Bart Decroos

Ik ga met de studenten na wat de impact van visuele en sociale media is op de ervaring van de gebouwde ruimte


Bart Decroos

Binnen de opleiding architectuur doceert Bart Decroos het keuzevak ‘Publiceren’, waar de vraag wordt gesteld naar de impact van visuele en sociale media op de ervaring van de gebouwde ruimte en vice versa. Daarin vindt hij het essentieel dat studenten vertrekken vanuit hun eigen leefwereld en interesses, die verder onderzocht kunnen worden.

Bart is doctoraatsonderzoeker aan de faculteit. Hij ging architectuur studeren vanuit een interesse in de actieve rol die de gebouwde omgeving speelt in onze samenleving. Deze interesse vertaalt zich binnen zijn onderzoek naar de vraag wat de zogenaamde ‘materiële bemiddeling’ is van gebouwen, ruimtes, en dingen binnen bredere vraagstukken over ecologie, cultuur en politiek.

Bart Decroos en de praktijk

Bart is redacteur bij het architectuurtijdschrift OASE en schrijft regelmatig voor andere tijdschriften. Voorheen werkte hij als publicatiemedewerker bij het Vlaams Architectuurinstituut (VAi) en het architectuurbureau De Vylder Vinck Taillieu.

Contact

Bezoek de persoonlijke pagina's van Bart Decroos
bart.decroos@uantwerpen.be