Sam De Vocht

  

De focus in mijn vak ligt op de interculturele communicatie en het leren van elkaar

Sam De Vocht is praktijkassistent voor Initiatie ontwerpen in het eerste jaar van de Bachelor Architectuur. Zijn focus ligt op interculturele communicatie en een wederzijds leren onder docenten en studenten. Sam doceerde eerder aan de KU Leuven en de Rotterdamse Academie en is sinds 2016 verbonden aan het departement architectuur van de TU Delft bij de leerstoel Interiors Buildings Cities.

Sam De Vocht en de praktijk

Sam is architect en stadsecoloog. Hij studeerde af in architectuur en stedenbouw aan de KU Leuven en de University of Michigan en urban environment & sustainability aan de UPC Barcelona. Sinds 2006 werkt Sam bij Marie-José Van Hee architecten. Daarnaast richtte hij samenwerk op, een coöperatief platform dat betrokken partijen ondersteunt en inspireert bij het maken van inclusieve leefomgevingen. In 2022 was hij mede-oprichter van The Green Corridor Brussels, een plek met een focus op proceswerking in de kunsten, architectuur en design.