Mededeling
Als gevolg van de gegevenheid dat de handschriften in taalgroepen zijn opgedeeld en dat de eerstvolgende manuscripten Neerl. 385 I en Neerl. 385 II met hun oude signaturen, d.i. voordat de taalcomponent eraan werd toegevoegd, in de wetenschappelijke, zowel elektronische als gedrukte, literatuur uitgebreid zijn gekend, worden deze signaturen dientengevolge behouden. De leemte van enkele tientallen eenheden tussen deze en vorige Neerl.-nummers kan te zijner tijd worden aangevuld met nieuwe aanwinsten.

Neerl. 385 I - Willem Jordaens van Heerzele, De mystieke mondkus (De osculo amoris) [planknr. 385 I] & Neerl. 385 II - Hadewijch, Werken [planknr. 385 II]

Beide handschriften worden samen besproken, omdat ze, toen ze in het bezit kwamen van het Ruusbroecgenootschap door een schenking van een ver familielied van L. Reypens (vóór 1963), tot één codex behoorden. Alhoewel het manuscript geen band had, was het boekblok tamelijk goed bewaard gebleven. Niettemin was er tekstverlies en ontbraken er schutbladen voor- en achteraan. Bij de aanwerving van de codex door de Ruusbroecbibliotheek werden de delen van elkaar gescheiden, ingebonden en gefolieerd. Het eerste deel bevat het traktaat De mystieke mondkus van Jordaens en het tweede deel drie werken van Hadewijch, zijnde haar Strofische gedichten, Mengeldichten en haar Lijst der Volmaakten.

Neerl. 385 I & Neerl. 385 II — Materiële en inhoudelijke beschrijving (Hendrickx 1994) (pdf - 630 Kb)
Neerl. 385 I — Digitale kopie
Neerl. 385 II — Digitale kopie

literatuur
Hendrickx 1994, 65-69
K. Schepers, ‘Willem Jordaens. Auteur en vertaler’, in Ons geestelijk erf, 78 (2004), 31-51 (i.h.b. 41)
A. Vallarsa, ‘Pseudo-Hadewijch’s Mengeldichten. Choosing a gender for an Italian translation’, in: Ons geestelijk erf, 80 (2009), 73-85 (i.h.b. 73)

internet
BNM-I: Antwerpen, RG : Neerl. 385 I
BNM-I: Antwerpen, RG : Neerl. 385 II 
Flandrica.be (+ digitale kopie Neerl. 385 I)
Flandrica.be (+ digitale kopie Neerl. 385 II)