Inge Bertels

Ik geef inzicht in de verwevenheid tussen socio-culturele, wetenschappelijk en technologische evoluties


Inge Bertels

Inge Bertels doceert architectuurhistorische vakken, waarbij ze het belangrijk vindt dat studenten inzicht krijgen in de verwevenheid tussen socio-culturele, wetenschappelijke, technologische en culturele evoluties en hun impact op architecturale evoluties.

Inge is architectuurhistorica en monumentenzorger en gefascineerd door hoe architectuur en steden door de eeuwen heen vorm kregen én hoe en waarom architecten, stedenbouwkundigen, aannemers, maar ook bouwheren en gebruikers hun stempel drukten op onze hedendaagse stedelijke ruimte. Haar onderzoek bevindt zich op het raakvlak van architectuur-, techniek- en stadsgeschiedenis.

Inge Bertels en de praktijk

Inge deed ze uiteenlopende expertiseopdrachten voor de Vlaamse Bouwmeester, de Vlaamse en Brusselse overheid, de Stad en Provincie Antwerpen en diverse ontwerpbureaus. Daarnaast is ze onder meer lid van de Adviesraad en de Raad van Bestuur van het Vlaamse Architectuurinstituut (VAi). Deze sterke band met het werkveld is cruciaal om zowel onderwijs en onderzoek te voeden en een essentiële bijdrage te kunnen leveren aan het actuele debat over onze gebouwde omgeving.

Contact

Bezoek de persoonlijke pagina's van Inge Bertels
inge.bertels@uantwerpen.be