Lat. 1 - Levens en mirakels van de H. Franciscus van Assisi en de H. Barbara [planknr. 2]

Lat. 1 — Algemene beschrijving

bewaarplaats Antwerpen, Ruusbroecgenootschap (UAntwerpen)
signatuur Lat. 1 (olim 2)
materiaal perkament
folia 117 folia
band 217 x 143 mm
auteur(s) met tiel(s) - Bonaventura o.f.m. († 1274)
Vita beati Francisci confessoris
- Franciscus Assisiensis († 1226)
Testamentum 
- Johannes van Wackerzeele (of van Leuven) o.e.s.a. († na 1397)
Vita, passio et translatio cum miraculis beate Barbare virginis 
herkomst Zuid-Holland (?)
datering 1471 (?)
taal Latijn

Lat. 1 — Materiële beschrijving (pdf - 56 Kb)
Lat. 1 — Inhoudelijke beschrijving (pdf - 74 Kb

literatuur
Anonymus Gothieke 1938, 10 (nr. 16)

bijlage
Kopie van:  B. de Gaiffier, ‘La légende latine de sainte Barbe par Jean de Wackerzeele’, in: Analecta Bollandiana, 77 (1959), 5-41.

opmerking
Deze datering lijkt niet ondenkbaar. De meeste kopieën van het leven van de heilige Barbara, geschreven door Johannes van Wackerzeele na 1380 en een onderdeel van dit handschrift zijnde, dateren uit de 15e eeuw, een paar  meer bepaald in 1464 en 1480.

 

 

Lat. 2 - Over leven, dood en mirakelen van de H. Hieronymus van Stridon [planknr. 3]

Lat. 2 — Algmene beschrijving

bewaarplaats Antwerpen, Ruusbroecgenootschap (UAntwerpen)
signatuur Lat. 2 (olim 3)
materiaal papier
folia 60 folia
band 285 x 200 mm
auteur (s) met titel(s) - Pseudo-Augustinus
Epistola ad Cyrillum Hierosolymitanum espiscopum de magnificenciis beati Iheronymi
- Pseudo-Eusebius van Cremona
Epistola ad beatum Damasum episcopum Portuensem et ad Theodosium Romanorum senatorem   de vita et transitu sancti  Iheronimi 
- Pseudo-Sebastianus van Monte Cassino o.s.b.
Vita sancti et eximii Jheronimi
anoniem (genreomschrijving) Levensverhaal van de H. Hieronymus in verzen
kopiist Nicolaus van Peer
herkomst Antwerpen
datering 1510
taal Latijn

Lat. 2 — Materiële beschrijving (pdf - 61 Kb)
Lat. 2 — Inhoudelijke beschrijving (pdf - 132 Kb)
Lat. 2 — Digitale kopie

literatuur
Kristeller 1983, 82

bijlage
Brief van Benjamin De Troeyer o.f.m. (Sint-Truiden), gedateerd 1 maart 1977,  in verband met de identificatie van de kopiist.

Lat. 3 - Isidorus van Sevilla, Etymologieën [fragment]

Lat. 3 — Algemene beschrijving

bewaarplaats Ruusbroecgenootchap (UAntwerpen)
signatuur Lat. 3 (olim 4 [omslag])
boekvorm fragment
materiaal perkament
folia bifolium
blad 280 x 196 mm
auteur(s) met titel(s) - Isidorus Hispalensis (Isidorus, bisschop van Sevilla, † 636)
Etymologiarum sive Originum libri XX:
•liber XVI, cap. 11: De nigris; cap. 12: De variis; cap. 13: De cristallinis
•liber XVII, cap. 3: De frumentis; cap. 4: De leguminibus; cap. 5: De vitibus
herkomst Poppel (20e-eeuwse vermelding)
datering 12e eeuw
taal Latijn

Lat. 3 — Materiële en inhoudelijke beschrijving (pdf - 57 Kb)

opmerking
Zie ook Lat. 7

 

Lat. 4 - Nicolaus van Kues, Hervormingsdecreten voor het aartsbidom Keulen [fragment]

Lat. 4 — Algemene beschrijving

bewaarplaats Antwerpen, Ruusbroecgenootschap (UAntwerpen)
signatuur Lat. 4 (olim 4 [A])
boekvorm fragment
materiaal perkament
folia 5 folia
blad 270 x 186 mm
auteur (s) met titel(s) - Theodoricus van Mörs (aartsbiscchop van Keulen, † 1463)
Ordonnantie ter inleiding op de hervormingsdecreten van de pauselijke legaat Nicolaus van Cusa 
- Nicolaus van Cusa  (kardinaal,† 1464)
Hervormingsdecreten “Adspirante divinae pietatis”, “Quoniam sanctissimus dominus noster” en “Quoniam religiones multum a viis predecessorum” voor het aartsbisdom Keulen
herkomst Keulen: aartsbisdom
datering 3e kwart 15e eeuw (officiële stukken gedateerd op 3 en 8 maart 1452)
taal Latijn

Lat. 4 — Materiële en inhoudelijke beschrijving (pdf - 72 Kb)

 

Lat. 5 - Directorium of liturgische leidraad voor de rector van de reguliere kanunnikessenpriorijen van Sint-Luciadal te Sint-Truiden en van Sint-Agnes te Maaseik [planknr. 5]

Lat. 5 — Algemene beschrijving

bewaarplaats Ruusbroecgenootschap (UAntwerpen)
signatuur Lat. 5 (olim 5)
materiaal perkament en papier
folia 95 folia
band 235 x 155 mm
anoniem (genreomschrijving) Directorium of liturgische leidraad voor de rector van de reguliere kanunnikessenpriorijen, achtereenvolgens van Sint-Luciadal te Sint-Truiden en van Sint-Agnes te Maaseik:
• Kalender (zonder de maanden januari en februari), bisdom Luik, Windesheims
• Hier beghinnet dat vroughetide
• Dit sijn die antiffenen die men segghende es van onsen lieuen here ende vanden santen allen dat jaer doer eermen die gemeyne suffragie seet (antifonen en gebeden voor de commemoraties)
• Hier beghinnen die .vij. selmen in latinen (boetpsalmen)
• Letania sanctorum
• Dodenofficie
• Liturgische gebeden bij de ziekencommunie, het H. Oliesel; gebeden der stervenden; gebeden bij de uitvaart, gebeden bij de jaargetijden; 
• Psalmen uit het officie van Pasen, Pinksteren, Kerstmis, Allerheiligen, zon-en maandagen (met uitzodnering van de paastijd) en van de H. Drievuldigheid; hymnen uit het offcie van Pinksteren, de Advent, Kerstmis, de Epifanie en Lichtmis; psalmen en/of hymnen uit het officie van de H. Michaël en uit het Gemeenschappelijke van Alle Heiligen, van de Apostelen, van één Martelaar, van verschillende Martelaren, van één Belijder en van één Maagd
herkomst - eerste bezit: Sint-Truiden, reguliere kanunnikessen van Sint-Luciadal (onder het bestuur van het Kapittel van Windesheim)
- tweede bezit: Maaseik, reguliere kanunnikessen van Sint-Agnes (onder het bestuur van het Kapittel van Venlo)
datering ca. 1475 (overdracht van de priorij van Sint-Luciadal naar de Sint-Agnespriorij)
taal Latijn

Lat. 5 — Materiële en inhoudelijke beschrijving (Hendrickx 1982) (pdf - 4,41 Mb)
Lat. 5 — Digitale kopie

literatuur
Hendrickx 1982

 

Lat. 6 - Berijmde evangeliënharmonie [fragment]

Lat. 6 — Beschrijving door Hans Kienhorst

Late 12e of vroege 13e eeuw.

Perkament, 1 strook, 7,7-8,0 cm hoog en, over het midden gemeten, 24,4 cm breed. Deze strook is het bovenste deel van een dubbelblad. Beide bladen hebben nog delen van de buitenmarge bewaard.

De strook vormde ooit de rug van een halfperkamenten splitselband. De buitenranden waren naar binnen gevouwen. Hoogte van de rug 21,2-21,3 cm, breedte 3,3 cm. De buitenzijde was met gele verf beschilderd.

Codex
Oorspronkelijke breedte van de bladen ongeveer 12,5 cm.
2 kolommen. Aflijning en liniëring met loodstift.
Kleine littera praegothica

Lat. 6 — Afb. a (jpg - 218 Kb)
Lat. 6 — Afb. b (jpg - 159 Kb)

© Kienhorst 2010, hs. Lat. fr. 3
    (geplaatst door F. Hendrickx)

literatuur
Kienhorst & De Baere 2011: editie (pdf - 1,88 Mb)

bijlage
Opmerking van Albert Ampe s.j. die zich afvraagt of de tekst geen Vergilius-verzen bevat.

opmerking
De voorstudie (pdf - 375 Kb) van H. Kienhorst (2010) bevat een transcriptie van dit fragment dat nadien (2011) is uitgegeven.

 

Lat. 7 - Isidorus Hispalensis (van Sevilla), Etymologiarum sive originum libri XX [fragmenten]

Lat. 7 — Beschrijving door Hans Kienhorst

2e helft 12e eeuw.

Perkament, twee in de lengte op elkaar aansluitende stroken perkament, die het rechtergedeelte van een blad vormen, in totaal nog 44 halve regels.

De fragmenten bevatten resten van Liber XVIII, De bello et ludis, c. ii De triumphis – c. vi De gladiis.

Codex
2 kolommen.
Kleine littera praegothica.
Een van de rubrieken is bewaard, namelijk de signis, aan het eind van r. 30 (van kolom b) op de rectozijde van het fragment. Rechts ervan staat in de buitenmarge het caputnummer .iii. Op de versozijde staan in de buitenmarge, links van r. 1, 22 en 28, de nummers iiij., v. en vi. De hoofdstukken beginnen op een nieuwe regel met een eenvoudige twee regels hoge rode initiaal, die half buiten de schriftspiegel uitsteekt.

Lat. 7 — Afb. a (jpg - 106 Kb)
Lat. 7 — Afb. b (jpg - 103 Kb)

© Kienhorst 2010, hs. Lat. fr. 1
    (gelaatst door F. Hendrickx)

opmerking
Zie ook: Lat. 3.

 

Lat. 8 - Jacobus de Voragine, Legenda Aurea (zomerdeel) [fragmenten]

Lat. 8 — Beschrijving door Hans Kienhorst

Mogelijk nog uit de 13e eeuw.

Perkament, 2 gehavende bladen, die aaneengepast het dubbelblad 121^128 van een handschrift met een opmaak van twee kolommen per bladzijde. De bladen zijn onderaan met verlies van enige regels besnoeid. Er is een contemporaine foliëring in zwarte inkt in de bovenmarges, op de rectozijde. De bladen zijn onderaan met tekstverlies besnoeid. Hoogte thans 15,5 cm, grootste breedte 15 cm. Oorspronkelijke hoogte geschat op ongeveer 22 cm.

De fragmenten zijn, in de lengte gevouwen, gebruikt als platbevestiging in een boekband, waarschijnlijk een gedrukt boek in-octavo: naast de verticale vouw over het midden van de bladen en evenwijdig daaraan lopen twee vouwen met gaatjes op gelijke hoogte. Bij de thans middelste vouw waren de ‘bladen’ dubbelgevouwen.

De fragmenten bevatten op f. 121 een deel van de legende van de heilige Christophorus (Christoffel) (wiens feestdag op 25 juli valt), gevolgd door de legende van de Zeven Slapers van Efese (hun gedenkdag valt op 27 juli). Op f. 128 begint de legende van de heilige Petrus ad vincula (Petrus Banden, feest van de bevrijding van Petrus, gevierd op 1 augustus); in kolom 128vb begint De inventione sancti Stephani protomartyris (ontdekking van het lichaam van de heilige Stefanus, de eerste martelaar van het christendom, gevierd op 3 augustus).

Codex
Zeer waarschijnlijk opgebouwd uit quaternionen. De fragmenten hebben dan het buitenste bifolium van katern 16 (f. 121-128) gevormd. Vanwege de contemporaine foliëring is het goed mogelijk dat aan het handschrift een inhoudsopgave was toegevoegd.
Afmetingen schriftspiegel: 17<50(10)50>21 x ]9<146-148[ UR 3,7 mm. Bij de aflijning en liniëring moet gedacht worden aan een loodstift. Er zijn alleen nog maar indrukken daarvan te zien.
Het schrift is een littera semitextualis, met dien verstande dat de kopiist aan het begin van een woord ook een a in twee verdiepingen schrijft (een open en gesloten ‘kopjes’ a). Volgens de ‘kubus van Gumbert’ gaat het dan om T/E. Let wat de datering betreft o.a. op de frequentie van lange s aan het woordeinde; ronde r alleen na een o.
Tekstgeleding: Je hebt te maken met initialen in de vorm van afwisselend rode en blauwe lombarden, die versierd zijn met penwerk in de tegenkleur. Ze markeren het begin van een nieuwe legende. De initiaal S in kol. 121vb is 6 regels hoog; de (ingebouwde) initiaal I in kolom 128vb was dat mogelijk ook. Let ook op de representanten links van de initialen.
Op f. 128r is in margine twee keer een paragraafteken gezet in combinatie met de nummers .ija. en .iija. Deze nummering, in een lichtere kleur inkt, verwijst naar Secunda en Tertia in de tekst (kolom a r. 13 en b r. 31). Op de versozijde van f. 128 is rechts van kolom b r. 17 ook een dergelijk paragraafteken zichtbaar. In de regel staat Quarta.
Het bovenste sneetje in de oorspronkelijke middenvouw is dat van de kettingsteek. De drie sneetjes eronder, op ongeveer 5 cm afstand van elkaar, zijn het gevolg van drie bindingen. Het handschrift zal er vier geteld hebben, dat wil zeggen de katernen waren op vier bindingen genaaid.

Lat. 8 — Afb. a (jpg - 367 Kb)
Lat. 8 — Afb. b (jpg - 337 Kb)
Lat. 8 — Afb. c (jpg - 335 Kb)
Lat. 8 — Afb. d (jpg - 281 Kb)

© Kienhorst 2010, hs. Lat. fr. 2
    (geplaatst door F. Hendrickx)

bijlage
Aantekeningen van A. Ampe s.j. over de herkomst van de bladen die uit de kaft van Neerl. 172 (olim 253) werden losgemaakt en met enkele identificatiegegevens van auteur en tekst.

 

Lat. 9 - Petrus Comestor, Historia Scholastica [fragment]

Lat. 9 — Beschrijving door Hans Kienhorst

13e eeuw.

Perkament, 1 strook uit een dubbelblad, zeker niet het binnenste van een katern, met nog een deel van de ondermarge en 7 regels per kolom. Het voorste blad mist bijna heel recto b en verso a. Van het achterste blad ontbreekt de volledige buitenmarge. De strook is 4,4-4,7 cm hoog en 26,1-26,3 cm breed.

Op de fragmenten zijn resten van de Acta apostolorum bewaard.

Het fragment diende tot oortje in een boekband.

Codex
2 kolommen. Aflijning en liniëring met loodstift: de onderste twee lijnen lopen over de middenvouw door.
Littera textualis. Kenmerken: o.a. open kopjes-a.
In de volledig bewaard gebleven kolom 1rb resten van de rubriek [De excecati]one pauli, waarna de tekst met een 2 regels hoge blauwe lombarde, misschien een S, begon, die met rood penwerk versierd is: [Saulus adhuc spirans m]inarum et ...
In kolom 2va staat de rubriek De collecta facta pauperibus. De tekst begint met een 2 regel hoge rode lombarde T, die met blauw penwerk is versierd: Tunc proposuerent discipuli ...

Lat. 9 — Afb. a (jpg - 129 Kb)
Lat. 9 — Afb. b (jpg - 137 Kb)

© Kienhorst 2010, hs. Lat. fr. 4
    (geplaatst door F. Hendrickx)

bijlage
Identificatie van auteur en teksten met gedeeltelijke transcriptie door Albert Ampe s.j. Ook zijn de potloodaantekeningen op de afbeeldingen met betrekkking tot de nummering van de kolommen van zijn hand.

opmerking
In 2010 had H. Kienhorst de bedoeling dit fragement mettertijd uit te geven ...?

 

Lat. 10 - Horarium [fragment]

Lat. 10 — Beschrijving door Hans Kienhorst

Perkament, 1 dubbelblad, zeker niet het binnenste van een katern. Met resten uit het Officium defunctorum.

Codex
Bladgrootte 16,1-16,3 x 11,1-11,3 cm.
16 regels per bladzijde.
Littera textualis. Rubrieken: antiphona (f. 1r), versus (f. 1v) en, voluit geschreven, Psalmus (f. 2v). Vergulde lombarden op mauve en op blauw en mauve veld, 2 regels hoog. Op f. 1v de P van Partem beate resur|rectionis obtineant…, op f. 2v de D van de psalm Deus misereatur | nostri… Kleinere, afwisselend vergulde en blauwe lombarden, 1 regel hoog, de vergulde met penwerk in blauw, de blauwe met penwerk in rood versierd.
Decoratie in de buitenmarges, over de lengte van de kolommen.
Het handschrift had vijf enkele bindingen, gezien de dubbele sneetjes in de middenvouw van het fragment.

Lat. 10 — Afb. a (jpg - 316 Kb)
Lat. 10 — Afb. b (jpg - 335 Kb)

© Kienhorst 2010, hs. Lat. fr. 5
     (geplaatst door F. Hendrickx)

 

Lat. 11 - Dictionarium Latinum [fragment]

Lat. 11 — Beschrijving door Hans Kienhorst

Perkament, 1 dubbelblad, waarvan het achterste (f. 2) met tekstverlies besnoeid is, ca. 29 cm breed.

Heeft dienst gedaan als schutblad in een boekband, te zien aan de horizontale vouw met naaigaatjes onder de bovenrand.

Codex
Bladgrootte ca. 21,5 x 15,5 cm.
2 kolommen, ca. 40 regels per kolom.
Kleine, vluchtig uitgevoerde littera textualis (geleerdenpootje: veel afkortingen).
Alleen op f. 1r is de rubricering uitgevoerd, o.a. in de b-kolom drie 1 regel hoge rode lombarden A. Midden in kolom 1vb is ruimte opengelaten voor een 10 regels hoge initiaal, aan het begin van de lemmata met een b, met als eerste het woord Babatum, -ti, gevolgd door Babel
Naaigaatjes in de middenvouw van het dubbelblad wijzen op 3 bindingen.

Lat. 11 — Afb. a (jpg - 682 Kb)
Lat. 11 — Afb. b (jpg - 453 Kb)

© Kienhorst 2010, hs. Lat. fr. 6
    (geplaatst door F. Hendrickx)

 

Lat. 12 - Gregorius Magnus, Homilia XXIII in Evangelia [fragmenten]

Lat. 12 — Beschrijving door Hans Kienhorst

12e eeuw.

Perkament, 2 verticale stroken, een midden uit een kolom gesneden, met de ondermarge; het andere heeft de buitenmarge (met lijngaatjes) bewaard. Met potlood genummerd A en B, hoogte ca. 15,3 cm, breedte strookje met buitenmarge (B) 3,1 cm, het andere strookje (A) 3,8 cm. Het breedste strookjes (B) bevat tekst uit Homilia XXIII.

Codex
Littera praegothica.
Op de strookjes geen rubricering.

Lat. 12 — Afb. a (jpg - 158 Kb)
Lat. 12 — Afb. b (jpg - 139 Kb)
Lat. 12 — Afb. c (jpg - 137 Kb)

© Kienhorst 2010, hs. Lat. fr. 7
     (geplaatst door F. Hendrickx)

bijlage
De strookjes werden door Albert Ampe s.j. met potlood genummerd als A en B. Hij heeft ook een gedeeltelijke transcriptie van A r° gemaakt.

 

Lat. 13 - Ongeïdentificeerd [fragment]

Lat. 13 — Beschrijving door Hans Kienhorst

Perkament, grootste deel van een dubbelblad; onderaan gedeelte afgesneden, met tekstverlies. Van f. 2 is rechts een gedeelte afgesneden, met enig tekstverlies op de rectozijde. Op het breedste punt ca. 38 cm, hoogte 15,5-16,5 cm. Nog 28 à 30 regels per kolom.

Lijkt om de rug van een boekband gezeten te hebben, gelet op de twee horizontale, uitgesleten brede vouwen die midden over het fragment lopen, met afdrukken van drie bindingen, met aan de uiteinden daarvan gaten in het perkament.

Codex
2 kolommen. Sporen van de verticale aflijning van de kolommen.
Littera cursiva.
Rubricering. In kolom 1rb een drie regels hoge lombarde I. In kolom 2vb een drie regels hoge lombarde S (Sexta porta…), met representant van de hand van de kopiist. Rode paragraaftekens, waarvoor ook duidelijk ruimte werd uitgespaard; De letter erna met rood gehoogd.
Heeft een echte band gehad. In de middenvouw van het fragment nog gaatjes van de kettingsteek en van drie bindingen. Het oorspronkelijke aantal bindingen zal waarschijnlijk vijf hebben bedragen.

Lat. 13 — Afb. a (jpg - 285 Kb)
Lat. 13 — Afb. b (jpg - 279 Kb)

© Kienhorst 2010, hs. Lat. fr. 8
    (geplaatst door F. Hendrickx)

bijlage
Het dubbelblad werd door A. Ampe s.j. gefolieerd met potlood als Xr-v en Zr. Hij ondernam enkele pogingen om tekstgedeelten te transcriberen. In de rechterbovenhoek van fol. Xr wordt  in de hand van Leonce Reypens s.j. de tekst met inkt getiteld als een "geestelijk tractaat".

 

Lat. 14 - Liturgisch handschrift [fragmenten]

Lat. 14 — Beschrijving door Hans Kienhorst

12e eeuw.

Perkament, 2 aan elkaar geplakte helften van een blad, bovenaan iets besnoeid, en mogelijk is ook onderaan iets van de marge afgesneden. De helften zijn 5,9-6,3 cm breed. Hoogte 16,0- 16,2 cm.

Notitie met potlood: Uit RG 3113 H 1.

Codex
Breedte van de bladen 12-12,3 cm.
1 kolom, 18 regels. Sporen van aflijning (kapitaalkolom) en liniëring met loodstift.
Littera praegothica.
Initialen, verguld, blauw, groen en rood. Het meest in het oog springt midden op de rectozijde de grote uitstekende vergulde T bij het gezang Te deum laudamus te deum confitemur.
Heeft een tweede band gehad.

Lat. 14 — Afb. a (jpg - 226 Kb)
Lat. 14 — Afb. b (jpg - 231 Kb)

© Kienhorst 2010, hs. Lat. fr. 9
     (geplaatst door F. Hendrickx)

 

Lat. 15 - Liber dominicalis Sacri Ordinis Predicatorum [planknr. 30]

Lat. 15 — Algemene beschrijving volgens inventaris Grootens

(1947-1953)

Liber dominicalis Sacri Ordinis Predicatorum
scriptum per soror Iacobam de Winter pro mea et Hermana eius sor. Ioanna de Winter in conventu S. Catharinae Senensis Antverpiae 1657.

Olim 30.
Papier, 160 folia, 255 x 190 mm, 1657, muz., oorspronkelijke band met sloten.
Op fol. 2r: “tot ghebruijck van suster regina Callebaut met orlof van al haer oversten gegeven int jaer 1694”.

Lat. 15 — Materiële en inhoudelijke beschrijving (Grootens) (pdf - 115 Kb)

literatuur
L. De Mecheleer, De Orde van de Dominicanessen. Monasticon, Brussel, 2001, 46-47 (korte geschiedenis van het klooster), 49 (= Bibliografische inlediding tot de Belgische kloostergeschiedenis vóór 1796, 38).  –  Slechts een vermelding van het handschrift.

opmerking
Voor liturgisch gebruik in het koor op zondag.

Stagerapport

“Voor de christenen is zondag een belangrijke dag in de week. Om de dag van God te vieren werden vroeger elke week liederen gezongen die naargelang het tijdstip van het kerkelijke jaar veranderden. Op Pasen bijvoorbeeld werd het Resurexi et adhuc gezongen als opening van de misviering. In dat lied, dat gebaseerd is op psalmen uit de Bijbel, wordt de herrijzenis van Christus bezongen. Hoewel de muzieknotatie nog heel Gregoriaans aandoet, kunnen we niet meer spreken van zuiver Gregoriaans. De notenbalk met vijf lijnen, in plaats van vier, en het gebruik van maatstrepen wijzen daar op”. 
Liber dominicalis sacri ordinis praedicatorum, 1657.  — Universiteit Antwerpen, Ruusbroecgenootschap, hs. Lat. 15 (olim hs. 30).

Lat. 15 — Stageverslag Lore Lievens 2014-2015  (met afbeelding) (pdf -163 Kb)

© Lore Lievens

Lat. 16 - Ordinarium Cartusiense [planknr. 31]

Lat. 16 — Algemene beschrijving volgens inventaris  Grootens

(1947-1953)

Ordinarium Cartusiense
continens  S. Novae Collectionis Statutorum eiusdem Ordinis partem primam, in qua de his tractatur quae ad uniformem modum ac ordinem divina celebrandi officia cum eiusdem caeremoniis in toto ordine  cartusiensi faciunt.

Olim 31.
Papier, 190 folia,  300 x 195 mm, 1589-1684, perkamenten band,  herkomstig van het kartuizerklooster van Alle Apostelen te Luik.

inhoud
- Novae collectionis statutorum pars Ia.
- Index seu repertorium quae in presenti ordinario continentur.
- Novae collectionis statutorum pars IIa.
- Novae collectionis statutorum pars IIIa.
- Index seu repertorium eorum quae in secunda et tertia parte novae collectionis statutorum continentur.
- Ordinationes capituli generalis factae post evulgationem novissimorum statutorum ab anno 1645 (1647, 1648, 1649, 1684).

Lat. 16 — Materiële en inhoudelijke beschrijving (Grootens) (pdf- 275 Kb)

Lat. 17 - Latijnse preken van Minderbroeders [planknr. 35]

Lat. 17 — Algemene beschrijving volgens inventaris Grootens en Ampe

(resp. 1947-1953 en vóór 1975)

Bundel van 27 Latijnse preken 
gehouden  onder meer in Aarschot, Brugge, Diest, Edingen, Gent, Lier, Tienen.
De predikanten zijn meestal minderbroeders:  Augustinus a Sancta Francisca, Antonius Bourbon, Lambertus Vinckenius, Paulus van Cantfort, Rainerus Carru.

Olim  35.
Papier, 1706-1792.

Lat. 17 — Inhoudelijke beschrijving (Grootens) (pdf - 178 Kb)

Lat. 18 - Geschiedenis van de Sint-Niklaasabdij te Veurne [planknr. 467]

Lat. 18 — Algemene beschrijving volgens inventaris Grootens

(1947-1953)

Origo ac progressus
abbatiae sanct Nicolai Furnensis.

Olim 37.
Kopie gemaakt van  het origineel, berustende in het bisschoppelijk archief te Brugge, door L. J. Desagher ca. 1850.  Desagher was pastor van de Sint-Walburgakerk te Veurne van 1853 tot 1867.

Lat. 18 — Inhoudelijke beschrijving (Grootens)

opmerking
Volgens D. A. Stracke verdient dit handschrift een kritische uitgave!

Lat. 19 - Gerardus Bours, Conciones [planknr. 468]

Lat. 19 — Algemene beschrijving volgens inventaris Grootens en Ampe

(resp. 1947-1953 en vóór 1975)

Conciones factae et actae per fratrem Gerardum Bours conv. Zepper. filium
obiit Trajecti ad Mosam 24 Aug. 1794 aetatis 51 annorum

Olim 38.

inhoud (vervolg)
- Lijst van Gedrukte digten door my gemaekt (80) en van Geschrevene dichten (38).
- Monitiones capitulares.
- Nomina religiosorum mortuorum ab anno 1762 quo sum in religione (de lijst gaat tot 1794).
- Latijnse en Nederlandse gelegenheidsverzen en chronogrammen.

opmerking
Doorspekt met vele blancobladen.

Lat. 20 - Lijst van professen in het Augstijnenklooster te Brussel [planknr. 469]

Lat. 20 — Algemene beschrijving volgens invenataris Grootens

(1947-1953)

Livre des professions
des Augustins de Bruxelles 1681-1793.

Olim 39.

opmerking
De Franse titel werd door een latere hand op het eerste blad van dit Latijnse professieboek toegevoegd.

Lat. 21 - Cornelius Geerts, Notities over de literaire activiteiten van het Musaeum Bellarminianum [plankr. 43]

Lat. 21 — Algememe beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Provinciae Flandro-Belgicae S.J. musea litteraria
et inprimis Musaeum Bellarminianum, describebat P. Cornelius Geerts S.J., Antverpiae a. 180 (sic).

opmerking
Volgens een bijgeschreven nota werd Geerts geboren te Antwerpen op 11 maart 1734 en stierf hij er op 19 september 1819. Zie ook A. Poncelet, Histoire de la Compagnie de Jésus dans les anciens Pays-Bas, dl. 2: Les oeuvres, Bruxelles, 1927, 473-475.

Lat. 22 - Gebedenboek [planknr. 57]

Lat. 22 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Olim Y, 57.
Papier, 258 folia, 18e eeuw, herkomstig van de benedictijnenabdij van Stavelot.

inhoud
- Gebeden tot verschillende heiligen en voor verschillende omstandigheden.
- Oefeningen ter ere van het Heilig Sacrament, de Passie, Onze-Lieve-Vrouw en de Heilige Triniteit.

literatuur
Stracke 1945a, 243

Lat. 23 - Gebedenboek met getijden [planknr. 53]

Lat. 23 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Olim  53.
Perkament, 130 x 90 mm, miniaturen, 15e eeuw.

inhoud
Kalender, evangelies der geboorte, gebeden tot Onze-Lieve-Vrouw, getijden van Onze-Lieve-Vrouw, zeven boetpsalmen met litanie, getijden der overledenen, gebeden tot verschillende heiligen, Lijdensverhaal volgens Johannes, getijden van de heilige Barbara.

 

 

Lat. 24 - Geneaologie van de Heren van Mechelen en Grimbergen [planknr. 59]

Lat. 24 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Pro genealogia Dominorum de Mechliniae et Grimbergis. Probationes ex diplomatibus.

Olim 59.
Papier met perkamenten bandje waarvan de voorzijde versierd is met heraldieke schilden, 18e eeuw.

bijlage
- Een brief (in envelop) van Camille de Borman, baron en geschiedschrijver, gedateerd te Schalkhoven 12 augustus 1911, gericht  aan vicaire Hendrik van de Weerd, priester en historicus, woonachtig te Hoeselt (zegel op envelop aldaar afgestempeld) met volgende vermelding: “Le petit cahier en parchemin est très curieux. Ce doit être un des répertoires d'un grand savant: je soupçonne Butkens ou Miraeus et il serait facile de s'en assurer en comparant les écritures”. Zie over De Borman († 1922): Nationaal biografisch woodenboek, 4 (1970) 75-78, en over Van de Weerd († 1954): Nationaal biografisch woodenboek, 3 (1968) 955-958.
- Twee snippers papier met genealogische aantekeningen.

Lat. 25 - Parochieregister van Joannes Conincx, pastoor-deken in Herk-de-Stad [planknr. 73]

Lat. 25 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Registrum reverendi domini Joannis Coninx
pastoris parochialis eccclesiae oppidi Herck ab anno possessionis meae 1754.

Olim 73.
Papier, 18e eeuw.

inhoud
- Index legatorum redituum bonorum spectantium ad membra fabricae, mensae Sancti Spiritus hospitalis oppidi Hercensis quae reperiuntur in registro chori.
- Officie van Sint-Barbara.
- Lijst van bloemen  en planten.

opmerking
Over Joannes Conincx († 1793), zie http://www.herk-de-stad.be/vrije-tijd/erfgoedinventaris/herk-centrum/joannes-coninx.

Lat. 26 - Wilhelmus van Herne, Tractatus de actibus humanis [planknr. 77]

Lat. 26 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe (voor 1975)

(vóór 1975)

Wilhelmus van Herne, o.f.m.,
Tractatus de actibus humanis.

Olim
202 blz.
Papier, 19de eeuw.

opmerking
Vergelijk Lat. 34.

Lat. 27 - F. Sencie, Dagelijkse oefeningen met gebeden ter ere van de Heilige Drievuldigheid [planknr 80]

Lat. 27 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

F. Sencie, s.j.
Gebeden  voor verschillende oefeningen van de dag ter ere van de H. Drievuldigheid.

Olim 80.

inhoud (vervolg)
- Litanieën, hymnen en beschermheiligen van de maand.
- Lijsten van communicanten (Kortrijk 1756, Gent 1757 en 1758, Brussel 1762).
- Lijsten van leerlingen te Gent (1757-1758).
- Voornemens van retraite gedaan te Culemborg (1770).
- Ingebonden bij: Filiatio Mariana cujus formula proposita est ad fovendam perpetuo pietatem erga sanctissimam Dei  genetricem in Provincia Flandro-Belgica Societatis Jesu a Francisco Retz approbata et confirmata, Romae 27 Martii 1745.

opmerking
- Van de Filiatio Mariana bestaat een exemplaar gedrukt te Napels (?) 1839 in een civilité-letter.
- Franciscus Retz was een generale overste van de Jezuïeten, gestorven te Rome in 1750.
- F. Sencie, hier vermeld als jezuïet, zou zijn uitgetreden en was in 1777 leraar aan het Koninklijk College te Halle (zie http://search.arch.be/eac/eac-BE-A0500_117848_DUT > Biografie / Geschiedenis).

Lat. 28 - Theologia speculativa contracta per petitiones et responsiones [plankr. 87]

Lat. 28 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Theologia speculativa contracta per petitiones et responsiones
ex Rev. Patre Billuart in supplementum eximii Patris Jacobi Bossuijt.

Olim 87.
Papier,  19e eeuw.

opmerking
Jacques-Ignace van Bossuyt († 1727, zie http://www.academieroyale.be/academie/documents/FichierPDFBiographieNationaleTome2043.pdf#page=390) en Charles-René Billuart († 1757, zie http://www.academieroyale.be/academie/documents/FichierPDFBiographieNationaleTome2043.pdf#page=223) waren beiden theologen. Eerstgenoemde  schreef een werk, getiteld Theologia moralis contracta et dilucide, ad petitiones responsionibus adjunctis, ad instructionem singulorum proposita

Lat. 29 - Pastoorsboekje [planknr. 93]

Lat. 29 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Alfabetische index op allerlei onderwerpen die verwijzen naar zijn boeken of naar literatuur.

Olim 93.
Papier, 1e helft 18e eeuw.

Lat. 30 - Meditaties [planknr. 97]

Lat. 30 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Olim 97.
Papier, 17e-18e eeuw.
 

Lat. 31 - Johannes-Baptista De Meyer, Ordo Servorum B.M.V. [planknr. 105]

Lat.  31 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Johannes-Baptista De Meyer,
Ordo Servorum B.M.V. redivivus et dilatatus spe et tentamine vel etiam votis et nisibus.

Olim 105.
Papier, Romae & Parisiis, 1857-1892, 84 folia.

opmerking
- N.B. Praenotamina hujus opusculi supponunt notitiam eorum, quae scripsi de hujus Smi Ordinis B.M.V. miraculosa origine, propagatione ...
- Op een opgeplakt etiket in druk: M. J.-B. Meyer, chanoine régulier, curé des Ecreunes par le Chatelet en Brie (Seine et Marne).
- Zie ook: Lat. 63, Var. ling. 31.

Lat. 32 - Canonieke boeken van het Oud Testament in verzen [planknr. 107]

Lat. 32 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Libri canonici Veteris Testamenti.

Olim 107.
Papier, 19e eeuw.

opmerking
- Korte samenvatting van de bijbelboeken in Latijnse verzen.
- Ingebonden bij: Carolus van Beughem, Documenta e variis Veteris Testamenti historiis, ex Evangelio item petita, modulis rythmicis quò jucundiùs cantu, si lubet, animis influant, Mechliniae, Petrus-Josephus Hanicq, 1797 (zie http://anet.be/record/stcv/stcvopac/c:stcv:7018256/N).

Lat. 33 - Johannes Murphy, Diarium Societatis Jesu [planknr. 122]

Lat. 33 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Johannes Murphy, s.j.,
Diarium Societatis Jesu.

Olim 122.
Papier, 101 blz. (onvolledig genummerd), 1822.

opmerking
- In novitiatu Brigensi  (Besançon ?) scriptum 1822 (met latere hand) a Joanne Murphy S.J. R.I.P. - John Murphy werd pas in 1876 geboren (L. Polgár, Bibliographie sur l'histoire de la Compagnie de Jésus 1901-1980, dl. 3, Roma, 1990, p. 568, nr. 14506).
- Dono dedit R.P. Prov. van Lil Patri Carolo Valentijns S.J. 1835 (tegenover titelblad). 

Lat. 34 - Moraaltraktaten [planknr. 123]

Lat. 34 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Olim 123.
Papier, 19e eeuw.

inhoud
- Tractatus de actibus humanis, 10.02.1834 - 09.01.1835. 
- De casibus reservatis.

opmerking
Vergelijk Lat. 26.

 

Lat. 35 - Misgebeden uit zeer oude liturgieën [planknr. 124]

Lat. 35 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Preces missales ex antiquissimis liturgiis excerptae.

Olim 124.
Papier, 1852.

opmerking
Versierd met kopergravuren.

Lat. 36 - Misgebeden [planknr. 147]

Lat. 36 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Gebeden voor en na de H. Mis.

Olim 147.
Papier, 19e eeuw.

opmerking
Ingebonden bij: 
- Rubricae generales missalis. – Officiële insructies voor het Romeise missaal  sedert paus Clemens  herzien (1604), vergelijk http://anet.be/record/opacuantwerpen/c:lvd:839023/N.
- Joannes Bona, o.cist., De sacrificio missae, Bruxellis, Lambertus Marchant, 1704. – Zie BCNI 16270. 

Lat 37 - Johannes de Bonilla, De pace animae et felicitate cordis sibi morientis ut Deo vivat [planknr. 148]

Lat. 37 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Johannes de Bonilla, o.f.m.
De pace animae et felicitate cordis sibi morientis ut Deo vivat.

Olim 148.
Papier, 72 blz., 19e eeuw.

opmerking
Vergelijk https://thesaurus.cerl.org/record/cnp01117162.

Lat. 38 - Joannes Franciscus Turlur, Meditationes pro recollectione nostrorum [planknr. 149]

Lat. 38 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Joannes Franciscus Turlur,
Meditationes pro recollectione nostrorum.

Olim 149.
Papier, 1682.

inhoud (vervolg)
Meditaties over het leven van de H. Maagd (vergelijk Meditationes pro recollectione nostrorum& de Conceptione B. Virginishttps://books.google.be/books?id=YPhcAAAAcAAJ&pg=PA344&lpg=PA344&dq=Meditationes+pro+recollectione+nostrorum&source=bl&ots=nJlufSm_Z_&sig=SXQXJcrG6NUFkkXRHacdwUtuzJY&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwju5M_C6e3VAhVRaFAKHdhBABkQ6AEIKTAA#v=onepage&q=Meditationes%20pro%20recollectione%20nostrorum&f=false.

Lat. 39 - Officia Canonicorum Regularium Sancti Augustini [planknr. 151]

Lat. 39 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Officia propria sanctorum ex speciali Pontificum concessione a Canonicis Regularibus S. Augustini recitanda.
Pars prima 1686: opera Augustini de Stappeus Can. Reg. Eeckhouttani.

Olim 151.
Papier, 322 blz., 1686.

opmerking
Over dit werk noteert N. Huyghebaert, ‘Abbaye de Saint-Barthélemy de l'Eeckhout, à Bruges’, in: Monasticon Belge,  dl. 3 : 3, Liège, 1974, 761: “Deux autres manuscrits du XVIIe siècle ont été vendus à Bruges en 1872: ... le second était intitulé Officia propria sanctorum opere Augustini de Stappens can. regul. Eeckhouttani anno 1686, in-24, de 322 folios” en 763: “Augustin (Joseph) de Stappens, fils du Jonkheer Jan de Stappens et de Marie-Françoise van Caloen, a été reçu novice à l'Eeckhout en 1677. Il mourut lecteur en philosophie et en théologie, et prieur, le 24 août 1700. Il auraut laissé un petit manuscrit de 322 folios, malheureusement égaré: Officia propria sanctorum, daté de 1686”.
Is dit het handschrift dat werd geveild bij C. De Moor in Brugge op 26 juli 1872 (zie J. Blogie, Répertoire des catalogues de ventes de livres imprimés, dl. 1: Catalogues belges appartenant à la Bibliothèque royale Albert Ier, Bruxelles, 1982, 183)?

Lat. 40 - Geestelijke oefeningen en praktische punten [planknr. 155]

Lat. 40 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Varia exercitia spiritualia et praxes puncta
insuper nostris notanda et apprime necessaria.

Olim 155.
Papier, 17e eeuw.

opmerking
Volledig jezuïetisch.

Lat. 41 - Daris-handschrift over de Ardennen en Henegouwen [planknr. 166]

Lat. 41 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Aantekeningen betreffende plaatsen, parochies etc. uit de Ardennen en Henegouwnen.

Olim 166.
Papier, 19e eeuw.

opmerking
“Ex codicibus Josephi Daris”. Zie ook: Lat. 42, Misc. 9, Neerl. 194, Var. ling. 17, Var. ling 18.

Lat. 42 - Daris-handschrift over het aartsdiaconaat Brabantse Kempen [planknr. 169]

Lat. 42 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Archidiaconatus Brabantiae Campiniae.

Olim 169.

opmerking
“Ex codicibus Josephi Daris”. Zie ook: Lat. 41, Misc. 9, Neerl. 194, Var. ling. 17, Var. ling 18.

Lat. 43 - Schoolboek over lyrisch proza voor een retoricaklas in Leuven [planknr. 172]

Lat. 43 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Dictamen carminum lyricorum
datum a D.D. Õhearn Lovanii in rhetorica anno 1781.

Olim 172.

opmerking
Met Lat. 44 en Lat. 45 in een papieren kaft samengehouden.

Lat. 44 - Schoolboek over lyrische poëzie voor een retoricaklas in Leuven [planknr. 173]

Lat. 44 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Poeseos lyricae rudimenta
datum in rhetorica Lovanii 1781.

Olim 173.

opmerking
Met Lat. 43 en Lat. 45 in een papieren kaft samengehouden.

Lat. 45 -Schoolboek met allerlei besproken onderwerpen voor een retoricaklas in Leuven [planknr. 174]

Lat. 45 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Dictamen thematum
datum in classe rhetorices Lovanii anno 1780.

Olim 174.

opmerking
Met Lat. 43 en Lat. 44 in een papieren kaft samengehouden.

Lat. 46 - Scripta rhetorices [planknr. 175]

Lat. 46 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Scripta rhetorices.
Rhetorices aurea praecepta dictata in ejusdem artis classe professore D. Majance.
​2 dln. in 1 bd.    
Lovanii, 1780-1781.

Olim 175.

opmerking-
- Omslagtitel.
- Titel van het eerste deel: Scripta rhetorices professore rev. ac erud. D. Majance Leodio, cui, in medio cursu doctorali lauru adepto, successit R. D. Ô hearn hijbernus ... Anno domini 1780.

 

Lat. 47 - Cursus dialectiek [planknr. 183]

Lat. 47 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Curus dialecticae.

Olim 183.
1722 (?)

Lat. 48 - D[ominus] Dubois, Dictata [planknr. 186]

Lat. 48 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Moraalcursus.

Olim 186.
1654.

opmerking
Betreft het deze Leuvense professor, auteur van de gelijknamoge titel : https://books.google.be/books?id=Y1ZlAAAAcAAJ&pg=PA275&dq=dubois+%2B+dictata&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwieuMHXq43WAhWNZFAKHa80B1oQ6AEIJzAA#v=onepage&q=dubois%20%2B%20dictata&f=false? Over Nicolas Du Bois († 1696): zie http://www.academieroyale.be/academie/documents/FichierPDFBiographieNationaleTome2047.pdf#page=106.

Lat. 49 - Franciscus Hauwé, Diarium hominis religiosi [planknr. 188]

Lat. 49 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Olim 188.
1716.

opmerking
De auteur is wellicht de jezuïet François Hauwé († 1748) die op dat ogeblik nog frater was en zijn enkelvoudige geloften (Formula votorum simplicium) had afgelegd.

Lat. 50 - Dialectica sive manducatio ad logicam [planknr. 192]

Lat. 50 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Olim 192.
1761.

opmerking
Door een jezuïet geschreven: regelmatig treft men het devies “Ad majorem Dei gloriam” aan.