Misc. 51 - Documenten uit het Begijnhof van Antwerpen [planknr. 379]

Misc. 51 — Algemene bschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Olim 379.
17e-19e eeuw
Taal: Latijn, Nederlands.

inhoud
- Defensio iuris pastoralis Begginagii Antverpiensis.
- De constumen naer ouder gewoonten vanden orlofs die de oversten geven aen de beggijntiens (2 stuks).
- Ordonnanties betreffende de levensomstandigheden van de begijnen, door Gaspard van den Bosch, bisschop van Antwerpen, uitgevaardigd in 1650 (opgetekend door zijn secretaris Franc Hillewerven).
- Lijst van benoemingen van begijnhofoversten en van overlijdens van begijnen tussen 1666 en 1708.

Misc. 52 - Diplomata [planknr. 414]

Misc. 52 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Olim 414.
Perkament.
Taal: Frans, Latijn, Nederlands.

opmerking
Ongeïdentificeerde stukken in zwarte doos.
Zie ook: Ongeïnventariseerd materiaal II > Oorkonden.

Misc. 53 - Papieren Ferdinand Peeters S.J. [planknr. 430]

Misc. 53 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Olim 430.
Taal: Frans, Latijn, Nederlands.

inhoud
A. Voordracht over de Onze-LieveVrouwegilde in de Onze-Lieve-Vrouwekerk te Antwerpen.
B. Dessins de P.P. Rubens l'Église de saint Ignace (clichés, brieven).
C. Professiehuis, bouw van de Carolus Borromeuskerk te Antwerpen en van andere jezuïetenkerken te Kortrijk, Leuven Namen (clichés, plannen, lastenboek).
D. Collegium Antverpiense Societatis Jesu.
E. Une déposition de la Croix de Gerard David.
F. Brief van Jean van Hal te Parijs aan A.J. Steenecruys te Antwerpen (oorspronkelijk geschreven en kopie in mahineschrift).
G. De orden ende bediedtsel van den solemnele processie tot de kercke van het professie-huys der Societeyt Jesu binnen Antwerpen, den 25 julij 1655, Antwerpen Wwe Jan Cnobbaert (handgeschreven kopie) - Vergelijk http://anet.be/record/opacuantwerpen/c:lvd:14239941/N.
H. Brieven betreffende kunstwerken in de Sint-Augustinuskerk te Antwerpen (1815-1816).

opmerking
De jezuïet ​Ferdinand Peeters († 1942), stichter en voorzitter van de Antwerpsche Sanctjeskring / Cercle Anversois de I'lmage (tot 1951), schonk zijn verzameling aan het Ruusbroecgenootschap, alhoewel hij als franskiljon geen enkele belangstelling voor het genootschap had. 

Misc. 54 - Cyrillus De Beck, Catechismus [planknr. 440]

Misc. 54 — Algemene beschrijving volgens inventaris Ampe

(vóór 1975)

Olim 440.
Taal: Frans, Latijn, Nederlands.

opmerking
Handschriftelijke aantekeningen over de geschiedenis van de Mechelse catechismus door C. De Beck s.j., overleden in 1915 (zie  https://www.jesuitica.be/assets/file/Prosopographia%20SJ%20BSE%201814-2003%20%20(v0901)%20(E).pdf ). Zie ook: http://abs.lias.be/query/detail.aspx?ID=370767.

Misc. 55 - Verzameling van gebeden ten behoeve van het priesterwerk [planknr. 454]

Misc. 55 — Algemene beschrijving volgens  inventaris Ampe

(vóór 1975)

Olim 454.
140 folia, vermoedelijk 17e eeuw.
Taal: Frans, Latijn, Nederlands.

Misc. 56 - Gebedenboek met gravures (17e eeuw) [planknr. 458]

Misc. 56 - Digitale kopie

Papier, 512 pagina's, 12 gravures
Datering: tussen 1661 en 1682
Taal: Latijn en Nederlands

literatuur
Daniël Ermens en Erna Van Looveren, 'Aquisitie in tijden van corona: een nieuw zeventiende-eeuws handschrift met prenten in de collectie van het Ruusbroecgenootschap', in De Gulden Passer 99/2 (2021). [verwacht najaar 2021]

opmerkingen
Verworven voor het Ruusbroecgenootschap door Theo Clemens bij de Italiaanse tak van de veilingwebsite Ebay. Het handschrift maakte ooit deel uit van de collectie van baron Horace de Landau (1824-1903).

Misc. 57 - Verzameling religieuze overwegingen bij Bijbelcitaten (18e eeuw)

Inhoud: Verzameling religieuze overwegingen bij Bijbelcitaten

Papier, 297 folia
Datering: vroege 18de eeuw
Taal: Nederlands en Latijn

Herkomst:

  • verwijzingen naar Sint-Franciscus in de tekst: 'Jesus Maria Franciscus' (bv. f. 72r)
  • stempels van de dominicanen van Sint-Paulus, Antwerpen (schutbladen voorin)

Verschillende handen

Aankoop: Arenberg Auctions, 6-8 oktober 2022, gevoegd bij lot nr. 958