Johan Van Rompaey

Ik leg de nadruk op ontwerpen als een autonome discipline met een eigen methodiek


Johan

Johan Van Rompaey is één van de gastdocenten die de praktijk binnenbrengt in de opleiding. Hij doceert de vakken Bouwknopen, Bouwfysica en Techniques en in de ontwerpstudio is hij actief bij architectonisch ontwerp 1:1. Verder assisteert hij ook bij de ontwerpstudio Bouwen en bij interne jury’s.
Johan doceert en begeleidt binnen de opleiding zowel de studenten architectuur als interieurarchitectuur, zowel in de studio als in de aula. In die theoretische lessen en in de ontwerpstudio’s legt hij de nadruk op het ontwerpen als een autonome discipline die haar eigen methodiek heeft, met speciale aandacht voor het ontwerpen in die domeinen die klassiek tot de ingenieursvakken worden gerekend.
Onze maatschappij is al ruim twee decennia in transitie en die is bij momenten zeer disruptief. We moeten onze studenten daarom aanleren telkens nieuwe evenwichten te zoeken door nieuwe oplossingen te bedenken voor hoe wij morgen zullen kunnen samenwonen met alle andere mensen, maar ook met de natuur en met het klimaat. Daarom zijn we in onze opleiding op zoek gegaan naar innovatieve manieren van ontwerpen, bouwen en wonen. Duurzaam en circulair bouwen en een ander gebruik van digitale technologie worden nu in de bachelor opleiding binnen gebracht. Bij de master studenten architectuur leggen we de nadruk op ontwerpend onderzoek naar de impact op de gezondheid en het welzijn van mensen, waaraan we energieverbruik en circulariteit koppelen. Daarbij wordt innovatie als een ontwerpmethodiek ingeoefend.

Johan Van Rompaey en de praktijk

Buiten zijn lesopdrachten is Johan actief in 2 ontwerpteams, DAE te Bonheiden en Samyn en Vennoten te Ukkel. Hij waakt ook als bestuurder over de architectuurprojecten voor de scholengroep Kitos te Mechelen.

Contact

Bezoek de persoonlijke pagina's van Johan Van Rompaey
johan.vanrompaey@uantwerpen.be