Sofie De Caigny

Ik moedig studenten aan om 'lenig' te zijn in het overbruggen van schijnbare grenzen in architectuur


Sofie De Caigny

In het vak Architectuurkritiek combineert Sofie De Caigny haar internationale oriëntatie met een grote kennis van het lokale architectuurveld. Ze moedigt de studenten aan om ‘lenig’ te zijn in het overbruggen van schijnbare grenzen tussen erfgoed en hedendaagse architectuur en tussen grote internationale vraagstukken en lokale problematieken.
In 2007 doctoreerde Sofie over wooncultuur. In haar onderzoek focuste ze op het belang van een interdisciplinaire aanpak van ruimtelijk onderzoek. Ze was bovenal geïnteresseerd in hoe mensen ruimtes gebruiken, zich toe-eigenen en er veranderingen in aanbrengen. Ze combineerde een antropologische methodiek met een sterke ruimtelijke analyse.

Sofie De Caigny en de praktijk

Sinds 2006 werkt Sofie bij het Vlaams Architectuurinstituut, waar ze sinds 2018 directeur is. Bij het VAi geeft ze publicaties uit over architectuurgeschiedenis en hedendaagse vraagstukken in de architectuur en was ze curator van verschillende tentoonstellingen over architectuur uit de Lage Landen.

Als directeur van het VAi maakt ze architectuur bespreekbaar voor een breed publiek én wil ze ook aan de gemeenschap van architecten steeds nieuwe thema’s aanbieden om de culturele betekenis van architectuur te onderzoeken. Met verschillende publicaties zoals het Architectuurboek Vlaanderen, tentoonstellingen, lezingen en het Festival van de architectuur houdt Sofie de vinger aan de pols van de hedendaagse ontwikkelingen in de architectuur.

Sofie is ook secretaris generaal van ICAM – International Confederation of Architectural Museums. Daardoor kan ze de werking van het VAi inbedden in een internationaal netwerk, en boeiende internationale tendensen van nabij volgen.

Contact

Bezoek de persoonlijke pagina's van Sofie De Caigny
Sofie.decaigny@uantwerpen.be