Johan De Walsche

Architectuur is een fantastische studie waarin vele interesses, talenten en competenties aangesproken worden


Johan De Walsche

Johan De Walsche is coördinator van de opleiding architectuur. Samen met enkele collega’s zet hij zich met grote toewijding in om de opleiding voortdurend te stroomlijnen, te actualiseren en verder uit te bouwen.

Johan houdt van architectuuronderwijs. Zelf doceert hij methodiek van architectuuronderzoek, is hij curator van de International Design Workshopweek (IDW) Re-Act by Design en titularis van de masterproef. ‘Architectuur is een fantastische studie waarin vele interesses, talenten en competenties aangesproken worden. Maar architectuur is ook een erg breed veld, waar je in heel wat verschillende beroepsprofielen aan de slag kan gaan. Deze verscheidenheid vertaalt zich in een erg verscheiden aanbod aan onderwijsvormen. Architectuurstudenten lezen, tekenen, maken, reizen, denken, fantaseren, speculeren, ontwerpen, argumenteren én overtuigen. Dat alles bijbrengen vraagt een doordachte aanpak.’

Het grootste deel van zijn loopbaan heeft Johan ontwerponderwijs in de studio gecombineerd met een eigen ontwerppraktijk. Want beide werelden kunnen zoveel van elkaar leren. Deze wederzijdse overdracht van kennis en inzichten tussen de professionele ontwerppraktijk binnen een bureau enerzijds en de academische onderzoekswereld aan de universiteit anderzijds, is steeds zijn centrale interesse gebleven. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een doctoraatsonderzoek dat bestudeert hoe de ontwerpstudio een plek kan zijn waar architectuurontwerp en onderzoek nauw met elkaar vervlochten zijn.

Naast architectuuronderwijs en ontwerponderzoek legt Johan De Walsche zich toe op architectuur en bouwcultuur in niet-Westerse gebieden in snelle transitie. Samen met enkele collega’s bouwde hij de onderzoeksunit ISTT (Interdisciplinary Studio for Territories in Transition) uit tot een interdisciplinaire afstudeerstudio waarin studenten uit de opleidingen architectuur, stedenbouw en ruimtelijke planning en erfgoedstudies onderzoek doen naar de duurzame ontwikkeling van stad en platteland (Marokko, Egypte, Nicaragua, Suriname, Brazilie).

Johan de Walsche en de praktijk

Johan De Walsche is internationaal actief als council member van EAAE (European Association for Architectural Education) waar hij ook hoofd is van de Education Academy, geeft lezingen over architectuuronderwijs, en treedt meermaals op als expert of in audits over architectuuronderwijs, ontwerpend onderzoek en onderzoek in de kunsten. In 2019 organiseerde hij in Antwerpen een grote transcontinentale conferentie over architectuuronderwijs en de link met ontwerppraktijk. Met dit actief engagement in grote internationale netwerken speelt de Antwerpse opleiding een voortrekkersrol in heel wat hedendaagse debatten over architectuuronderwijs in Europa en daarbuiten.

Contact

Bezoek de persoonlijke pagina's van Johan De Walsche
johan.dewalsche@uantwerpen.be