Els De Vos

Els De Vos is hoofddocent en coördineert de opleiding interieurarchitectuur. Als ingenieurarchitecte en ruimtelijke planner is ze geïnteresseerd in de sociale dimensie van ruimte: van stoel tot stad.

Aan de opleidingen architectuur en interieurarchitectuur doceert Els De Vos in het domein van wooncultuur en architectuurgeschiedenis en –theorie. En in de masteropleiding het vak Architecture, Modernity and Globalisation waarbij ze de focus legt op de dialoog tussen het modernisme en de niet-Westerse architectuur. Tenslotte begeleidt ze een groep masterstudenten in het vak Onderzoek.  

Els De Vos en de praktijk 

Els De Vos doctoreerde over het wonen in Vlaanderen vanuit een gender- en klassenperspectief. Bij de Universitaire Pers Leuven verscheen een commerciële versie van haar doctoraat: Hoe zouden we graag wonen? Woonvertogen in Vlaanderen tijdens de jaren zestig en zeventig. Daarnaast is ze co-editor van enkele boeken bij de Universitaire Pers Antwerpen Theorie by Design en Van Academie tot Universiteit en het e-handboek Re-Use of Modernist Buildings.

Haar onderzoek situeert zich op het snijveld van naoorlogse architectuur, interieurarchitectuur, genderstudies, sociale geschiedenis, antropologie en publieke ruimte. 

De Vos maakt deel uit van de redactieraad van het nieuwe open source wetenschappelijk tijdschrift Inner – The interior architecture magazine. 

Contact

Bezoek de persoonlijke pagina's van Els De Vos
els.devos@uantwerpen.be