederlands

Geschonken aan het Ruusbroecgenootschap in 2008.

Neerl. 412/23 - Schriftje met gebeden (late 19de eeuw?)

Inhoud: Gebeden

10 bladen, papier, ca. 135 x ca. 105 mm

Kopiisten: één hand

Band: papieren omslag; het katern wordt bijeengehouden met een speld

Neerl. 412/25 - Klein boekje met gebeden (18de eeuw?) (fragment)

Klein boekje met gebeden (incompleet)

  • Gebedt om te verkrijgen dat men van Godt versoeckt (f. 1r-1v)

3 bladen, papier, 96 x 76 mm

Kopiisten: één hand

Neerl. 412/37 - Gedicht (1761?)

Inhoud: Gedicht

  • De gLansrYCke enDe ooCk geUr geVenDe ROOSE (...)

Datering: op basis van de hoofdletters in de titel: 1761

Lokalisering: Weert

Auteur: Joanna Gertrudis Mouwens ("nu genoemt Maria vander bermhertigheijt Godts")

Bifolium, papier, 210 x 140 mm