Elien Vissers-Similon

Ik hoop studenten inzicht bij te brengen over de ontworpen ruimtes en hun beleving, alsook kritisch te reflecteren over de praktische gevolgen ervan.


Sinds 2021 doceert Elien Vissers-Similon het ontwerpvak ‘Initiatie Ontwerp’. Hierbij vindt ze het belangrijk dat studenten niet alleen inzicht krijgen in de ontworpen ruimtes en hun beleving, maar ook actief rekening houden met de praktische gevolgen van de ontworpen ruimtes. Bovendien is ze ook actief als ondersteunend docent voor het luik ‘Beeldmethodiek’ om digitale tools te onderwijzen.

Als architect-onderzoeker van de  Universiteit Antwerpen werkt Elien aan een dissertatie over nieuwe digitale tools in de architectuur. Hiervoor neemt ze onder andere ook deel aan innovatieve projecten binnen de Design Sciences Hub (DSH).

Elien behaalde haar diploma als ingenieur-architecte aan de KU Leuven. Ze studeerde gedurende één semester aan het internationale architectuurprogramma van Tsinghua University in Beijing, waar verschillende culturele blikken op architectuur samenvloeiden.

Elien Vissers-Similon en de praktijk

Elien heeft ervaring opgedaan bij Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) in Berlijn, waar ze als projectleider verantwoordelijk was voor de renovatie van kleine en middelgrote metrostations. Ze nam de interne en externe communicatie voor haar rekening, beheerde de budgetten en coördineerde architectuurbureaus, studiebureaus, bouwfirma’s en overheidsinstanties zoals lokale districten en de stedelijke monumentenzorg. Dit deed ze voor verschillende projecten in de ontwerp- en uitvoeringsfase. Bovendien stond Elien ook mee in voor het tekenen van bepaalde uitvoeringsplannen en details.

Door de aard van deze publieke projecten leerde Elien al snel omgaan met praktische gevolgen van complexe openbare werken, zoals de focus op toegankelijkheid, sociale controle en onderhoudbaarheid bovenop het esthetische en functionele aspect.

Contact 

Bezoek de persoonlijke pagina's van Elien Vissers-Similon

Elien.Vissers-Similon@uantwerpen.be