Leen De Brabandere

Ik leer de studenten dat elke ingreep - hoe klein ook - sterker wordt als ze groeit en in dialoog gaat met de grotere schaal, de omhullende ruimte

Leen De Brabandere is praktijkassistent waarbij ze Intitiatie ontwerpen doceert aan de studenten van de 1e bachelor Architectuur. Ze wil als architect-scenograaf bijdragen tot het inzicht bij de studenten dat elke ingreep - hoe klein ook- sterker wordt als ze groeit en in dialoog gaat met de grotere schaal, de omhullende ruimte. Ze wil de studenten helpen bij het onderzoek naar de verschillende betekenislagen en identiteit van een plek en hoe ze dit kunnen aanwenden in een ontwerpproces. 

Leen De Brabandere en de praktijk 

 Leen behaalde een master in de Architectuur aan de Sint Lucas Hogeschool voor Wetenschap en Kunst. Ze was enkele jaren werkzaam bij L.U.S.T. architecten waarna ze terugkeert naar haar affectie voor de tastbare maat. Eerst als architect-scenograaf in een productiehuis voor tentoonstellingen en later vanuit een zelfstandige positie. Intussen realiseert ze reeds meer dan 10 jaar projecten met raakvlakken in de (interieur)architectuur, publieke ruimte, kunst of design. Steeds in een interdisciplinair samenwerkingsverband met andere ontwerpers (o.m. vanuit Voet en De Brabandere, i.s.m. met architect Caroline Voet), grafici, kunstenaars en filmproducenten,... De verwevenheid met andere ambachten brengt voor haar verdieping en verrijken het scheppend proces.