Nathan De Feyter

Via studio-onderwijs wil ik mijn studenten motiveren om te streven naar een kritische en poreuze architectuur, wat vaak begint met het in vraag stellen van de vraag.

Nathan De Feyter studeerde in 2017 af als master in de architectuur aan de Universiteit Antwerpen. Hierna voltooide hij succesvol de master-na-masteropleiding ‘Human Settlements’ aan de KU Leuven. Gebeten door de methodiek van het ontwerpend onderzoek werkte Nathan van 2018 tot 2021 voor de Antwerpse architectuur- en onderzoekspraktijk RE-ST. 

Nathan De Feyter en de praktijk 

Sinds het academiejaar 2021-2022 is Nathan voltijds aangesteld als mandaatassistent aan de Faculteit Ontwerpwetenschappen van de Universiteit Antwerpen, waar hij een doctoraatsonderzoek (50%) met architectuuronderwijs (50%) combineert. Zijn onderzoek richt zich op (niet-) bouwcultuur, inclusie, superdiversiteit, materieel en immaterieel erfgoed en de impact ervan op ruimte en de gebouwde omgeving.

Contact

Bezoek de persoonlijke pagina's van Nathan De Feyter

Nathan.DeFeyter@uantwerpen.be