Var. ling. 1 - Saints [planknr 28]

Var. ling. 1  — Algemene beschrijving volgens inventaris Grootens

Saints.

Olim 28.
407 folia, papier, 275 x 215 mm, ca. 1900, moderne band.
De volgorde van de bladzijden is geheel in de war: fol. 319-407, 466-480, 201-318, 112-200, 1-111.
Auteur: D'Haese.
Inhoud: oud-Nederlandse heiligenlevens.

opmerking
Hagiografische studie. Volgens L. Reypens s.j. die de warrige structuur van het boek, dat in feite van achter naar voren moet gelezen worden, tracht uit te leggen, is dit een thesis die dateert van vóór 1914 (de laatstvermelde datum in de bibliografische referenties is 1915).

Var. ling. 2 - Orden der Brüder von dem Teutschen Hausz unser Liber Frauen zu Jerusalem [planknr. 464]

Var. ling. 2 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Von Urspring, Aufnehemen und Bestetigung
des Ordens der Brüder von dem Teutschen Hausz unser Liber Frauen zu Jerusalem.

Olim 36.
Papier, 18e eeuw.

opmerking
Duitse Orde: “Ordo domus Sanctæ Mariæ Theutonicorum Hierosolymitanorum”.
 

Var. ling. 3 - Documenten betreffende het Seminarie van Luik (Frans) [planknr. 42]

Var. ling. 3 — Algemene beschrijving volgens inventaris Grootens

(1947-1953)

Olim 42.
Zonder titel, 18e eeuw volgens bijgvoegd los dubbel blad (hierin verschijnt de datum “le 9 8bre 1715”).

Ingebonden bij drie drukken:
- Institutio et erectio Seminarii clericorum in civitate Leodiensi, Leodii, Christianus Ouwercx, 1592. – Zie BCNI 4151. 
- Georgius Thourinus, De Seminario clericorum, Leodii, Christianus Ouwercx, 1592. – Zie BCNI 4168.
- Breve S.D.N.D. Clementis Divina providentia Papae VIII ad rectores et alumnos seminariorum Sedis Apostolicae, Leodii, Christianus Ouwercx, 1592. – Vgl. http://ustc.ac.uk/index.php/record/823015.

opmerking
Christianus Ouwerx actief 1581-1612: Rouzet 1975, 166-167. Georgius Throurin: http://www.academieroyale.be/academie/documents/FichierPDFBiographieNationaleTome2073.pdf#page=85.

 

Var. ling. 4 - Adviezen voor het volgen van de mis (Frans) [planknr. 63]

Var. ling. 4 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Avis pour entendre dévotement la messe.
Paris, Pierre Landry, z.j (ca. 1760).

opmerking
Op de lege bladzijden werden lijsten van pausen (in het Nederlands) en van de relieken (met afbeeldingen) berustende te Aken bijgeschreven. Jacques Joseph Zaman heeft dit boekje gekocht te Gent bij Pierre de Goisin voor 17,5 sous op 25 oktober 1768.

Var. ling. 5 - Jean-Jacques Olier, Lettres spirituelles [planknr. 66]

Var. ling. 5 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Lettres de Monsieur Olier,
prêtre insituteur et premier supérieur du Séminaire de St. Sulpice à Paris.

Olim 66.
Papier, 197 blz., 2e helft 18e eeuw.

opmerking
Zie http://sulpiciens.org/.

Var. ling. 6 - Réflexions sur la passion de Jésus-Christ [planknr. 67]

Var. ling. 6 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Courtes réflexions sur la passion de notre sauveur Jésus-Christ.

Olim 67.
Papier, 19e eeuw.

opmerking
75 korte overwegingen.

Var. ling. 7 - Note explicative de l'ouvrage flamand "Historie van het miraculeus beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Troost in de kerk van de Karmelietessen te Vilvoorde" [planknr. 81]

Var. ling. 7 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Note explicative aux chapitres VIII et IX de l’ouvrage flamand:
Kort begryp der historie van het oud vermaerd mirakeleus beel van O.L.Vrouwe van Troost rustende tot Vilvoorden in de kerke der Carmeliterssen, Antwerpen, J. E. [Joannes-Engelbertus] Parys, z.j. [ca. 1785].

Olim 81.

opmerking
Het boekje is bij het handschriftje ingebonden.
Zie het exemplaar in de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience: http://anet.be/record/opacuantwerpen/c:lvd:794329/N.

Var. ling. 8 - Des sacrements [planknr. 88]

Var. ling. 8 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Des sacrements.

Olim 88.
Papier, 377 blz., 19e eeuw

opmerking
Waarschijnlijk een letterlijk verslag van voordrachten over de sacramenten.

Var. ling. 9 - Ignatius de Loyola, Les exercices de Saint Ignace avec un abrégé du dirctoire des jésuites réunis ensemble [planknr. 108]

Var. ling. 9 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Ignatius de Loyola,
Les exercices de saint Ignace avec un abrégé du dirctoire des jésuites réunis ensemble. Exercices de saint Ignace et leur directoire mélés ensemble selon l'ordre pratique.
Traduction libre et abrégé.

Olim 108.
Papier, 91 blz., 19e eeuw.
 

 

Var. ling. 10 - Gebedenboek met litanieën en oefeningen (Frans) [planknr. 110]

Var. ling. 10 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Olim 110.
Papier, 18e eeuw.

opmerking
Op het schutblad staat met potlood: “par Gaspar de Bever 1765”.

Var. ling. 11 - Lettres de piété [planknr. 111]

Var. ling. 11 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Lettres de piété écrites par un abbé à sa nièce.

Olim 111.
Papier, 166 blz., 18e eeuw.

inhoud (vervolg)
“Sur les  liasons, sur la retraite, sur la sainte communion, sur la privation des personnes” en andere geestelijke onderwerpen.

opmerking
Deze brieven zouden zijn overgeschreven na de dood van de auteur die “Mr. S.” wordt genoemd.

Var. ling. 12 - De voornaamste dagelijkse punten van een christen (Frans) [planknr. 115]

Var. ling. 12 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

La journée du chrétien sanctifié par la prière
ou sont contenus les points principaux de notre religion.
Bruxelles, 1814.

Olim 115.
Papier, 420 blz., 1ehelft 19e eeuw.

opmerking
De titel is gedrukt, de rest is geschreven.

Var. ling. 13 - Meditaties voor Karmelietessen (Frans) [planknr. 156]

Var. ling. 13 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Olim 156.
Papier, 169 blz., 18e eeuw.

opmerking
Op p. 154: Retraite d'un jour, dooreen jezuïet.

Var. ling. 14 - Gebedenboek (Frans) [planknr. 146]

Var. ling. 14 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Olim 146.
Papier, 251 blz., 19e eeuw.
Taal: Frans   

 

Var. ling. 15 - Dagboek van een reis door Griekenland (Engels) [planknr. 159]

Var. ling. 15 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Olim 159.
Papier, 19e eeuw.

opmerking
De reis begon op 31 mei 1829.

Var. ling. 16 - Politieke nieuwsberichten ca. 1795 (Frans) [planknr. 176]

Var. ling. 16 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Olim 176.

opmerking
Kopie.
Zie ook: Neerl. 127, Var. ling. 21.

Var. ling. 17 - Daris-handschrift over het oude bisdom Luik (Frans) [planknr. 168]

Var. ling. 17 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Tableau de l'ancien diocèse de Liège (1559-1794).

Olim 168.

opmerking
“Ex codicibus Josephi Daris”. Zie ook: Lat. 41, Lat. 42, Misc. 9, Neerl. 194, Var. ling 18.

Var. ling. 18 - Daris-handschrift over de briefwisseling tussen de centrale administratie en de kantons (Frans) [planknr. 170]

Var. ling. 18 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Correspondance de l'administration centrale avec les cantons.

Olim 170.
Ca. 1800.

opmerking
“Ex codicibus Josephi Daris”. Zie ook: Lat. 41, Lat. 42, Misc. 9, Neerl. 194, Var. ling. 17.

Var. ling. 19 - Over grote mannen in Antwerpen (Frans) [planknr. 171]

Var. ling. 18 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

J.J.P. Vandenbemden,
Aantekeningen op Antwerpen's groote mannen
opgezogt en bijeen verzameld.
Antwerpen, november 1879.
 

Olim 171.

opmerking
Onder de titel staat de handtekening van de auteur met datum 1865.
Wellicht gaat het om dezelfde verzamelaar van Miscellanea Antverpiana in: http://anet.be/record/opacuantwerpen/c:lvd:888357/N.|
Beschreven tot blz. 314, gevolgd door vele lege bladen.
Geheel achteraan op ongepagineerde bladen een Table alphabétique des noms mentionnés dans ce 1r volume.

Var. ling. 20 - Brieven over het Seminarie-Generaal van Jozef II en de opheffing van de Staten van Brabant (Frans) [planknr. 178]

Var. ling. 20 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Recueil des lettres de son Eminence le cardial archevêque de Malines
et du comte de Trautmansdorff ministre plénipotentiaire de l'empereur Joseph au gouvernement de Bruxelles touchant le séminaire général et la suppression des États de Brabant.

Olim 178.
18e eeuw.

opmerking 
Van 1787 tot 1789 was Ferdinand von Trauttmansdorff († 1827) gevolmachtigd minister van de Oostenrijkse Nederlanden. Tijdens deze periode was Johannes Henricus van Frankenberg († 1804) kardinaal-aartsbisschop van Mechelen.

Var. ling. 21 - Politieke nieuwsberichten ca. 1795 (Frans) [planknr. 179]

Var. ling. 21 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Olim 179.

opmrking
Kopie.
Zie ook:  Neerl. 127, Var. ling. 16.

 

Var. ling. 22 - Sermonnaire français [planknr. 185]

Var. ling. 22 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Olim 185.
Wavre ..., ca.  1780-1815.

opmerking
- predikant: Fr. J.B Andrieux, recollet (1778).
- Ms. appartenant à la bibliohtèque du collège de St. Michel Bruxelles 1872.

Var. ling. 23 - Everard Weemaes, Varia scripta S.J. (Frans) [planknr. 187]

Var. ling. 23 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Everardus Weemaes, s.j.
Varia scripta.

Olim 187.
1865-1868.

opmerking
Everard Weemaes († 1893), bibliothecaris in de jezuïetenresidenties te Leuven, Antwerpen en Drongen, stelde een bloemlezing samen uit de geschriften van de jezuïeten (Victor) De Buck s.j. († 1876), Delcourt (?), Victor Van Tricht s.j. († 1897) en waarschijnlijk van de Franse journalist en schrijver Louis Veuillot († 1883).

 

Var. ling. 24 - Recueil de prières [planknr. 191]

Var. ling. 24 — Algemene bdschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Olim 191.
19e eeuw.

opmerking
Ingebonden bij: Wilhelmus Nakatenus, s.j., Hemelsch palm-hof beplant met veel godvrugtege oeffeningen, nieuwe druk, Antwerpen, L. J. De Cort, 1784 (approbatie J. Forgeur, Mechelen, 1824).

Var. ling. 25 - Liber statutorum Ordinis Teutonicorum B.M.V Jerosolymitanae (Duits) [planknr. 224]

Var. ling. 25 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Von uhrsprung aufnehmen und bestettigung des Ordens der Brueder von dem Deutschen Hauss unser Lieber Frawen von Jerusalem.

Olim 224.
18e eeuw.

Var. ling. 26 - Recherches curieuses sur Paderborn [planknr. 228]

Var. ling. 26 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Recherches curieuses sur Paderborn avec des réflexions politiques et religieuses, par un prêtre curé déporté de la France.

Olim 228.
Paderborn, 1796.

Var. ling. 27 - Vie de Jésus: La préparation de la Sainte Vierge pour l'incarnation du Verbe [planknr. 237]

Var. ling. 27 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Olim 237.
18e eeuw.

opmerking
Tegenover het titelblad: Cest livre sont a notre usages. Je les ays apporter de notre pauvres couvent des pauvres couvent de capucines de paris. Soeur M. Therese Dumont aux pauvres clairisses collettines de bruges.

Var. ling. 28 - Vie de Jésus: La conduite de la Sainte Vierge, avec saint Joseph et le trépas de saint Joseph [planknr. 238]

Var. ling. 28 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Olim 238.
18e eeuw.

opmerking
Tegenover het titelblad:  Cest livre sont a notre usages. Soeur M. Therese Dumont aux pauvres clairisses collettines de bruges. J'ay apportez cest livres de noutre couvent des pauvres capucines de paris.

 

Var. ling. 29 - Apparitions de Notre Sauveur Jésus Christ après sa mort, sa résurrection, son ascension, la descente du Saint-Esprit [planknr. 239]

Var. ling. 29 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Olim 239.
18e eeuw.

opmerking
Tegenover het titelblad: Cest livre sont a notre usages. Je les ays apportez de notre couvent des pauvres capucines des paris, Soeur M. Therese Dumont,  aux pauvres clairisses collettines des bruges.
 

Var. ling. 30 - Lettre d'un père jésuite à une religieuse sur la vie d'un prêtre solitaire [planknr. 240]

Var. ling. 30 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Olim 240.
18e-eeuwse kopie van brief geschreven vóór 1659 (overlijdensjaar van de briefschrijver).

opmerking
Tegenover het titelblad: Cest livre e(s)t a notre usages. Je les ays apportez de notre couvent des pauvres capucines des paris, Soeur M. Therese Dumont, aux pauvres clairisses collettines de bruges.
.

Var. ling. 31 - Constitutions du Saint-Ordre de Jésus de Sion dit J N R J [planknr. 245]

Var. ling. 31 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Olim 245.

opmerking
Titel volgens etiket op voorplat.
Herkomsig  uit de Bibliotheca Reverendi Domini Joannis-Baptistae Meyer, Presbyteri (etiket op p. 1).
Zie ook Lat. 31, Lat. 63.

 

 

Var. ling. 32 - Inscripties in kerken en publieke plaatsen in de stad en kastelenij Veurne vóór 1799 (Frans) [planknr. 272]

Var. ling. 32 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Recueil des inscriptions publiques et particulières qui existaient avant 1799 dans les églises et autres lieux publics des Ville et Chatellenie de Furnes, leurs appendences et dépendences.

Olim 272.

opmerking
Losse handgeschreven materialen voor gedenkschriften uit Veurne-Ambacht.

Var. ling. 33 - Philippe Schoofs, Le procès Anna-Bella Kohrsch [planknr. 303]

Var. ling. 33 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Olim 303.
1861.

opmerking
Philippe Schoofs, een jezuïet († 1878), was in dit proces van confessionele verwikkelingen betrokken. Vergelijk http://abs.lias.be/query/detail.aspx?ID=637262.
Met enkele Nederlandse lofdichten van Pater Weemaes, zijnde de jezuïet Everardus Weemaes, gestorven te Drongen in 1893 (R. Mendizábal, Catalogus defunctorum in renata Societate Iesu ab a. 1814 ad a. 1970, Romae, 1972, 143, nr. 7.990) ten aanzien van Ph. Schoofs.

 

Var. ling. 34 - Retraiteteksten (Frans) [planknr. 306]

Var. ling. 34 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Olim 306.
19e-20e eeuw.

opmerking
Zie ook: Neerl. 191.

Var. ling. 35 - Predikantboekjes (Frans), deel 1 [planknr. 310]

Var. ling. 35 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Olim 310.
19e-20e eeuw.

opmerking
Eerste deel van vijf notaboekjes van een predikant.

Var. ling. 36 - Predikantboekjes (Frans), deel 2 [planknr. 311]

Var. ling. 36 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Olim 311.
19e-20e eeuw.

opmerking
Tweede deel van vijf notaboekjes van een predikant.

Var. ling. 37 - Predikantboekjes (Frans), deel 3 [planknr. 312]

Var. ling. 37 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Olim 312.
19e-20e eeuw.

opmerking
Derde deel van vijf notaboekjes van een predikant.

Var. ling. 38 - Predikantboekjes (Frans), deel 4 [planknr. 313]

Var. ling. 38 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Olim 313.
19e-20e eeuw.

opmerking
Vierde deel van vijf notaboekjes van een predikant.

Var. ling. 39 - Predikantboekjes (Frans), deel 5 [planknr. 314]

Var. ling. 39 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Olim 314.
19e-20e eeuw.

opmerking
Laatste deel van vijf notaboekjes van een predikant.

Var. ling. 40 - Notes sur la prédication [planknr. 315]

Var. ling. 40 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Olim 315.
1882.

inhoud (enkele paragrafen)
- Maximes sur le ministère de la chaire: Du fruit du sermon pour le prédicateur même.
- Avis pour bien prêcher.
- Méthode pour bien prêcher: Sermon de morale (De la vertu), Espèces de sermon.
- Eloge d'un saint pour l'édification des fidèles.

 

Var. ling. 41 - Grote retraite van 30 dagen volgens de Geestelijke Oefeningen van Ignatius van Loyola (Frans) [planknr. 317]

Var. ling. 41 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Olim 317.
20e eeuw.

Var. ling. 42 - Preken (Frans) [planknr. 318]

Var. ling. 42 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Olim 318.
20e eeuw.

Var. ling. 43 - Retraite aux congréganistes [planknr. 329]

Var. ling. 43 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

... du Très Saint Sacrement (?).

Olim 329.
1882.

opmerking
Lezingen, meditaties, preken, 

Var. ling. 44 - Statuts de la Confrérie de Sainte Dorothée [planknr. 371]

Var. ling. 44 — Algemene beschrijvg volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

... vierge et martyre, érigée dans l'Abbaye de Saint Josse aux Bois, dite Dompmartin, Ordre de Prémontré, diocèse d'Amiens, pays d'Artois.

Olim 371.
1725.

Var. ling. 45 - Scharpé-schriften (3): Aantekeningen over de geschiedenis van de letterkunde (Frans) [planknr 434]

Var. ling. 45 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Olim 434.

opmerking
Lodewijk Scharpé († 1935) was professor aan de KU Leuven (1898) in de pas opgerichte afdeling Germaanse Filologie. Hij was de  promotor van D.A. Stracke's doctoraat over de Middelnederlandse levens van Christina van Sint-Truiden en Lutgardis van Tongeren. - Zie over hem: J.F. Vanderheyden, ‘Scharpé, Lodewijk, hoogleraar’, in: Nationaal biografisch woordenboek, 5 (1972), 772-777.
Andere Scharpé-schriften: Neerl. 283, Neerl. 284, Neerl. 285, Neerl. 286.

Var. ling. 46 - Amende honorable au Sacré Coeur de Jésus [planknr. 3118 E 26:2]

Var. ling. 46 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Amende honorable au Sacré Coeur de Jésus pour réparer les injures qu'il reçoit dans le St. Sacrement.

19e-eeuws, 11 folia.

opmerking
Samen met nog enkele andere Franse gebeden ingebonden bij: Instruction sur le chemin de la Croix avec les pratiques de cette dévotion, Gent, Josse Begyn, 1809.

 

Var. ling. 47 - Idée succinte d'un bon monastère et d'une bonne religieuse & Instruction sur la vie religieuse, où l'on en montre les avantages et les devoirs [planknr 453]

Var. ling. 47 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Olim 453.
Idée succinte ..., 1818, 195 blz.
Instruction..., 19e eeuw, 102 blz.

opmerking
Beide werkjes in één schrift.

Var. ling. 48 - Calendrier festival de l'Enfant de Jésus [planknr. 3059 C 4:3]

Var. ling. 48 — Algemene beschrijving volgens invengaris Ampe

(vóór 1975)

38 blz., 19e eeuw (?).

opmerking
Ingebonden bij enkele Doornikse Catserman-drukken
- Jean-Joseph Surin, Le prédicateur de l'amour de Dieu: ouvrage posthume renfermant questions et réponses sur l'amour de Dieu, degrés pour s'élever à un grand amour, avis salutaires et sentiments affectueux. Le chrétien en oraison s'entretenant avec Jésus-Christ, (1851).
- Vincent Caraffa, L'école du saint amour (1856).
- Vincent Caraffa, Bouquet de myrrhe, ou Considérations diverses sur les plaies de Notre-Seigneur Jésus-Christ (1858).

Var. ling. 49 - Paul Claeys-Boùùaert, Introduction à la théologie [planknr. 462]

Var. ling. 49 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Olim 462.
Kopie.

opmerking
Cursus theologie gedoceerd te Leuven aan de Facultas Theologiae Societatis Jesus in de jaren 1914-1924 door Paul Claeys-Boùùaert s.j. († 1931). Zie over hem: https://www.jesuitica.be/assets/file/Prosopographia%20SJ%20BSE%201814-2003%20%20(v0901)%20(E).pdf.
De kopie werd door L. Reypens s.j. van het origineel afgeschreven.

Var. ling. 50 - Verzameling van gebeden (Frans) [planknr. 3108 C 17:3]

Var. ling. 50 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

inhoud
Chemin de la Croix (ondertekend door Rév. Mère Isabelle de Saint-Paul, o.c.d.), Prière à la Sainte Vierge, Amende honorable, Litanies de l'humilité, Prière au Saint-Esprit, Veni Sancte Spiritus, Suscipe (paraphrasé par le R.P. de Ravignan), Petit office des morts (par le R.P.  W. Nakatenus).

opmerking
Ingebonden bij:
- Toussaint Dufau, Beautés de l'âme contemplées dans le Coeur de Jésus, 2e ed., Bruxelles, H. Goemaere, 1867 (zie http://anet.be/record/opacuantwerpen/c:lvd:387543/N).
- Soliloques de Saint Augustin. Traduction nouvelle revue très-exactement sur le Latin, Lyon & Paris, Parisse, 1856 (zie http://anet.be/record/opacuantwerpen/c:lvd:369419/N).

Var. ling. 51 - Stamboom van Windesheim (Engels) [planknr. 438]

Var. ling. 51 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

[verloren]

Olim 468.

Opgemaakt naar het Engels Kooster te Brugge en het klooster Tor Lupara te Rome, uit een brief van Sister Mary Fidelis (Our Lady's Priory, Haywards Heath Sussex) gedateerd 2 januari 1969.
1 blad.

opmerking
Niettegenstaande aan dit document de signatuur en tevens het planknummer 468, op welke plaats het nooit heeft gestaan, zijn toegekend geweest, bevond  het zich tot dusver in Br. 220:23 tussen een aantal druksels over Geert Grote, Dirc van Herxen, Hendrik Mande  en de Imitatio Christi. Hieruit werd het nu weggehaald om het als een fragment te bewaren.

Var. ling. 52 - La journée du Chretien (1791)

Gebedenboekje

146 folia (gepagineerd: 1-280), papier, 163 x 103mm, 1791, contemporaine leren band met goudstempeling.

Samensteller/kopiist: Anna Verdoodt (titelpagina); A V D (rug).

Inhoud: gebeden

Herkomst: 

  • Voorin: "Ce livre appartient a Monsieur Florent Ladrij De Bourgogne La neuve est arivé a A Wavre le 26 avril 1843 né le 12 novembre 1811"
  • Achterin: "Ce livre appartient a Monsieur Florent Ladry de Wavre. Ce livre appartient a mons"

opmerking

Het handschrift bevat drie ingeplakte gravures en een tekening van de wonde van Christus.

Var. ling. 53/3 - Brief van Lambin (1813)

Brief van Lambin 'agent d'affaires et traducteur juré à monsieur Van der Meersch à Furnes' (25 januari 1813), betreffende de redactie van een Essai de recherches sur l'institution, l'autorité et les prérogatives des vicomtes d'Ypres

2 bladen, papier, 243 x 209 mm

Taal: Frans

Var. ling. 54 - Handschriften- en incunabelencatalogus van het OLV College in Antwerpen (19de eeuw?)

Catalogus van de handschriften en incunabelen van het Onze-Lieve-Vrouwe College in Antwerpen

  • Voorplat: 'Catalogue des manuscrits & incunables'

19 + 2 bladen, papier, ca. 370 x 260 mm

Kopiisten: meerdere handen

Taal: Frans

Datering: 19de eeuw?

Band: bruine papieren omslag

Var. ling. 55 - Registre aux calculs des livres de fonds de 1813 à 1830

Inhoud:

  • 'Repertoire de tous les ouvrages de labeur imprimés depuis l'an 1813 et successivement après'
  • Brief op los vel papier

22 bladen, papier, 236 x 345 mm

Taal: Frans

Datering: 19de eeuw

Kopiisten: meerdere handen

Opmerking: Gaat het hier om een register van de Mechelse uitgever Hanicq? Op opening 1 en 2 vinden we verwijzingen naar de volgende drie publicaties:

Var. ling. 56 - Index de livre de fabrication

Inventaris van gedrukte boeken:

  • Livres de prières flamands
  • etcetera

267 openingen, papier, 366 x 242 mm

Meerdere handen

Taal: Frans

Datering: vroege 20ste eeuw?

Var. ling. 57 - Index de livre de fabrication

Inventaris van gedrukte boeken:

  • Livres de prières en flamands
  • etcetera

110 openingen, papier, 354 x 230 mm

Meerdere handen

Taal: Frans

Datering: vroege 20ste eeuw?

Var. ling. 58 - Cursus filosofie, metafysica, ethiek, e.d.

Handgeschreven cursus over filosofie, metafysica, ethiek e.d., met losse bladen met aantekeningen

Papier, 185x 123 mm

Taal: Frans

In 2008 aan het Ruusbroecgenootschap geschonken.

Var. ling. 59 - Nomina sanctorum et sanctarum

Alfabetisch overzicht van heiligennamen die bij de doop kunnen worden toegekend.

30 bladen, papier, 173 x 100 mm

Taal: Frans (en Latijn)

In 2008 aan het Ruusbroecgenootschap geschonken.

Var. ling. 60 - Réflections sur l'éloquence de la chaire

Réflections sur l'éloquence de la chaire

28 bladen, papier, 202 x 167 mm

Taal: Frans

In 2008 aan het Ruusbroecgenootschap geschonken.