Lara Schrijver

Met de studenten onderzoek ik kruisverbanden tussen cultuurtheorie, sociale context en de meer autonome posities van de architectuur


Lara Schrijver

Lara Schrijver is vooral geïnteresseerd in wat de gebouwde omgeving ons vertelt over de onderliggende culturele logica die haar vormt. Als architectuurtheoreticus doceert Lara Schrijver architectuurtheoretische vakken, waarin de kruisverbanden tussen cultuurtheorie, sociale context en de meer autonome posities van de architectuur worden ondervraagd. De dialoog tussen het ontwerpend en het analytisch denken wordt tijdens haar lessen ingezet om de onderliggende logica beter te doorgronden. 

Lara Schrijver en de praktijk 

Haar onderzoek is gericht op de architectuur van de twintigste eeuw en de theorieën die eraan ten grondslag liggen. Voordat ze naar Antwerpen kwam gaf Lara Schrijver les aan de TU Delft, de Rotterdamse Academie van Bouwkunst en de internationale architectuuropleiding in Dessau. Zij is redactielid bij het KNOB Bulletin en was eerder redacteur bij Footprint journal en OASE. Zij publiceert regelmatig in tijdschriften in binnen- en buitenland. Haar boek Radical Games (2009) behandelt de nog altijd aanwezige idealen van de jaren ‘60. In 2016 was ze mederedacteur van Autonomous Architecture in Flanders, en van 2016-2019 redactielid van het jaarboek Architectuur in Nederland.  

Contact

Bezoek de persoonlijke pagina's van Lara Schrijver
lara.schrijver@uantwerpen.be