Onder de Nederlandstalige handschriften die met ongeveer 370 stuks, inclusief de Middelnederlandse fragmenten  (pfd, 375 Kb) beschreven door Hans Kienhorst, het leeuwendeel van de collectie uitmaken bevinden zich bij benadering 35 Middelnederlandse handschriften, indien althans het begrip ‘Middelnederlands’ de periode tot 1600 mag bestrijken, waarin de middeleeuwse littera gothica het schriftbeeld nog beheerst. 

Van elk manuscript wordt een fiche per beschrijving  gemaakt. De literatuurverwijzing is soms samenvattend, d.w.z. dat er verwezen wordt naar publicaties met verdere bibliografische informatie, soms uitgebreider wanneer het publicaties betreft die vooral de klemtoon leggen op de codicologische beschrijving van een handschrift.
Bij de Middelnederlandse handschriften wordt er zo nodig verwezen naar de online database van de Bibliotheca Neerlandica Manuscripta (BNM) te Leiden, te bereiken via subject guides/middeleeuwse handschriften van de UB Leiden. Gelieve van hieruit naar het zoekvenster te gaan en in het zoekvak het desbetreffende handschrift  als volgt op te zoeken, bijvoorbeeld  ANTWERPEN, RG : @Neerl. 1, etc.
Verdere belangrijke informatie vindt men bovendien in de mappen BNM 39 (Ruusbroec-Genootschap hss.) en BNM 40 (Ruusbroec-Gentootschap varia) van de Collectie BNM (view online).