Hans Barbier

Ik hecht veel belang aan de overdracht van kennis uit het werkveld naar de studenten


Hans Barbier

Hans Barbier initieert mee het ontwerpen (Initiatie ontwerpen) in de opleiding architectuur.

In zijn ontwerpstudio’s met als thema’s het stedelijk landschap, ecologisch bouwen en energie-efficiënt bouwen werden architecten opgeleid die vandaag in hun ontwerppraktijk een antwoord bieden op maatschappelijke vraagstukken met betrekking tot de klimaatproblematiek. Alumni herinneren zijn ontwerpbegeleiding als doordacht, duurzaam, sociaal bewogen en contextgevoelig. Vandaag initieert hij, samen met een heel team docenten, studenten die starten aan de opleiding architectuur in het ontwerpen.

Hans Barbier en de praktijk

Hans is architect en landschaps- en tuinarchitect. Hij combineert reeds dertig jaar een architectuurpraktijk met het lesgeven aan de opleiding architectuur in Antwerpen en hecht daarbij veel belang aan de overdracht van kennis uit het werkveld naar de studenten architectuur.

In zijn ontwerppraktijk hecht hij bij het ontwerpen van gebouwen veel belang aan de relatie tussen de gebouwde en niet-gebouwde ruimte. Ook aandacht voor het leefmilieu heeft steeds centraal gestaan in zijn realisaties.

Contact

Bezoek de opleidingspagina van Hans Barbier
Hans.barbier@uantwerpen.be