Gert Van Echelpoel

De beelden en publicaties in mijn lessen ondersteunen vaak datgene wat de student in de studio's onderzoekt en ontwerpt


Gert Van Echelpoel

Binnen de opleidingen architectuur en interieurarchitectuur is Gert Van Echelpoel betrokken bij de opleidingsonderdelen Beeldcommunicatie, Tools, Discours, Portfolio en Publiceren. In zijn lessen leer je met grafische software werken maar ook analoge technieken en inzichten omtrent typografie en lay-out komen er aan bod. Nadat je deze vaardigheden verworven hebt, ga je ze inzetten in jouw (architectuur-) communicatie. De beelden en publicaties die je maakt, ondersteunen vaak datgene wat je in de studio’s onderzoekt en ontwerpt. Ze dragen bij tot het discours dat je ontwikkelt en zijn nooit vrijblijvend of louter esthetisch. Je leert beelden, posters en publicaties maken die beargumenteren, onderzoeken, analyseren, inzicht verschaffen, overtuigen, prikkelen of tot nadenken stemmen.

Gert Van Echelpoel en de praktijk

Gert Van Echelpoel is gefascineerd door grafische communicatie en de kracht van het beeld en de typografie. Daarnaast heeft hij een bijzondere interesse in beeldende kunst en architectuur.

Hij studeerde Grafisch ontwerp, Schilderkunst, Typografie en vormgeving en Information design.
(Als information-designer maak je beelden, schema’s, grafieken, illustraties, apps, interactieve installaties… vanuit voornamelijk twee doelstellingen. Het visualiseren van informatie enerzijds; hierbij wordt —vaak complexe— informatie en kennis gevisualiseerd met als doel deze toegankelijk te maken voor een groter publiek. En het visualiseren van data anderzijds; het doel is hier waardevolle informatie in de data bloot te leggen om zo tot inzicht en kennis te kunnen komen. Het visualiseren is dan geen communicatiemiddel meer maar een onderzoeksinstrument.)

Zijn hoofdopdracht ligt in het onderwijs. Daarnaast werkt hij als ontwerper aan de vormgeving van boeken en andere grafische en beeldende projecten.

Contact

Bezoek de persoonlijke pagina's van Gert Van Echelspoel
Gert.vanechelspoel@uantwerpen.be