Filip Van de Voorde

De structuur van een ontwerp is geen noodzakelijk kwaad, maar een belangrijke vormgevende factor die de ruimtelijkheid van een project enorm kan verrijken.

​Filip Van de Voorde is van opleiding burgerlijk ingenieur-architect. De tweeledigheid van deze studie kon hij blijven toepassen in zijn verdere professionele leven. Nadat hij zijn architectuurstage had afgewerkt in binnen- en buitenlandse architectuurbureaus, vond hij zijn roeping als projectingenieur in bureau BAS (Bureau voor Architectuur en Stabiliteit) van Dirk Jaspaert.

Sindsdien specialiseert hij zich in stabiliteitsstudies voor interessante architectuur- en kunstprojecten. In nauwe samenwerking met de ontwerpers zoekt hij naar heldere en duurzame structurele oplossingen die zo dicht mogelijk bij het architectuurconcept aansluiten en het zelfs trachten te versterken. Op die manier is de structuur van een ontwerp geen noodzakelijk kwaad maar een belangrijke vormgevende factor die de ruimtelijkheid van een project enorm kan verrijken, en vervult het ook zijn maatschappelijke rol in de private en vaak ook publieke ruimte van een duurzame en circulaire toekomst.

Het is net deze passie voor een zuivere structuur die hij bijzonder graag meegeeft aan studenten architectuur. De theoretische lessen in de leerlijn structuur en constructie moeten hiervoor de basis leggen aangezien eerst de de interne logica van een intelligent stabiliteitsconcept moet gekend zijn.  Maar vanaf daar proberen we nog een stap verder te gaan door de theorie te toetsen aan praktijkvoorbeelden uit het Belgische en internationale architectuurlandschap enerzijds, en de studenten anderzijds ook uit te dagen om hun theoretische kennis toe te passen in hun eigen structuurontwerpen.

Filip Van de Voorde en de praktijk

Na zijn passage in bureau BAS richtte hij in 2007 in Brussel samen met twee even geëngageerde ingenieur-architecten het ingenieursbureau UTIL op, wat snel een  gevestigde waarde werd in de Belgische architectuurwereld en een opmerkelijke groei kende. Met deze achtergrond en hetzelfde enthousiasme richtte hij nadien zijn eigen, opnieuw kleinschaliger ingenieursbureau DENKBAR op. 

Geregeld wordt dit engagement tastbaar via de structurele bijdrages aan enkele winnende projecten in lokale, nationale en zelfs internationale architectuurwedstrijden.

Contact

Bezoek de persoonlijke pagina's van Filip Van de Voorde

Filip.VandeVoorde@uantwerpen.be